Polar FT7 Gebruiksaanwijzing

6. BELANGRIJKE INFORMATIE

Registreer uw Polar-product via http://register.polar.fi/ om te zorgen dat wij onze producten en diensten steeds beter op uw wensen kunnen afstemmen.

De gebruikersnaam voor uw Polar-account is altijd uw e-mailadres. Dezelfde gebruikersnaam en hetzelfde wachtwoord zijn van toepassing voor registratie van het Polar-product en de nieuwsbrief.

Zorgen voor je FT7 hartslagmeter

Hartslagmeter: reinigen met een milde zeepoplossing en water, afdrogen met een handdoek. Druk onder water niet op de knoppen. Gebruik nooit alcohol of schuurmiddelen (staalwol of chemische reinigingsmiddelen). Bewaar de trainingscomputer op een koele en droge plaats. Bewaar hem niet in een vochtige omgeving, niet-ademend materiaal (een plastic zak of een sporttas) of samen met geleidend materiaal (een natte handdoek). Stel hem niet langdurig bloot aan direct zonlicht.

Wasinstructies voor de Polar H1 hartslagsensor

H1 hartslagsensor: Maak de zender na elk gebruik los van de band, spoel de band af onder stromend water en hang hem op om te drogen. Droog de zender af met een zachte handdoek. Gebruik nooit alcohol of schuurmiddelen (zoals staalwol of chemische reinigingsmiddelen).

Reinig de band zo nodig met een oplossing van water en een zachte zeep. Gebruik geen hydraterende zeep omdat deze restanten op de band kan achterlaten. Week, strijk, stoom of bleek de band niet. Rek de band niet uit en buig de gedeelten met de elektroden niet. De elektroden kunnen beschadigd raken als je er niet voorzichtig mee omgaat.

Droog en bewaar de borstband en de zender afzonderlijk van elkaar om de levensduur van de batterij te verlengen. Was de band voordat je hem langdurig opbergt en na gebruik in een zwembad met veel chloor.

Service

Het is raadzaam om tijdens de garantieperiode van twee jaar de servicewerkzaamheden alleen door een erkend Polar Service Center te laten uitvoeren. De garantie geldt niet voor schade of gevolgschade die door niet door Polar erkende service veroorzaakt is.

Batterijen vervangen

De batterij van de FT7 en de Polar H1 hartslagsensor kun je zelf vervangen. Volg de onderstaande instructies nauwkeurig bij het vervangen van de batterij.

Houd rekening met het volgende:

 • Het symbool voor een bijna lege batterij wordt weergegeven wanneer er nog 10-15% van het batterijvermogen over is.

 • Veelvuldig gebruik van de verlichting zal de levensduur van de batterij verkorten.

 • Bij koud weer kan het batterijsymbool ten onrechte worden weergegeven, maar het verdwijnt weer zodra de temperatuur stijgt.

 • Verlichting en geluid worden automatisch uitgeschakeld wanneer het batterijsymbool wordt weergegeven. Alarmen die vóór het verschijnen van het batterijsymbool ingesteld zijn, blijven actief.

U kunt de batterij zelf als volgt vervangen:

Zorg bij het vervangen van de batterij dat de afsluitring niet wordt beschadigd, anders dient u deze te vervangen door een nieuwe. Afsluitringen en batterijsetjes zijn verkrijgbaar bij de officiële Polar dealer, de Polar webshop en erkende Polar Service Partners. In de VS en Canada zijn nieuwe afsluitringen alleen verkrijgbaar bij erkende Polar Service Centers. In de VS zijn afsluitringen en batterijsetjes ook verkrijgbaar bij www.shoppolar.com.

Houd batterijen uit de buurt van kinderen. Raadpleeg bij inslikken van batterijen onmiddellijk een arts.

Batterijen dienen in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving te worden opgeruimd.

Als u een nieuwe en volle batterij vastpakt, houd deze dan niet aan beide zijden tegelijk vast met een metalen of elektrisch geleidend gereedschap zoals een pincet. Dat geeft kortsluiting waardoor de batterij sneller ontlaadt. Kortsluiting zal de batterij niet direct beschadigen, maar vermindert het batterijvermogen en daardoor de levensduur.

Hartslagmeter
 1. Open het batterijklepje met een munt.

 2. Verwijder de oude batterij met een stevig stokje van geschikte afmeting. Pas op dat je de hartslagmeter niet beschadigt.

 3. Plaats de nieuwe batterij met de positieve (+) pool naar buiten gericht. Zorg dat de afsluitring onbeschadigd is.

 4. Sluit het batterijklepje.

 

Hartslagsensor

 1. Til het batterijklepje omhoog met het bevestigingshaakje van de borstband.

 2. Verwijder de oude batterij uit het batterijklepje.

 3. Plaats de nieuwe batterij in het klepje met de negatieve (–) pool naar buiten gericht.

 4. Plaats het batterijklepje in de juiste positie terug in de uitsparing van de zender en druk het batterijklepje weer op zijn plaats. Je dient een klikgeluid te horen.

Er is kans op explosie als de batterij door het verkeerde type wordt vervangen.

Voorzorgsmaatregelen

Je Polar FT7 hartslagmeter is ontworpen om je te helpen je persoonlijke fitnessdoelen te behalen en een beeld te geven van de fysiologische belasting en intensiteit van je trainingen. Hij is niet geschikt of bedoeld voor andere doeleinden.

Mogelijke risico's beperken

Trainen kan risico's met zich meebrengen. Vóór u met een trainingsprogramma begint, dient u de volgende vragen over uw gezondheid te beantwoorden. Als u één van deze vragen met ja beantwoordt, raden wij u aan eerst een dokter te raadplegen voordat u met een trainingsprogramma begint.

 • Hebt u de afgelopen vijf jaar niets aan sport gedaan?

 • Hebt u een hoge bloeddruk of een hoog cholesterolgehalte?

 • Vertoont u symptomen van een ziekte?

 • Gebruikt u medicijnen voor uw bloeddruk of uw hart?

 • Hebt u wel eens last van ademhalingsproblemen?

 • Bent u herstellende van een zware ziekte of medische ingreep?

 • Gebruikt u een pacemaker of andere geïmplanteerde elektronische apparatuur?

 • Rookt u?

 • Bent u zwanger?

Behalve de trainingsintensiteit, kunnen ook medicijnen voor het hart, de bloeddruk, psychische aandoeningen, astma, ademhaling, enz. en sommige energiedranken, alcohol en nicotine de hartslag beïnvloeden.

Het is belangrijk om op te letten hoe uw lichaam reageert tijdens het trainen. Als u tijdens het trainen onverwacht pijn of extreme vermoeidheid voelt, stop dan met de training en ga verder met een lagere intensiteit.

Als u een pacemaker, defibrillator of andere geïmplanteerde elektronische apparatuur hebt, gebruikt u de Polar FT7 op eigen risico. Het is raadzaam vóór gebruik van het product onder toezicht van een arts een maximale inspanningstest uit te voeren. Uit de test moet blijken of het veilig en verantwoord is de pacemaker en de Polar FT7 tegelijkertijd te gebruiken.

Als u overgevoelig bent voor een stof die in contact komt met de huid of als u een allergische reactie vermoedt vanwege het gebruik van het product, controleer dan de in Technische specificaties de genoemde materialen.

Door de combinatie van vocht en het schuren van de borstband kan deze afgeven en zwarte vlekken achterlaten op lichte kleding. Als je parfum of een insectenwerend middel op je huid aanbrengt, dien je ervoor te zorgen dat dit niet in contact komt met het trainingsapparaat of de hartslagsensor.

Fitnessapparatuur met elektronische onderdelen kan interferentie veroorzaken.

Probeer het volgende om deze problemen te verhelpen:

 1. Doe de hartslagsensor af en gebruik de trainingsapparatuur zoals je gewend bent.

 2. Verplaats de hartslagmeter tot je een plaats vindt waar hij geen ongewenste signalen ontvangt en het hartsymbool niet knippert. Interferentie is vaak het sterkst recht voor het display van de apparatuur, terwijl links of rechts van het display relatief weinig storing optreedt.

 3. Doe de hartslagsensor weer om en houd de hartslagmeter zoveel mogelijk in het interferentievrije gebied.

Als de Polar FT7 dan nog niet goed werkt, veroorzaakt de apparatuur wellicht teveel elektronische ruis voor draadloze hartslagmeting.

Waterbestendigheid van je Polar FT7 hartslagsensor

De Polar FT7 mag tijdens het zwemmen worden gedragen. Druk onder water niet op de knoppen zodat de waterdichtheid behouden blijft. Ga naar http://support.polar.com voor meer informatie. De waterdichtheid van Polar-producten is getest volgens de internationale standaard ISO 22810. Producten worden verdeeld in drie categorieën van waterdichtheid. Controleer de categorie van waterdichtheid aan de achterzijde van uw Polar-product en vergelijk deze met onderstaande tabel. Deze definities zijn niet noodzakelijkerwijs van toepassing op producten van andere fabrikanten.

Markering op de bodemplaat

Kenmerken waterdichtheid

Water resistant

Bestand tegen waterspatten, zweet, regendruppels enz. Niet geschikt voor zwemmen.

Water resistant 30 m/50 m

WR 30M/ WR 50M

Geschikt voor baden en zwemmen.

Water resistant 100 m

WR 100M

Geschikt voor zwemmen en snorkelen (zonder zuurstoftanks).

Problemen oplossen

Als u niet weet waar u zich bevindt in het menu, houd BACK (Terug) dan ingedrukt totdat de tijd wordt weergegeven.

Als je FT7 niet reageert of er ongebruikelijke gegevens worden weergegeven op het display, reset je de hartslagmeter door vier knoppen (OMHOOG, OMLAAG, TERUG en LICHT) tegelijk vier seconden ingedrukt te houden. Het display zal dan enige tijd leeg zijn. Druk op OK en Please enter basic settings (Stel de basisinstellingen in) wordt dan kort weergegeven. Stel de datum en de tijd in. Als u BACK (Terug) ingedrukt houdt, keert het display terug naar de tijdweergave. Alle andere instellingen behalve de datum en de tijd worden opgeslagen.

Als de hartslagmetingen niet kloppen, veel te hoog of nul zijn, controleer je of er zich geen andere hartslagsensoren binnen 1 meter afstand bevinden en of de band van de hartslagsensor/de plastic elektroden goed aansluiten en bevochtigd, schoon en onbeschadigd zijn.

Als de hartslagmeting niet werkt met de sportkleding, probeer het dan met de borstband. Als dit wel werkt, ligt het waarschijnlijk aan de sportkleding. Controleer of de elektroden van het apparaat schoon zijn. Controleer de wasinstructies voordat u de sportkleding gaat wassen. Als de hartslagmeting daarna nog niet werkt, neem dan contact op met de verkoper of fabrikant van de sportkleding.

Sterke elektromagnetische signalen kunnen onregelmatige waarden opleveren. Elektromagnetische storingen kunnen optreden bij hoogspanningskabels, verkeerslichten, bovenleidingen van een trein, trolleybus of tram, televisietoestellen, auto's, fietscomputers, sommige elektrisch aangedreven fitnessapparatuur, mobiele telefoons en elektronische beveiligingspoortjes. Voorkom onregelmatige metingen door uit de buurt te blijven van mogelijke storingsbronnen.

Als de abnormale waarden voortduren nadat u zich uit de buurt van de storingsbron hebt begeven, vertraag dan uw tempo en controleer uw pols handmatig. Als u voelt dat deze overeenkomt met de hoge waarde op het display, dan kunt u last hebben van hartritmestoringen. Hartritmestoringen zijn meestal niet ernstig, maar raadpleeg toch uw arts daarover.

Als de hartslagmeting niet werkt ondanks de bovenstaande stappen, is de batterij van je hartslagsensor mogelijk leeg.

Een hartprobleem kan uw ECG-diagram hebben veranderd, waardoor de hartslagsensor dit niet kan detecteren. Neem in dat geval contact op met uw arts.

Technische specificaties

FT7 hartslagmeter

Batterijtype

CR1632

Levensduur van batterij

Gemiddeld 11 maanden (1 uur/dag, 7 dagen/week trainen)

Gebruikstemperatuur

–10 °C tot +50 °C / 14 °F tot 122 °F

Materiaal bodemplaat

Polyamide

Materiaal polsband

Polyurethaan

Materiaal en polsbandgesp

Roestvrij staal dat voldoet aan EU-richtlijn 94/27/EU en het amendement 1999/C 205/05 inzake het vrijkomen van nikkel uit producten die bedoeld zijn voor een direct en langdurig contact met de huid.

Nauwkeurigheid horloge

Beter dan ±0,5 seconden/dag bij een temperatuur van +25 °C / 77 °F.

Nauwkeurigheid van de hartslagmeting

De grootste van ±1% of ±1 hartslag per minuut; definitie is geldig bij gelijkmatige inspanning.

Waterdichtheid

30 m (geschikt voor baden en zwemmen)

Polar H1 hartslagsensor

Batterijtype

CR 2025

Levensduur batterij

Gemiddeld 1500 uur gebruik

Afsluitring voor de batterij

O-ring 20,0 x 0,9, materiaal siliconen

Gebruikstemperatuur

–10 °C tot +50 °C / 14 °F tot 122 °F

Materiaal zender

ABS

Materiaal band

38% polyamide, 29% polyurethaan, 20% elastaan, 13% polyester

Limietwaarden

Chronometer

23 uur 59 min. 59 sec.

Hartslag

15 - 240 hsm

Totale tijd

0 - 9999 uur 59 min. 59 sec.

Totaal aantal calorieën

0 - 999999 kcal/Cal

Totaal aantal trainingen

65 535

Geboortejaar

1921 - 2020

In de trainingscomputer Polar FT7 worden onder meer de volgende gepatenteerde technologieën toegepast:

 • OwnZone®-evaluatie voor het bepalen van persoonlijke aanbevolen hartslaglimieten voor een dag

 • OwnCode® gecodeerde overdracht

 • OwnCal® persoonlijke calorieënberekening

Beperkte internationale Polar-garantie

 • Deze garantie heeft geen invloed op de wettelijke rechten van de klant volgens de geldende nationale en Europese regelgeving, noch op de rechten van de klant ten opzichte van de dealer die voortvloeien uit hun verkoop- of aankoopovereenkomst.

 • Deze beperkte internationale garantie wordt verleend door Polar Electro Inc. aan klanten die dit product in de Verenigde Staten of Canada hebben aangeschaft. Deze beperkte internationale garantie wordt verleend door Polar Electro Oy aan klanten die dit product in andere landen hebben aangeschaft.

 • Polar Electro Oy/Polar Electro Inc. biedt de oorspronkelijke gebruiker/koper van dit apparaat garantie tegen materiaal- en productiefouten gedurende twee (2) jaar na de aankoopdatum.

 • De kassabon van de oorspronkelijke aanschaf is uw aankoopbewijs!

 • De garantie geldt niet voor de batterij, normale slijtage, schade ten gevolge van onjuist of oneigenlijk gebruik, ongevallen, het niet voldoen aan de voorzorgsmaatregelen, onjuist onderhoud, commercieel gebruik, gebarsten of gebroken behuizingen of displays, de elastische band en Polar-kleding.

 • De garantie geldt niet voor schade, verlies, kosten of uitgaven die direct, indirect of incidenteel als gevolg van of als zodanig voortvloeien uit of samenhangen met het product.

 • Tweedehands gekochte artikelen zijn niet gedekt door de garantie van twee (2) jaar, tenzij door plaatselijke wetgeving anders is bepaald.

 • Gedurende de garantieperiode zal het product worden gerepareerd of vervangen door een van de erkende Polar Service Centers, ongeacht het land van aankoop.

Garantie ten aanzien van enig product zal beperkt zijn tot landen waarin het product oorspronkelijk op de markt is gebracht.

 

© 2010 Polar Electro Oy, FIN-90440 KEMPELE, Finland.

Polar Electro Oy is een ISO 9001:2008 gecertificeerd bedrijf. Alle rechten voorbehouden. Niets in deze gebruiksaanwijzing mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Polar Electro Oy in welke vorm dan ook worden gebruikt of gereproduceerd. De namen en logo's die in deze gebruiksaanwijzing of op de verpakking van dit product met een ™-symbool zijn gemarkeerd, zijn handelsmerken van Polar Electro Oy. De namen en logo´s die in deze gebruiksaanwijzing of op de verpakking van dit product met een ®-symbool zijn gemarkeerd, zijn gedeponeerde handelsmerken van Polar Electro Oy, behalve Windows dat een handelsmerk is van Microsoft Corporation.

Aansprakelijkheid

 • De gegevens in deze gebruiksaanwijzing dienen uitsluitend ter informatie. De hierin beschreven producten kunnen in verband met het voortdurende ontwikkelingsprogramma van de fabrikant zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

 • Polar Electro Inc. / Polar Electro Oy geeft geen garanties voor deze gebruiksaanwijzing of de hierin beschreven producten.

 • Polar Electro Inc./Polar Electro Oy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schades en gevolgschades, verliezen, kosten of uitgaven die direct, indirect of incidenteel voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik van dit materiaal of de hierin beschreven producten.

Dit product is beschermd door de immateriële rechten van Polar Electro Oy zoals in de volgende documenten is gedefinieerd: FI115084, US7418237, EP1543769, FI110915, US7324841, EP1361819, FI23471, EU00046107-0001, USD492783S, USD492784S, USD492999S, FI96380, JP3568954, US5611346, EP665947, DE69414362, FI6815, EP1245184, US7076291, HK1048426, FI 114202, US 6537227, EP1147790, HK1040065, DE60128746.0, FI 115289, EP 1127544, US 6540686, HK 1041188, FI 88972, DE4223657.6 A, FI 9219139.8, FR 92.09150, GB 2258587, HK 306/1996, SG 9592117-7, US 5486818, FI111215, EP0747003, US5690119. Andere patenten aangevraagd.

Geproduceerd door Polar Electro Oy, Professorintie 5, FIN-90440 KEMPELE, tel: +358 8 5202 100, fax: +358 8 5202 300, www.polar.fi.

Dit product voldoet aan de richtlijnen 2014/53/EU en 2011/65/EU. Voor elk product zijn de verklaring van overeenstemming en andere informatie betreffende de regelgeving per land beschikbaar via www.polar.com/nl/wettelijk_verplichte_informatie.

Het symbool van de doorgekruiste verrijdbare afvalcontainer geeft aan dat de Polar-producten elektronische apparaten zijn en onder de richtlijn 2002/96/EC vallen van het Europese Parlement en de Raad van elektrische en elektronische afvalproducten (WEEE). In de producten gebruikte batterijen en accu's vallen onder de richtlijn 2006/66/EC van het Europese Parlement en de Raad van 6 september 2006 inzake batterijen en accu’s, alsook afgedankte batterijen en accu’s. Deze producten en de batterijen en accu's in Polar-producten moeten dus afzonderlijk worden opgeruimd in de EU-landen. Deze producten en de batterijen en accu's in Polar-producten moeten dus afzonderlijk worden opgeruimd in de EU-landen. Polar moedigt u aan de mogelijke effecten van afval op het milieu en de gezondheid te minimaliseren, ook buiten de Europese Unie, door u te houden aan de plaatselijke afvalverwerkingsregelgeving en, waar mogelijk, gebruik te maken van gescheiden inzameling van elektronische apparaten en van de inzameling van batterijen en accu's.

17938091.02 NLD C

9/2017