Klockdisplayer

Klockdisplayerna anger mycket mer än bara tiden. Du får den mest aktuella och relevanta informationen direkt på klockdisplayen, inklusive aktivitetsstatus, puls, senaste träningspass, Nightly Recharge-status, FitSpark-träningsförslag på begäran, väder och veckosummering. Du kan bläddra genom klockdisplayerna genom att svepa åt vänster eller höger och öppna en mer detaljerad vy genom att trycka på klockdisplayen.

Du kan använda upp till tio olika klockdisplayer på Polar Ignite 2. Välj vilka klockdisplayer som ska visas på displayen i klockfunktionen i Innställningar > Välj vyer.

Du kan välja mellan analog och digital display i Klockinställningar.

Tid

Grundläggande klockdisplay med tid och datum.

Aktivitet

Diagramstapeln runt klockdisplayen och procentsatsen nedanför tid och datum visar din utveckling mot ditt dagliga aktivitetsmål.

När du öppnar detaljerna kan du dessutom se följande uppgifter om dagens ackumulerade aktivitet:

  • Antal steg du har tagit hittills. Antal och typ av kroppsrörelser registreras och omvandlas till en uppskattning av steg.
  • Aktiv tid anger den kumulativa tiden för kroppsrörelser som är bra för din hälsa.
  • Kalorier du har förbrukat genom träning, aktivitet och BMR (Basalomsättning: den minsta metaboliska aktiviteten som krävs för att upprätthålla livet).

Se Aktivitetsmätning dygnet runt för mer information.

Puls

När du använder funktionen Kontinuerlig pulsmätning mäter klockan din puls kontinuerligt och visar den på pulsdisplayen.

När du använder funktionen Kontinuerlig pulsmätning kan du även följa vad som är de högsta och lägsta pulsavläsningarna för din dag och du kan se vad din lägsta pulsavläsning var för föregående natt. Funktionen Kontinuerlig pulsmätning kan aktiveras, inaktiveras eller sättas i läget Endast på natten i din klocka i Inställningar > Allmänna inställningar > Kontinuerlig pulsmätning.

Mer information finns i Kontinuerlig pulsmätning.

Om du inte använder funktionen Kontinuerlig pulsmätning kan du ändå snabbt kontrollera din aktuella puls utan att starta ett träningspass. Dra bara åt armbandet och välj den här klockdisplayen, så ser du din aktuella puls genom att trycka på displayen. Återgå till pulsdisplayen genom att trycka på knappen.

Senaste träningspassen

Se hur mycket tid som gått sedan ditt senaste träningspass och vilken sport som gällde för träningspasset.

När du öppnar detaljerna kan du dessutom visa summeringarna av dina träningspass från de senaste 14 dagarna. Bläddra till träningspasset som du vill visa genom att svepa upp/ner och sedan trycka på displayen för att öppna summeringen. Mer information finns i Träningssummering.

Nightly Recharge-display


När du vaknar kan du se din Nightly Recharge-status. Nightly Recharge-status anger hur väl du återhämtade dig under den gångna natten. Din Nightly Recharge-status kombinerar informationen om hur väl ditt autonoma nervsystem (ANS) varvade ner under de tidiga sömntimmarna (ANS-status) och hur bra du sov (sömnstatus). Tryck på informationen för ANS-status eller sömnstatus om du vill se fler detaljer.

Mer information finns i Nightly Recharge™ återhämtningsmätning eller Sleep Plus Stages™ sömnregistrering.

FitSpark-klockdisplay


Din klocka föreslår de mest lämpliga träningsmålen för dig baserat på din träningshistorik, konditionsnivå och aktuella återhämtningsstatus. Tryck på klockdisplayen för att se alla föreslagna träningsmål. Tryck på ett av de föreslagna träningsmålen för att se detaljerad information om träningsmålet.

Mer information finns i FitSpark daglig träningsvägledning.

Väder

Se dagens timprognos direkt på handleden. Tryck på displayen så får du mer detaljerad väderinformation som vindhastighet, vindriktning, luftfuktighet och risk för regn, samt 3-timmarsprognos för morgondagen och 6-timmarsprognos för i övermorgon.

Mer information finns i Väder

Veckosummering

Visa en översikt över din träningsvecka. Din totala träningstid för veckan visas på displayen, uppdelad i olika träningszoner. Tryck på displayen för att öppna en detaljerad vy. Du ser distans, träningspass, totalt antal kalorier och tid i varje pulszon. Dessutom kan du se förra veckans summering och information, och även pass som du planerat för nästa vecka.

Bläddra ner och tryck på displayen om du vill se mer information om ett visst träningspass.

Observera att klockdisplayerna och deras innehåll inte kan redigeras.

Ditt namn

Tid, datum och ditt namn visas.

Musikkontroller

Styr uppspelning av musik och media på telefonen från klockan med klockdisplayen Musikkontroller.

Mer information finns i Musikkontroller.