Nacházíte se tady: Začínáme > Nabídka rychlých nastavení

Rychlá nastavení

Nabídka rychlých nastavení

Potažením od horní hrany obrazovky směrem dolů otevřete nabídku Rychlá nastavení. Procházejte ji potažením doleva nebo doprava a klepnutím zvolte budík, zámek displeje, funkci nerušit nebo režim Letadlo:

  • Budík: Chcete-li upravit nastavení budíku, klikněte na ikonu budíku.
  • Zámek displeje: Chcete-li zamknout displej, klepněte na ikonu zámku displeje. Chcete-li odemknout displej, na dvě sekundy stiskněte tlačítko ZPĚT.
  • Nerušit: Klepnutím na ikonu nerušit tuto funkci zapněte a dalším klepnutím ji vypněte. Když je funkce nerušit zapnutá, nebudete dostávat žádná oznámení nebo upozornění na volání. Také se vypne gesto pro aktivaci podsvícení.
  • Režim Letadlo: Klepnutím na ikonu režimu letadlo tuto funkci zapněte a dalším klepnutím ji vypněte. Aktivací režimu Letadlo dojde k přerušení veškeré bezdrátové komunikace s hodinkami. Můžete je stále používat, ale nefunguje synchronizace dat s mobilní aplikací Polar Flow ani spojení s bezdrátovým příslušenstvím.

Ikona stavu baterie ukazuje, kolik energie zbývá v baterii.

Při tréninku
  • Podsvícení: Klepněte na ikonu podsvícení a zvolte Stále zapnuto nebo Automaticky. Při volbě možnosti Stále zapnuto bude displej svítit po celou dobu tréninku. Až skončíte trénink, nastavení podsvícení se vrátí do výchozího automatického režimu. Upozorňujeme, že při volbě Stále zapnuto se bude baterie vybíjet mnohem rychleji než s výchozím nastavením.
  • Zámek displeje: Chcete-li zamknout displej, klepněte na ikonu zámku displeje. Chcete-li odemknout displej, na dvě sekundy stiskněte tlačítko ZPĚT.