Musikkontroller

Styr uppspelning av musik och media på telefonen med din klocka under träningen och från klockvyn Musikkontroller när du inte tränar. Ställ in musikkontrollerna från Inställningar > Allmänna inställningar > Musikkontroller. Du kan styra musiken från träningsdisplayen, från klockdisplayen eller bådadera. Välj Träningsdisplay för att styra musik under träningspassen och Klockdisplay om du vill använda kontrollerna från klockdisplayen när du inte tränar.

Musikkontrollerna är tillgängliga för telefoner med iOS och Android. Om du vill använda musikkontrollerna måste du ha Flow-appen igång på din telefon och den måste också vara parkopplad till din klocka. Instruktioner finns i Parkoppla en mobilenhet med din klocka. Musikkontrollinställningarna visas när du har parkopplat din klocka med din telefon via Flow-appen. Om du gjorde inställningen för din klocka via Flow-appen har din klocka redan parkopplats med telefonen

Klockdisplayen Musikkontroller

  • Svep åt vänster eller höger för att välja klockdisplayen Musikkontroller.
  • Tryck på klockdisplayen för att använda musikkontrollerna
  • Pausa/spela eller växla mellan låtar med kontrollerna.
  • Tryck på för att komma åt volymkontrollerna

Under träning

  • Svep åt höger eller vänster för att bläddra till träningsvyn med musikkontrollerna under ett träningspass.

Musikkontrollinställningar i Polar Flow-appen

Du kan även justera musikkontrollinställningarna från menyn Enheter menu i Polar Flow-appen:

  • Tryck på knappen bredvid Musikkontroller för att aktivera eller stänga av funktionen Musikontroller
  • Alltid PÅ: Du kan styra musiken från både träningsdisplayen och från klockdisplayen med musikkontrollerna.
  • Träning: PÅ: Du kan styra musiken från träningsdisplayen.
  • Träning: AV: Du kan styra musiken från klockdisplayen med musikkontrollerna.

Om du ändrar inställningarna måste du komma ihåg att synkronisera din klocka med Flow-appen.