Polar FT7 Gebruiksaanwijzing

3. TRAINING

De hartslagsensor dragen

 1. Maak de elektroden van de band vochtig.

 2. Doe de band om je borst en pas de band aan, zodat deze strak maar comfortabel zit.

 3. Bevestig de zender.

 

Maak de zender na elk gebruik los van de band. Zo verleng je de gebruiksduur van de batterij. De elektroden kunnen nat blijven door zweet en vocht, waardoor de hartslagsensor actief blijft. Daardoor gaat de batterij van de hartslagsensor minder lang mee.

Raadpleeg de Wasinstructies voor de Polar H1 hartslagsensor voor meer informatie over het verzorgen van je hartslagsensor.

Training starten

 1. Doe je hartslagmeter en hartslagsensor om.

 2. Druk in de tijdweergave éénmaal op OK om de wachtmodus te openen. Wacht tot je hartslagmeter je hartslag heeft gevonden en druk nogmaals op OK om de registratie van je trainingssessie te starten.

Kies Settings > Training Settings (Instellingen > Trainingsinstellingen) om de trainingsgeluiden, de hartslagweergave of de zonelimieten vóór het starten van de registratie te wijzigen. Zie Trainingsinstellingen voor meer informatie.

Uw trainingsbestand wordt alleen opgeslagen als de registratie langer dan één minuut geduurd heeft.

Timer trainingsduur

De FT7 heeft een timer voor de trainingsduur, waarmee je alleen de trainingsduur kunt registreren zonder de hartslagsensor te gebruiken.

 1. Druk tweemaal op OK om uw trainingsduur te registreren. Started (Gestart) wordt weergegeven.

 2. Houd DOWN (Omlaag) ingedrukt totdat de weergave DURATION/ TIME OF DAY (Duur / Tijd) wordt weergegeven.

 3. U kunt de verstreken tijd volgen. Als Check heart rate transmitter! (Controleer borstband!) wordt weergegeven, druk dan op OK om de tijdmeting voort te zetten.

 4. Druk tweemaal op BACK (Terug) om de tijdmeting te stoppen.

 5. De samenvatting volgt en u kunt de verstreken tijd controleren.

Vet verbranden of conditie verbeteren

Tijdens de training toont de Polar FT7 uw optimale trainingsintensiteit voor vetverbranding en conditieverbetering. Afhankelijk van uw dagelijkse lichamelijke en geestelijke conditie kunnen deze intensiteiten variëren. Als u de registratie van een trainingssessie start, analyseert de FT7 uw huidige conditie en past de intensiteiten zo nodig aan.

De intelligente hartslagmeter kan je lichamelijke toestand bepalen aan de hand van je hartslag en je hartslagvariatie. Als uw lichaam van eerdere trainingssessies hersteld is en niet vermoeid of gespannen is, bent u klaar voor een meer intensieve training.

Het effect van uw training wordt direct op uw polsunit weergegeven. De zones voor vetverbranding en conditieverbetering zijn door een verticale stippellijn gescheiden. Deze lijn wordt automatisch door de FT7 bepaald en verschoven naargelang uw huidige conditie.

Afhankelijk van de zone waarin u zich bevindt zal EFFECT op het display veranderen in FATBURN (Vetverbranding) of FITNESS (Conditieverbetering).

 1. Uw huidige hartslag

 2. Grens van de hartslagwaarde tussen de zones vetverbranding en conditieverbetering. ~ verdwijnt als de FT7 de intensiteitszones aanpast om zo nodig met uw huidige conditie overeen te komen.

FATBURN (Vetverbranding) (hartsymbool links van de lijn)

In de zone vetverbranding is de trainingsintensiteit lager en is vet de voornaamste energiebron. Vet verbrandt dus efficiënt en uw stofwisseling, voornamelijk vetverbranding, neemt toe.

FITNESS (Conditieverbetering) (hartsymbool rechts van de lijn)

In de zone conditieverbetering is de trainingsintensiteit hoger en verbetert u uw cardiovasculaire conditie, d.w.z. u versterkt uw hart en verhoogt de bloedcirculatie naar spieren en longen. De belangrijkste energiebron zijn koolhydraten.

Afhankelijk van uw doel voor de trainingssessie kunt u de zone vetverbranding of conditieverbetering vergrendelen.

Druk één seconde op OK als u zich in de zone bevindt die u wilt vergrendelen. Fat burning zone locked (Zone vetverbranding vergrendeld) of Fitness zone locked (Zone conditieverbetering vergrendeld) wordt weergegeven. De polsunit geeft een geluidssignaal als u te hard of te licht traint. In deze afbeelding is bijvoorbeeld de zone vetverbranding vergrendeld. Druk één seconde op OK om een zone te ontgrendelen.

Tijdens de training

Tijdens de trainingsregistratie wordt de volgende informatie weergegeven. Druk op UP/DOWN (Omhoog/Omlaag) om een andere weergave te kiezen.

HEART RATE (Hartslag)

Uw huidige hartslag

CALORIES (Calorieën)

Het aantal tijdens de trainingssessie verbruikte calorieën

DURATION (Duur)

De duur van uw trainingssessie

TIME OF DAY (Tijd)

Tijd

Fitness(Conditieverbetering) (hartsymbool rechts van de lijn)

Uw huidige hartslag. U traint in de zone conditieverbetering

De FT7 heeft een functie weergavegeheugen die onthoudt welke weergave (bijvoorbeeld de calorieweergave) u het laatst gebruikt hebt tijdens uw trainingssessie. Als u met een volgende trainingssessie start, wordt automatisch de calorieweergave gekozen.

Heart Touch™

 

Als je de hartslagmeter in de buurt houdt van je hartslagsensor tijdens de training, wordt de tijd weergegeven. Als u tijdens de trainingssessie de knop LIGHT (Licht) ingedrukt hebt, gaat ook de verlichting branden. In Settings (Instellingen) > Training Settings (Trainingsinstellingen) > HeartTouch schakelt u deze functie On/Off (In- of uit-) .

Training onderbreken of stoppen

 1. Druk op BACK (Terug) om de registratie van de trainingssessie te onderbreken.Continue/ Exit (Doorgaan / Sluiten) wordt weergegeven. Druk op OK om de registratie te hervatten.

  Als u de registratie niet binnen vijf minuten hervat hebt, herinnert de FT7 u daar automatisch aan met een geluidssignaal. Het geluidssignaal wordt om de tien minuten herhaald totdat u de trainingsregistratie hervat dan wel gestopt hebt.

  Opmerking. Als het geluid is uitgeschakeld, blijft het display in de pauzemodus tot je een nieuwe selectie maakt of de batterij leeg raakt.

 2. Druk nogmaals op BACK (Terug) om de registratie te stoppen. Stopped (Gestopt) wordt weergegeven.

Zie Trainingssamenvatting voor informatie over feedback over de trainingssessie.

Feedback over de trainingssessie wordt alleen weergegeven als de registratie langer dan tien minuten geduurd heeft.

Maak de hartslagsensor na elk gebruik los van de band, spoel de band af onder stromend water en hang hem op om te drogen. Raadpleeg de wasinstructies voor de Polar H1 hartslagsensor voor meer informatie over het verzorgen van je hartslagsensor.