Nacházíte se tady: Trénink > Rychlá nabídka

Rychlá nabídka

Z předtréninkového režimu a během pozastaveného tréninku můžete vstoupit do rychlé nabídky klepnutím na ikonu rychlé nabídky .

Možnosti zobrazené v rychlé nabídce závisí na zvoleném sportu a na tom, zda používáte GPS.

 

Připomínky k tréninku:

Připomínky k tréninku zobrazují návrhy FitSpark týkající se denního tréninku.

 

Délka bazénu:

Používáte-li profil Plavání / Plavání v bazénu, je důležité, abyste správně nastavili délku bazénu, protože ta má vliv na výpočet tempa, vzdálenosti a počtu záběrů i na vaše skóre SWOLF. Klepněte na možnost Délka bazénu pro vstup do nastavení Délka bazénu a podle potřeby změňte dříve nastavenou délku bazénu. Přednastavené délky jsou 25 metrů, 50 metrů a 25 yardů, ručně si však délku bazénu můžete přizpůsobit podle individuální potřeby. Minimální délka, kterou si můžete zvolit, je 20 metrů/yardů.

Nastavení délky bazénu je dostupné z rychlé nabídky pouze v předtréninkovém režimu.

  Oblíbené:

V nabídce Oblíbené naleznete tréninkové cíle, které jste si uložili do oblíbených položek ve webové službě Flow a synchronizovali se svými hodinkami. Vyberte si oblíbený tréninkový cíl, kterého chcete dosáhnout. Po výběru se hodinky vrátí do předtréninkového režimu, kde můžete zahájit trénink.

Další informace viz Oblíbené.

 

Intervalový časovač:

Můžete si nastavit intervalové časovače v závislosti na čase nebo vzdálenosti pro přesné plánování tréninkových a odpočinkových fází intervalového tréninku.

Chcete-li pro trénink přidat intervalový časovač do tréninkových náhledů, vyberte Časovač pro tento trénink > Zap.. Můžete použít dříve nastavený časovač, nebo vytvořit nový časovač návratem do rychlé nabídky a volbami možností Intervalový časovač > Nastavit časovač:

  1. Vyberte možnost V závislosti na čase nebo V závislosti na vzdálenosti: V závislosti na čase: Nastavte na časovači minuty a sekundy a klepněte na ikonu zelená ikona zaškrtnutí. V závislosti na vzdálenosti: Nastavte na časovači vzdálenost a klepněte na ikonu zelená ikona zaškrtnutí. Zobrazí se text Nastavit další časovač? Chcete-li nastavit další časovač, klepněte na ikonu zelená ikona zaškrtnutí.
  2. Po dokončení se hodinky vrátí do předtréninkového režimu, kde můžete zahájit trénink. Časovač se spustí, až zahájíte trénink.

Další informace najdete v části Při tréninku.

  Odpočítávací časovač:

Chcete-li pro trénink přidat odpočítávací časovač do tréninkových náhledů, vyberte Časovač pro tento trénink > Zap.. Můžete použít dříve nastavený časovač, nebo vytvořit nový časovač návratem do rychlé nabídky a volbami možností Odpočítávací časovač > Nast. časovač. Nastavte čas odpočítávání a potvrďte ho klepnutím na ikonu zelená ikona zaškrtnutí. Po dokončení se hodinky vrátí do předtréninkového režimu, kde můžete zahájit trénink. Časovač se spustí, až zahájíte trénink.

Další informace najdete v části Při tréninku.

Pokud pro svůj trénink vyberete tréninkový cíl, možnosti OblíbenéPřipomínky k tréninku v rychlé nabídce budou přeškrtnuté. Je to proto, že pro trénink můžete zvolit pouze jeden cíl. Chcete-li změnit cíl, vyberte přeškrtnutou možnost a budete dotázáni, zda chcete změnit svůj cíl. Potvrďte jiný cíl klepnutím na ikonu zelená ikona zaškrtnutí.