Nacházíte se tady: Trénink > Výběr tréninkového režimu

Výběr tréninkového režimu

Snímač Polar Verity Sense má tři tréninkové režimy: režim tepové frekvence, režim záznamu a režim plavání.

Nezapomeňte, že před použitím snímače v režimu záznamu nebo plavání jej musíte propojit se svým účtem Polar Flow. To provedete při nastavení. Pokud jste zatím neprovedli nastavení popsané v části Nastavení snímače Verity Sense, můžete snímač používat pouze v režimu tepové frekvence.

  1. režimu tepové frekvence můžete snímač připojit ke kompatibilnímu zařízení nebo aplikaci a během tréninku sledovat svoji tepovou frekvenci v reálném čase. Podrobné pokyny naleznete v části Trénink v režimu tepové frekvence.
  2. režimu záznamu můžete trénink uložit do interní paměti snímače a poté přenést tréninková data do aplikace nebo webové služby Polar Flow. Podrobné pokyny naleznete v části Trénink v režimu záznamu.
  3. plaveckém režimu snímač při plavání v bazénu automaticky zaznamenává a ukládá informace o tepové frekvenci, vzdálenosti a tempu. Podrobné pokyny naleznete v části Trénink v režimu plavání.

Tréninkový režim můžete vybrat po zapnutí snímače opakovaným krátkým stisknutím tlačítka, dokud se nerozsvítí dioda vedle odpovídajícího režimu. Jakmile vyberete režim, počkejte, až se rozsvítí všech šest diod. Snímač je nyní připraven k měření – stačí jej připnout a můžete začít trénovat. Pamatujte, že snímač je nyní zamknutý a režim lze změnit pouze tak, že jej vypnete a znovu zapnete.