Prični vadbo

 1. Uro si namestite na zapestje in zategnite zapestni pašček.
 2. Za dostop do načina pred vadbo pritisnite gumb, da odprete glavni meni, nato izberite Začni trening.


  Iz načina pred vadbo lahko do hitrega menija dostopate tako, da pritisnete ikono za hitri meni . Možnosti, prikazane v hitrem meniju, so odvisne od izbrane vrste športa in od tega, ali uporabljate GPS.

  Izberete lahko npr. priljubljeni cilj treninga in vpogledom v trening dodate časovnike. Za več informacij glejte razdelek Hitri meni.

  Ko zaključite izbiro, se ura vrne v način pred vadbo.

 3. Pomaknite se do želenega športa.
 4. Ostanite v načinu pred vadbo, dokler ura ne najde vašega srčnega utripa in satelitskih signalov GPS (če je to primerno za izbrani šport). S tem poskrbite, da bodo podatki treninga točni. Za zaznavanje signala satelitov GPS pojdite na prosto ter se odmaknite od visokih stavb in dreves. Uro držite pri miru, tako da je njen zaslon obrnjen navzgor, in se je med iskanjem signala GPS ne dotikajte.

  Če ste uro seznanili s senzorjem Bluetooth, bo ura samodejno začela iskati signal senzorja.

  Krog okrog ikone GPS bo postal zelen, ko je GPS nared. Ura vas na to opozori s tresenjem.

  Ura je zaznala vaš srčni utrip, ko se ta prikaže na zaslonu.

  Če uporabljate senzor srčnega utripa Polar, ki ste ga seznanili z uro, ura samodejno uporabi priključeni senzor za merjenje srčnega utripa med vadbo. Moder krog okrog simbola srčnega utripa pomeni, da vaša ura uporablja priključeni senzor za merjenje srčnega utripa.

 5. Ko so najdeni vsi potrebni signali, se dotaknite zaslona, da pričnete z beleženjem treninga.

Za več informacij o načinih uporabe vaše ure med vadbo glejte razdelek Med treningom.

Začetek načrtovane vadbe

V aplikaciji Polar Flow in spletni storitvi Polar Flow lahko načrtujete svoj trening in ustvarite podrobne cilje treninga ter jih sinhronizirate z uro.

Za pričetek vadbe, načrtovane za trenutni dan:

 1. Vstopite v način pred vadbo, tako da najprej pritisnete gumb, nato pa pritisnite Začni trening.
 2. Prejeli boste sporočilo, da začnete cilj treninga, načrtovan za ta dan.

 3. Pritisnite ikona zelene kljukice da prikažete informacije o cilju.
 4. Pritisnite Začni, da se vrnete v način pred vadbo, in izberite športni profil, ki ga želite uporabiti.
 5. Ko ura najde vse signale, se dotaknite zaslona. Prikaže se Beleženje se je začelo in lahko pričnete s treningom.

Ura vas bo med treningom vodila k doseganju cilja. Za več informacij glejte razdelek Med treningom.

 

Vaši načrtovani cilji treninga bodo vključeni tudi v predloge za vadbo FitSpark.