Nacházíte se tady: Začínáme > Nastavení snímače Polar Verity Sense

Nastavení snímače Polar Verity Sense

Doporučujeme, abyste předtím, než začnete snímač Verity Sense používat, nabili baterii. Pokud je baterie úplně vybitá, může několik minut trvat, než se nabíjení spustí. Podrobné informace o tom, jak se baterie nabíjí, najdete v části Baterie.

Pamatujte, že až bude mít baterie dost energie, snímač Verity Sense se začne sám hlásit všem kompatibilním přijímačům v blízkosti.

Pro nastavení si vyberte jednu z těchto možností

A. Na telefonu: Mobilní nastavení je výhodné, jestliže nemáte přístup k počítači s USB portem, může však trvat déle. Tento způsob vyžaduje připojení k internetu.

B. Na počítači: Nastavení přes kabelové připojení k počítači je rychlejší a zároveň si při něm můžete snímač Polar Verity Sense nabít. Budete k tomu ale potřebovat počítač. Tento způsob vyžaduje připojení k internetu.

Vyplňte najednou všechny fyzické údaje potřebné k získání přesných tréninkových dat a získejte nejnovější firmware pro svůj snímač Polar Verity Sense.

Možnost A: Nastavení pomocí telefonu a aplikace Polar Flow

Pozor, párování musíte provést v aplikaci Polar Flow, NIKOLI v nastavení Bluetooth na telefonu.

  1. Během nastavování dbejte na to, aby snímač Polar Verity Sense a telefon byly blízko u sebe.
  2. Zajistěte, aby byl telefon připojen k internetu, a zapněte Bluetooth.
  3. Stáhněte si aplikaci Polar Flow z obchodu App Store nebo Google Play na telefonu.
  4. Spusťte aplikaci Polar Flow na telefonu a přihlaste se pomocí svého účtu u Polaru nebo si založte nový.
  5. Stisknutím tlačítka zapněte snímač Polar Verity Sense.
  6. Aplikace Polar Flow rozpozná snímač Polar Verity Sense, pokud bude blízko, a vybídne vás ke spárování. Klepněte na tlačítko Start v aplikaci Polar Flow a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Možnost B: Nastavení pomocí počítače se softwarem FlowSync

  1. Vložte snímač do adaptéru USB tak, aby senzory směřovaly nahoru a aby se spojily kontakty na snímači a v adaptéru USB.

  2. Připojte adaptér USB k USB portu počítače.

  3. Přejděte na adresu flow.polar.com/start a stáhněte a nainstalujte si do počítače software pro přenos dat Polar FlowSync.
  4. Přihlaste se pomocí svého účtu u Polaru, nebo si založte nový. Provedeme vás přihlášením a nastavením ve webové službě.

Jakmile bude nastavení dokončeno, můžete začít. Užijte si to!