Nacházíte se tady: Trénink > Trénink v režimu záznamu

Trénink v režimu záznamu

Záznam tréninků pomocí snímače Polar Verity Sense je možný teprve po jeho zaregistrování a propojení s účtem Polar Flow. To provedete při nastavení. Bližší informace naleznete v části Nastavení snímače Verity Sense.

  1. Stisknutím tlačítka zapněte snímač Verity Sense.
  2. Opakovaným krátkým stisknutím tlačítka vyberte režim záznamu, dokud se nerozsvítí LED dioda vedle ikony šipky. Po výběru režimu záznamu se postranní LED dioda rozsvítí zeleně.

  3. Jakmile vyberete režim, počkejte, až se rozsvítí všech šest diod. Snímač je nyní připraven k měření tepové frekvence.

  4. Připněte si snímač a spusťte trénink.

Po tréninku můžete záznam ukončit stisknutím a podržením tlačítka, dokud diody nezhasnou. Poté trénink synchronizujte s aplikací a webovou službou Polar Flow, abyste si mohli prohlédnout podrobné informace o tréninku.

Snímač se po zastavení záznamu automaticky synchronizuje s aplikací Polar Flow, pokud máte telefon v dosahu Bluetooth. Více informací naleznete v části Synchronizace.

Pokud snímač používáte v režimu záznamu, tréninky se ukládají pod sportovním profilem Jiné halové sporty. Sportovní profil můžete změnit klepnutím na ikonu sportovního profilu v aplikaci Polar Flow.