Nacházíte se tady: Trénink > Trénink v režimu plavání

Trénink v režimu plavání

Záznam plaveckého tréninku pomocí snímače Polar Verity Sense je možný teprve po jeho zaregistrování a propojení s účtem Polar Flow. To provedete při nastavení. Bližší informace naleznete v části Nastavení snímače Verity Sense.

Snímač Verity Sense automaticky zaznamenává tepovou frekvenci, vzdálenost a tempo při plavání v bazénu v určitém plaveckém režimu. Výpočty vzdálenosti a tempa vycházejí z nastavené délky bazénu a z detekovaných obrátek. Obrátky při plávání snímač detekuje pomocí integrovaného gyroskopu. Chcete-li využívat co nejpřesnější metriky plavání, musíte mít především správně připnutý snímač. Více informací naleznete v části Nošení snímače Verity Sense.

  1. Stisknutím tlačítka zapněte snímač Verity Sense.
  2. Opakovaným krátkým stisknutím tlačítka vyberte plavecký režim, dokud se nerozsvítí LED dioda vedle ikony plavání. Po výběru plaveckého režimu se postranní LED dioda rozsvítí bíle.

  3. Jakmile vyberete režim, počkejte, až se rozsvítí všech šest diod. Snímač je nyní připraven k měření tepové frekvence.

  4. Připněte si snímač a zahajte trénink.

Po tréninku můžete záznam ukončit stisknutím a podržením tlačítka, dokud diody nezhasnou. Poté trénink synchronizujte s aplikací nebo webovou službou Polar Flow, abyste si mohli prohlédnout podrobné informace o tréninku.

Snímač se po zastavení záznamu automaticky synchronizuje s aplikací Polar Flow, pokud máte telefon v dosahu Bluetooth. Více informací naleznete v části Synchronizace.

Chcete-li, po tréninku můžete délku bazénu změnit v zobrazení analýzy tréninku v aplikaci Polar Flow. Metriky plavání se odpovídajícím způsobem změní.