Uživatelská příručka k počítači Polar FT7

5. NASTAVENÍ

Nastavení hodinek

Vyberte hodnotu, kterou chcete změnit, a stiskněte tlačítko OK. Hodnoty nastavujte tlačítky NAHORU/DOLŮ a přijměte tlačítkem OK.

Vyberte Settings > Watch, time and date (Nastavení > čas a datum hodinek).

 • Alarm: Alarm nastavte na Off (Vypnuto) nebo On (Zapnuto). Pokud zvolíte On (Zapnuto), nastavte hodiny a minuty. Stisknutím tlačítka ZPĚT alarm zastavte nebo pro jeho opakování za 10 minut stiskněte NAHORU/DOLŮ/OK Alarm nelze používat během tréninku.

 • Time (Čas): Vyberte Time 1 (Čas 1) a nastavte formát času, hodiny a minuty. Vyberte Time 2 (Čas 2) k nastavení času pro jiné časové pásmo přidáním nebo odebráním hodin. V náhledu Času lze rychle přepínat mezi Time 1 (Čas 1) a Time 2 (Čas 2) stisknutím a podržením tlačítka DOLŮ. Po výběru Time 2 (Čas 2) se v dolním pravém rohu displeje zobrazí 2.

 • Time zone (Časové pásmo): Vyberte časové pásmo 1 nebo 2.

 • Date (Datum): Nastavte datum.

 • Watch face (Ciferník): Vyberte Time only (Pouze čas), Time and logo (Čas a logo) nebo Birthday logo (Logo data narození) (lze vybrat pouze u data narození). Chcete-li rychle změnit ciferník, stiskněte a podržte tlačítko NAHORU, zobrazí se Watch face changed (Ciferník změněn).

Nastavení tréninku

Vyberte Settings > Training settings (Nastavení > Nastavení tréninku)

 • Training sounds (Zvuk při tréninku): Vyberte Off (Vypnuto) nebo On (Zapnuto).

 • Heart rate view (Náhled tepové frekvence): Nastavte FT7 pro zobrazení tepové frekvence jako Beats per minute (BPM) (Počet tepů za minutu (BPM)) nebo jako Percent of maximum (% OF MAX) (Procento maxima (% MAX)).

  BPM: Měření práce vašeho srdce, vyjádřené jako počet tepů za minutu.

  % OF MAX (% MAX): Měření práce vašeho srdce, vyjádřené jako % vaší rezervy tepové frekvence.

 • HeartTouch (funkce přiblížení k vysílači): Vyberte On (Zap) nebo Off (Vyp). Když při tréninku přiblížíte monitor tepové frekvence ke konektoru snímače tepové frekvence, zobrazí se čas. Podsvícení se také rozsvítí, pokud jste během tréninku stiskli tlačítko SVĚTLO.

 • Heart rate upper limit (Horní limit tepové frekvence) pomáhá trénovat ve vaší osobní cílové zóně tepové frekvence (např. na radu lékaře). Nastavte horní limit tepové frekvence na On (Zapnuto) a upravte jej tlačítky NAHORU/DOLŮ a stiskněte OK.

Informace o uživateli

Vyberte Settings > User Information (Nastavení > Informace o uživateli)

 • Weight (Hmotnost): Zadejte svou hmotnost.

 • Height (Výška): Zadejte svou výšku.

 • Date of birth (Datum narození): Zadejte vaše datum narození.

 • Sex (Pohlaví): Vyberte MALE (MUŽ) nebo FEMALE (ŽENA).

 • Maximum heart rate (Maximální tepová frekvence) je maximální počet úderů za minutu během maximální fyzické námahy. Výchozí hodnotu změňte pouze tehdy, pokud znáte vaši laboratorně změřenou hodnotu.

Obecná nastavení

Vyberte Settings > General settings (Nastavení > Obecná nastavení).

 • Button sounds (Zvuky tlačítek): Vyberte zvuky tlačítek On (Zapnuto) nebo Off (Vypnuto).

 • Units (Jednotky): Vyberte Metric (kg/km) (Metrické) nebo Imperial (lb/ft) (Britské). Po výběru lb/ft se kalorie zobrazí jako Cal, jinak se zobrazí jako kcal. Kalorie se měří jako kilokalorie.

 • Week’s start day (Počáteční den týdne): Vyberte počáteční den týdne Monday (Pondělí), Saturday (Sobota) nebo Sunday (Neděle).

 • Language (Jazyk): Vyberte Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Português, Suomi (Německy, Anglicky, Španělsky, Francouzsky, Italsky, Portugalsky, Finsky) nebo Svenska (Švédsky).