Polar FT7 Brukerveiledning

4. ETTER TRENING

Treningssammendrag

Polar FT7 viser et treningssammendrag etter hver treningsøkt:

DURATION (Varighet)

Varigheten på treningsøkten.

CALORIES (Kalorier)

Mengden forbrente kalorier under treningsøkten.

AVERAGE (Gjennomsnittlig)

Din gjennomsnittlige hjertefrekvens under treningsøkten.

MAXIMUM (Maksimal)

Din maksimale hjertefrekvens under treningsøkten.

FAT BURN (Fettforbrenning)

Tiden du har brukt i sonen for fettforbrenning.

FITNESS (Kondisjon)

Tiden du har brukt i sonen for kondisjonsforbedring.

Gjennomgang av treningsdata

Gjennomgå treningsdataene ved å velge MENU (Meny) > Data. Velg deretter Training files (Treningsfiler), Week summaries (Ukesammendrag), Totals since xx.xx.xx (Totaler siden xx.xx.xx), Delete files (Slett filer) eller Reset totals (Tilbakestill totaler).

Treningsfiler

Gjennomgå tidligere treningsdata ved å velge MENU (Meny) > Data > Training files (Treningsfiler). Velg deretter datoen og klokkeslettet du vil vise.

Dag for filoppretting: xx.xx.xx

Klokkeslett for filoppretting: xx:xx

Hver stolpe representerer én treningsøktfil. Velg treningsøkten du vil vise.

DURATION (Varighet)

Varigheten på treningsøkten.

CALORIES (Kalorier)

Mengden forbrente kalorier under treningsøkten.

AVERAGE (Gjennomsnittlig)

Gjennomsnittlig hjertefrekvens under treningsøkten.

MAXIMUM (Maksimal)

Maksimal hjertefrekvens under treningsøkten.

FAT BURN (Fettforbrenning)

Tiden du har brukt i sonen for fettforbrenning.

FITNESS (Kondisjon)

Tiden du har brukt i sonen for kondisjonsforbedring.

Slette filer

Det maksimale antallet treningsfiler er 99. Når minnet for Training files (Treningsfiler) blir fullt, overskrives den eldste treningsfilen av den nyeste.

  • Hvis du vil slette en treningsfil, velger du Data > Delete (Slett) > Training file (Treningsfil) > OK.

  • Velg filen du vil slette, og trykk på OK.

  • Delete file? (Slette fil?) vises . Velg Yes (Ja).

  • Remove from totals? (Fjerne fra totaler?) vises. Velg Yes (Ja) for å fjerne filen fra totalene.

Slette alle filer

  • Velg Data > Delete (Slett) > All files (Alle filer) > OK.

  • Delete all files? (Slette alle filer?) vises. Velg Yes (Ja). All files deleted (Alle filer er slettet) vises.

Hvis du vil avbryte filsletting, trykker du på BACK (Tilbake) inntil tidsvisningen kommer opp.

Ukesammendrag

Gjennomgå det ukentlige treningssammendraget ved å velge MENU (Meny) > Data > Week summaries (Ukesammendrag).

WEEK (Uke)

Ukens startdato og sluttdato

Filleser

DURATION (Varighet)

Varigheten på treningsøktene.

SESSIONS (Økter)

Antallet treningsøkter i løpet av den valgte uken.

CALORIES (Kalorier)

Hvor mange kalorier som ble forbrent i løpet av uken.

Tilbakestille ukesammendrag

Hvis du vil tilbakestille ukesammendrag, velger du Data > Reset week summaries (Tilbakestill ukesammendrag) > OK. Reset weeks? (Tilbakestille uker?) vises. Velg Yes (Ja) for å tilbakestille ukesammendragene.

Totaler

Gjennomgå treningstotalene ved å velge MENU (Meny) > Data > Totals since xx.xx.xxxx (Totaler siden xx.xx.xxxx).

DATA

Totaler siden 01.09.2009.

DURATION (Varighet)

Den totale varigheten på treningsøktene.

SESSIONS (Økter)

Det totale antallet treningsøkter.

CALORIES (Kalorier)

Det totale antallet kalorier som er forbrent under treningsøktene.

 

Tilbakestille totaler

Velg Data > Reset totals (Tilbakestill totaler) og Yes (Ja) for å tilbakestille totalene.