Nacházíte se tady: Trénink > Trénink v režimu tepové frekvence

Trénink v režimu tepové frekvence

Ve výchozím nastavení snímač vysílá signál tepové frekvence současně prostřednictvím rozhraní Bluetooth a ANT+. Přenos tepové frekvence prostřednictvím rozhraní ANT+ můžete vypnout v nastavení aplikace Polar Flow. Pomocí aplikace Polar Flow můžete také zapnout duální nastavení Bluetooth a používat snímač současně se dvěma zařízeními, například s kompatibilním vybavením v tělocvičně a s hodinkami Polar, a sledovat svoji aktuální tepovou frekvence na obou zařízeních.

Před zahájením tréninku zkontrolujte, zda je snímač Verity Sense spárován s aplikací nebo s hodinkami Polar. Bližší informace naleznete v části Párování.

  1. Stisknutím tlačítka zapněte snímač Verity Sense.
  2. Opakovaným krátkým stisknutím tlačítka vyberte režim tepové frekvence, dokud se nerozsvítí LED dioda vedle ikony srdce. Po výběru režimu tepové frekvence se postranní LED dioda rozsvítí modře.

  3. Jakmile vyberete režim, počkejte, až se rozsvítí všech šest diod. Snímač je nyní připraven k měření tepové frekvence.

  4. Připněte si snímač a na hodinkách Polar nebo v aplikaci spusťte trénink.

Po tréninku můžete záznam ukončit z tréninkového počítače Polar nebo z aplikace. Chcete-li snímač vypnout, stiskněte a podržte tlačítko, dokud diody nezhasnou. Synchronizujte hodinky s aplikací Polar Flow, abyste si mohli prohlédnout podrobné informace o tréninku.