Nacházíte se tady: Trénink > Zahájení tréninku

Zahájení tréninku

 1. Nasaďte si hodinky a utáhněte řemínek.
 2. Chcete-li aktivovat předtréninkový režim, stiskněte tlačítko ZPĚT pro vstup do hlavní nabídky a klepněte na možnost Zahájit trénink.

  Z předtréninkového režimu můžete vstoupit do rychlé nabídky klepnutím na ikonu rychlé nabídky . Možnosti zobrazené v rychlé nabídce závisí na zvoleném sportu a na tom, zda používáte GPS.

  Můžete například vybrat oblíbený tréninkový cíl, kterého chcete dosáhnout, a přidávat časovače do svých tréninkových náhledů. Další informace viz Rychlá nabídka.

  Po výběru se hodinky vrátí do předtréninkového režimu.

 3. Procházením vyberte svůj preferovaný sport.
 4. V předtréninkovém režimu setrvejte, dokud hodinky nezaznamenají vaši tepovou frekvenci a satelitní signál GPS (pokud se pro váš sport používají), abyste zajistili, že vaše tréninková data budou přesná. Satelitní signál GPS lépe zachytíte venku a stranou vysokých budov a stromů. Držte své hodinky displejem nahoru a při vyhledávání GPS signálu se jich nedotýkejte.

  Pokud jste s hodinkami spárovali snímač Bluetooth, který je samostatným příslušenstvím, začnou hodinky automaticky vyhledávat také signál snímače.

  Jakmile je funkce GPS připravena, kroužek kolem ikonky GPS se zobrazí zeleně. Hodinky vás upozorní vibrací.

  To, že hodinky zachytily tepovou frekvenci, poznáte podle toho, že se vám zobrazí vaše tepová frekvence.

  Pokud používáte snímač tepové frekvence Polar, který je spárovaný s hodinkami, hodinky k měření tepové frekvence při tréninku automaticky použijí připojený snímač. Modrý kroužek kolem symbolu tepové frekvence znamená, že hodinky k měření tepové frekvence používají připojený snímač.

 5. Až budou nalezeny všechny signály, klepnutím na displej spusťte záznam tréninku.

Další informace o tom, co můžete s hodinkami při tréninku dělat, najdete v kapitole Při tréninku.

Zahájení naplánovaného tréninku

V aplikaci a webové službě Polar Flow si můžete naplánovat trénink a vytvořit podrobné tréninkové cíle, které pak můžete synchronizací přenést do hodinek.

Chcete-li zahájit trénink naplánovaný na aktuální den:

 1. Vstupte do předtréninkového režimu tak, že nejprve stisknete tlačítko ZPĚT a potom klepnete na možnost Zahájit trénink.
 2. Budete vyzváni, abyste zahájili tréninkový cíl naplánovaný na aktuální den.

 3. Chcete-li zobrazit informace o tréninkovém cíli, klepněte na ikonu zelená ikona zaškrtnutí.
 4. Pro návrat do předtréninkového režimu klepněte na Spustit a vyberte sportovní profil, který chcete použít.
 5. Jakmile hodinky najdou všechny signály, klepněte na displej. Na displeji se zobrazí Záznam zahájen a můžete začít trénovat.

Hodinky vás při tréninku povedou ke splnění vašeho cíle. Další informace najdete v kapitole Při tréninku.

 

Vaše naplánované tréninkové cíle budou zahrnuty také v připomínkách k tréninku FitSpark.