Träningssummering

Efter träning

Du får en summering av ditt träningspass i din klocka direkt efter avslutat träningspass. Du får en mer detaljerad analys i Polar Flow-appen eller på webbtjänsten Polar Flow.

Informationen som visas i din summering beror på sportprofilen och de insamlade uppgifterna. Din träningssummering kan till exempel ha följande information:

Starttid och datum

Träningstid

Avverkad distans under träningspasset

Puls

Din snitt- och maxpuls under träningspasset.

Din hjärtbelastning från träningspasset

Pulszoner 

Tid i olika pulszoner

Förbrukad energi

Förbrukad energi under träningspasset

Kolhydrater

Protein

Fett

Mer information finns i Energikällor

Kalorier

Förbrukade kalorier under träningspasset

Fettförbr. % av kalorier:  Förbrukade kalorier från fett under ett träningspass, uttryckt i procent av den totala kaloriförbrukningen under träningspasset

Tempo/hastighet

Snitt- och maxtempo/hastighet för träningspasset

Running Index: Klass och numeriskt värde för ditt löpresultat. Mer information finns i kapitlet Running Index.

Hastighetszoner

Träningstid i olika hastighetszoner

Kadens

Din snitt- och maxkadens för träningspasset

Stegfrekvens mäts med en inbyggd accelerometer från handledens rörelser.

Höjd 

Maxhöjd under träningspasset

Stigning i meter/fot under träningspasset

Nedstigning i meter/fot under träningspasset

Varvnummer

Bästa varvtid

Snittvarvtid

Så här visar du dina träningssummeringar senare i din klocka:

I klockfunktionen sveper du åt vänster eller höger för att gå till klockdisplayen Senaste träningspassen och trycker sedan på displayen.

Du kan visa summeringarna av dina träningspass från de senaste 14 dagarna. Bläddra till träningspasset som du vill visa genom att svepa upp eller ner och trycka på träningspass för att öppna summeringen. Din klocka kan innehålla upp till 20 träningssummeringar.

Träningsdata i Polar Flow-appen

Din klocka synkroniseras automatiskt med Polar Flow-appen när du har avslutat ett träningspass om din telefon är inom räckvidden för Bluetooth. Du kan även synkronisera dina träningsdata manuellt från klockan till Flow-appen genom att trycka på och hålla in knappen på klockan när du är inloggad på Flow-appen och telefonen är inom räckvidden för Bluetooth. I appen kan du analysera dina data på ett ögonblick efter varje träningspass. Med appen kan du se en snabböversikt över dina träningsdata.

Mer information finns i Polar Flow-appen.

Träningsdata i Polar Flow-webbtjänsten

Analysera alla detaljer i din träning och få mer information om dina träningsresultat. Följ din utveckling och dela även dina bästa träningspass med andra.

Se Polar Flow webbtjänst för mer information.