Nacházíte se tady: Trénink > Při tréninku

Při tréninku

Procházení tréninkových náhledů

Při tréninku můžete procházet tréninkové náhledy potahováním zobrazení doleva nebo doprava. Pamatujte, že dostupné tréninkové náhledy a informace, které se na nich zobrazují, závisí na zvoleném sportu a na všech úpravách, které jste ve zvoleném sportovním profilu provedli.

Pomocí webové služby a aplikace Polar Flow můžete na hodinkách přidávat sportovní profily a definovat specifická nastavení každého sportovního profilu. Můžete si například pro každý svůj sport vytvořit personalizované tréninkové náhledy a zvolit, jaká data chcete při tréninku vidět. Více informací viz Sportovní profily ve Flow.

Tréninkové náhledy mohou obsahovat například tyto informace:

Tepová frekvence a ukazatel zóny tepové frekvence ZonePointer

Vzdálenost

Délka trvání

Tempo/rychlost

Tepová frekvence a ukazatel zóny tepové frekvence ZonePointer

Délka trvání

Kalorie

Klesání

Aktuální nadmořská výška

Stoupání

Maximální tepová frekvence

Graf tepové frekvence a aktuální tepová frekvence

Průměrná tepová frekvence

Aktuální čas

Délka trvání

Stále zapnuté podsvícení během tréninku: Potažením od horní hrany obrazovky směrem dolů otevřete nabídku Rychlá nastavení. Klepněte na ikonu podsvícení a vyberte Stále zapnuto nebo Automaticky. Při volbě možnosti Stále zapnuto bude displej svítit po celou dobu tréninku. Až skončíte trénink, nastavení podsvícení se vrátí do výchozího automatického režimu. Upozorňujeme, že při volbě Stále zapnuto se bude baterie vybíjet mnohem rychleji než s výchozím nastavením.

Nastavení časovačů

Než budete moci používat časovače při tréninku, musíte přidat časovače do svého tréninkového náhledu. To můžete provést buď zapnutím zobrazení časovače pro svůj aktuální trénink z Rychlé nabídky, nebo přidáním časovačů do tréninkových náhledů sportovního profilu v nastaveních sportovního profilu ve webové službě Flow a synchronizací nastavení se svými hodinkami.

Více informací najdete v části Sportovní profily ve Flow.

 

Intervalový časovač

Pokud zapnete zobrazení časovače pro svůj trénink z Rychlé nabídky, časovač se spustí, když zahájíte trénink. Podle pokynů níže můžete časovač zastavit a spustit nový.

Pokud jste přidali časovač do tréninkových náhledů sportovního profilu, který používáte, můžete časovač spustit následujícím způsobem:

 1. Přejděte do náhledu Intervalový časovač a na tři sekundy podržte stisknutý displej. Klepněte na možnost Start, chcete-li použít dříve nastavený časovač, nebo si vytvořte nový časovač v nabídce Nast. interval. časovač:
 2. Vyberte možnost V závislosti na čase nebo V závislosti na vzdálenosti: V závislosti na čase: Nastavte na časovači minuty a sekundy a klepněte na ikonu . V závislosti na vzdálenosti: Nastavte na časovači vzdálenost a klepněte na ikonu .
 3. Zobrazí se text Nastavit další časovač? Chcete-li nastavit další časovač, klepněte na ikonu .
 4. Po dokončení klepněte na možnost Start pro spuštění intervalového časovače. Po skončení každého intervalu vás hodinky upozorní vibrací.

Chcete-li zastavit časovač, na tři sekundy podržte stisknutý displej a klepněte na možnost Zastavit časovač.

Odpočítávací časovač

Pokud zapnete zobrazení časovače pro svůj trénink z Rychlé nabídky, časovač se spustí, když zahájíte trénink. Podle pokynů níže můžete časovač zastavit a spustit nový.

Pokud jste přidali časovač do tréninkových náhledů sportovního profilu, který používáte, spusťte časovač následujícím způsobem:

 1. Přejděte do náhledu Odpočítávací časovač a na tři sekundy podržte stisknutý displej.
 2. Klepněte na možnost Start pro použití dříve nastaveného časovače, nebo zvolte možnost Nastavit odpočítávací časovač pro nastavení nového odpočítávaného času. Po dokončení klepněte na možnost Start pro spuštění odpočítávacího časovače.
 3. Po skončení odpočítávání vás hodinky upozorní vibrací. Pokud chcete odpočítávací časovač spustit znovu, na tři sekundy podržte stisknutý displej a klepněte na možnost Start.

Nastavení automatického záznamu úseku

V nastavení sportovních profilů ve webové službě nebo aplikaci Polar Flow si nastavte Automatický záznam úseku na Vzdálenost úseku nebo Trvání úseku. Jestliže si zvolíte Vzdálenost úseku, zadejte vzdálenost, která představuje jeden absolvovaný úsek. Zadáte-li Trvání úseku, nastavte časový úsek, který představuje jeden absolvovaný úsek.

Trénink s cílem

Jestliže jste si ve webové službě Flow vytvořili rychlý tréninkový cíl založený na délce, vzdálenosti nebo na množství spálených kalorií a uložili si ho do hodinek, bude výchozím prvním tréninkovým náhledem tento náhled:

Pokud jste vytvořili cíl na základě délky trvání nebo vzdálenosti, uvidíte, kolik vám ještě zbývá k jeho dosažení.

NEBO

Pokud jste vytvořili cíl na základě kalorií, uvidíte, kolik kalorií ještě musíte spálit, abyste jej dosáhli.

Jestliže jste si ve webové službě Flow vytvořili fázový tréninkový cíl a uložili si ho do hodinek, bude výchozím prvním tréninkovým náhledem tento náhled:

 • V závislosti na zvolené intenzitě se zobrazí tepová frekvence nebo rychlost/tempo a dolní a horní limit tepové frekvence nebo rychlosti/tempa aktuální tréninkové fáze.
 • Název fáze a číslo fáze / celkový počet fází
 • Délka trvání / vzdálenost, kterou jste zatím překonali
 • Nastavená délka trvání / vzdálenost aktuální fáze

Vaše naplánované tréninkové cíle budou zahrnuty také v připomínkách k tréninku FitSpark.

Bližší informace o vytváření tréninkových cílů naleznete v části Plánování tréninku.

Změna fáze při fázovém tréninku

Fáze se změní automaticky, jakmile jednu fázi dokončíte. Na přechod do další fáze hodinky upozorní vibrací.

Upozornění

Pokud trénujete mimo plánovanou zónu tepové frekvence nebo rychlosti/tempa, hodinky vás upozorní vibrací.