Uživatelská příručka k počítači Polar FT7

4. PO TRÉNINKU

Shrnutí tréninku

Polar FT7 zobrazí po každém tréninku jeho souhrn:

DURATION (DOBA)

Doba trvání vašeho tréninku

CALORIES (KALORIE)

Množství spálených kalorií během tréninku

AVERAGE (PRŮMĚR)

Vaše průměrná tepová frekvence při cvičení

MAXIMUM

Vaše maximální tepová frekvenci při tréninku

FAT BURN (SPÁLENÝ TUK)

Čas strávený v zóně spalování tuků

FITNESS (FYZICKÁ KONDICE)

Čas strávený v zóně pro zlepšení fyzické kondice

Prohlížení dat o tréninku

K prohlížení dat o tréninku vyberte MENU > Data (NABÍDKA > Data). Poté vyberte Training files (Soubory tréninku), Week summaries (Týdenní přehledy), Totals since xx.xx.xx (Celkové hodnoty od xx.xx.xx), Delete files (Smazat soubory) nebo Reset totals (Vynulovat celkové hodnoty).

Soubory tréninku

K prohlížení minulých dat o tréninku vyberte MENU > Data > Training files (NABÍDKA > Data > Soubory tréninku). Pak vyberte datum a čas, které chcete zobrazit.

Datum vytvoření souboru: xx.xx.xx

Datum vytvoření souboru: xx:xx

Každá lišta představuje jeden soubor tréninku. Vyberte trénink, který chcete zobrazit

DURATION (DOBA)

Doba trvání vašeho tréninku

CALORIES (KALORIE)

Množství spálených kalorií během tréninku

AVERAGE (PRŮMĚR)

Vaše průměrná tepová frekvence při tréninku

MAXIMUM

Vaše maximální tepová frekvenci při tréninku

FAT BURN (SPÁLENÝ TUK)

Čas strávený v zóně spalování tuků

FITNESS (FYZICKÁ KONDICE)

Čas strávený v zóně pro zlepšení fyzické kondice

Smazat soubory

Maximální počet souborů tréninku je 99. Pokud se paměť Training files (Soubory tréninku) zaplní, nejstarší tréninkový soubor se přepíše tím nejaktuálnějším.

  • Pro smazání tréninkového souboru vyberte Data > Delete > Training file > OK (Data > Smazat > Tréninkový soubor > OK).

  • Vyberte soubor, který chcete odstranit, a stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se

  • Delete file? (Smazat soubor?). Vyberte Yes (Ano).

  • Zobrazí se Remove from totals? (Odstranit z celkových hodnot?). K odstranění souboru z celkových hodnot vyberte Yes (Ano).

Smazat všechny soubory

  • Vyberte Data > Delete > All files > OK. (Data > Smazat > Všechny soubory > OK.)

  • Zobrazí se Delete all files? (Smazat všechny soubory?). Vyberte Yes (Ano), zobrazí se All files deleted (Všechny soubory smazány).

Chcete-li zrušit mazání souborů, stiskejte tlačítko ZPĚT až do zobrazení denního času.

Týdenní přehledy

K prohlížení týdenních přehledů tréninku vyberte MENU > Data > Week summaries (NABÍDKA > Data > Týdenní přehledy)

WEEK (TÝDEN)

Počáteční a konečné datum týdne

Prohlížeč souborů

DURATION (DOBA)

Doba trvání vašich tréninků

SESSIONS (TRÉNINKY)

Počet tréninků během zvoleného týdne.

CALORIES (KALORIE)

Množství kalorií spálených během týdne

Resetovat týdenní přehledy

Chcete-li resetovat týdenní přehledy, vyberte Data > Reset week summaries > OK (Data > Resetovat týdenní přehledy > OK). Zobrazí se Reset weeks? (Resetovat týdny?). Vyberte Yes (Ano) pro resetování týdenníh přehledů.

Celkové hodnoty

K prohlížení celkových hodnot o vašem tréninku vyberte MENU > Data > Totals since xx.xx.xxxx (NABÍDKA > Data > Celkové hodnoty od xx.xx.xxxx)

DATA

Celkové hodnoty od 1. 9. 2009

DURATION (DOBA)

Celková doba trvání vašich tréninků

SESSIONS (TRÉNINKY)

Celkový počet tréninků

CALORIES (KALORIE)

Množství kalorií spálených během vašich tréninků