Polar FT7 Gebruiksaanwijzing

5. INSTELLINGEN

Horloge-instellingen

Kies de waarde die u wilt wijzigen en druk op OK. Pas de waarden aan met UP/DOWN (Omhoog/Omlaag) en bevestig met OK.

Kies Settings (Instellingen) > Watch, time and date (Horloge, tijd en datum).

 • Alarm: schakel het alarm Off (Uit) of On (Aan). Als u On (Aan) kiest, stel dan de uren en minuten in. Druk op BACK (Terug) om het alarm te stoppen of druk op UP/DOWN/OK (Omhoog/Omlaag/OK) om 10 minuten te sluimeren. Tijdens de training kan het alarm niet worden gebruikt.

 • Time (Tijd): kies Time 1 (Tijd 1) en stel de tijdnotatie, de uren en minuten in. Kies Time 2 (Tijd 2) om de tijd voor een andere tijdzone in te stellen door uren op te tellen of af te trekken. In de tijdweergave kunt u snel van Time 1 omschakelen naar Time 2 door DOWN (Omlaag) ingedrukt te houden. Als Time 2 geselecteerd is, wordt het cijfer 2 rechtsonder in het display weergegeven.

 • Time zone (Tijdzone): kies tijdzone 1 of 2.

 • Date (Datum): stel de datum in.

 • Watch face (Displayweergave): Kies Time only (Alleen tijd), Time and logo (Tijd en logo) of Birthday logo (Verjaardagslogo) (alleen mogelijk op verjaardag). Houd UP (Omhoog) ingedrukt om de displayweergave snel te wijzigen. Watch face changed (Displayweergave gewijzigd) wordt weergegeven.

Trainingsinstellingen

Kies Settings > Training settings (Instellingen > Trainingsinstellingen)

 • Training sounds (Trainingsgeluiden): kies Off (Uit) of On (Aan).

 • Heart rate view (Hartslagweergave): stel de FT7 in op weergave van uw hartslag als Beats per minute (BPM) (Slagen per minuut (hsm)) of als Percent of maximum (% OF MAX) (Percentage van maximum).

  BPM (Hsm): de meting van de activiteit van uw hart, uitgedrukt in hartslagen per minuut.

  % OF MAX (% van maximum): de meting van de activiteit van uw hart, uitgedrukt als % van uw maximale hartslag.

 • HeartTouch: Kies On (Aan) of Off (Uit). Als je de hartslagmeter in de buurt houdt van je hartslagsensor tijdens de training, wordt de tijd weergegeven. Als u tijdens de trainingssessie op de knop LIGHT (Licht) hebt gedrukt, gaat ook de verlichting branden.

 • Heart rate upper limit (Bovenlimiet voor de hartslag) helpt u te trainen binnen de gewenste hartslagzone (bijv. geadviseerd door een arts). Zet de bovenlimiet voor de hartslag On (Aan), pas de limiet aan met UP/DOWN (Omhoog/Omlaag) en druk op OK.

Gebruikersgegevens

Kies Settings > General settings (Instellingen > Algemene instellingen).

 • Weight (Gewicht): stel uw gewicht in.

 • Height (Lengte): stel uw lengte in.

 • Date of birth (Geboortedatum): stel uw geboortedatum in.

 • Sex (Geslacht): selecteer MALE (Man) of FEMALE (Vrouw).

 • Maximum heart rate (Maximale hartslag) is het hoogste aantal hartslagen per minuut (hsm) tijdens maximale fysieke inspanning. Wijzig de standaardwaarde alleen als u uw in een laboratorium gemeten waarde weet.

Algemene instellingen

Kies Settings > General settings (Instellingen > Algemene instellingen).

 • Button sounds (Geluid van de knoppen): kies On (Aan) of Off (Uit) voor het geluid van de knoppen.

 • Units (Eenheden): kies Metric (kg/km) (Metrische) of Imperial (lb/ft) (Engelse) eenheden. Als u lb/ft kiest, worden calorieën aangegeven als Cal, anders als kcal. Calorieën worden gemeten als kilocalorieën.

 • Week’s start day (Eerste weekdag): kies de weekdag waarmee u wilt beginnen Monday (Maandag), Saturday (Zaterdag) of Sunday (Zondag).

 • Language (Taal): kies Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Português, Suomi (Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Portugees, Fins) of Svenska (Zweeds).