Tarcze zegarka i menu

Tarcza zegarka

Tarcze zegarka dostarczają dużo więcej informacji niż tylko godzina. Na tarczy zegarka wyświetlane są najbardziej aktualne i najważniejsze informacje. Wybierz, które tarcze mają być używane w widoku zegara. Do wyboru: wyłącznie godzina, dzienna aktywność, status obciążenia kardio, ciągłe monitorowanie tętna, ostatnie sesje treningowe, sen ubiegłej nocy, przewodnik treningowy FitSpark, pogoda, Podsumowanie tygodnia, Twoje imię, Sterowanie muzyką, Lokalizacja oraz Wschód i zachód słońca.

Możesz przesuwać tarcze w lewo lub w prawo lub przewijać je przyciskami W GÓRĘ i W DÓŁ oraz uzyskać więcej informacji naciskając ekran lub przycisk OK.

Tylko godzina

Godzina i data. Możesz dostosować styl i kolor zegarka.

Dowiedz się więcej w Ustawienia tarczy zegarka.

 

Aktywność

Postęp realizacji dziennego celu aktywności jest wyświetlany jako zapełniający się okrąg wokół daty i godziny i wartość procentowa pod godziną. Gdy spędzasz czas aktywnie, okrąg stopniowo się wypełnia na jasnoniebiesko.

Dodatkowo, po otwarciu szczegółów, wyświetlane są następujące informacje na temat aktywności:

 • Liczba pokonanych kroków. Długość i rodzaj aktywności są rejestrowane i szacunkowo przeliczane na kroki.
 • Czas aktywności pokazuje łączny czas wysiłku, który korzystnie wpływa na Twój stan zdrowia.
 • Liczba kalorii spalonych podczas treningu, w wyniku aktywności i w związku z procesami metabolicznymi (minimalna aktywność metaboliczna wymagana do podtrzymania życia).

Więcej informacji znajduje się w części Całodobowy pomiar aktywności.

 

Status obciążenia kardio

Status obciążenia kardio mierzy stosunek obciążenia krótkoterminowego (obciążenia) i długoterminowego (tolerancji) i na podstawie tego określa, czy notujesz regres lub progres, utrzymujesz obciążenie treningowe lub czy trening jest przeciążający. Po włączeniu funkcji śledzenia regeneracji (Recovery Pro) i zebraniu wystarczającej ilości danych, na tarczy zegarka będzie wyświetlane dzienne zalecenie treningowe zamiast statusu obciążenia kardio.

Dodatkowo, po otwarciu szczegółów, wyświetlane są wartości obciążenia kardio, obciążenia i tolerancji oraz tekstowy opis obciążenia kardio.

 • Wartość liczbowa Statusu obciążenia kardio to obciążenie podzielone przez tolerancję.
 • Obciążenie określa zmęczenie ostatnimi treningami. Opisuje średnie obciążenie kardio z ostatnich 7 dni.
 • Tolerancja opisuje przygotowanie do treningu kardio.Opisuje średnie obciążenie kardio z ostatnich 28 dni.
 • Słowny opis statusu obciążenia kardio.

Więcej informacji znajduje się w części Training Load Pro.

 

Tętno

Podczas korzystania z funkcji Całodobowy pomiar tętna Twój zegarek stale mierzy Twoje tętno i wyświetla jego wartość na tarczy Tętno.

Możesz sprawdzić najwyższe i najniższe odczyty tętna w danym dniu oraz zobaczyć najniższy odczyt tętna z poprzedniej nocy. Całodobowy pomiar tętna w zegarku można włączać i wyłączać w menu Ustawienia > Ustawienia ogólne > Ciągły pomiar tętna.

Więcej informacji znajduje się w części Całodobowy pomiar tętna.

Jeśli nie korzystasz z funkcji Całodobowy pomiar tętna, nadal możesz szybko sprawdzić swoje obecne tętno bez rozpoczynania treningu. Wystarczy zacisnąć pasek, wybrać tę tarczę, nacisnąć przycisk OK i po chwili odczytać tętno na zegarku. Do tarczy Tętno możesz wrócić, naciskając przycisk WSTECZ.

 

Ostatnie treningi

Wyświetl czas od ostatniego treningu i uprawiany wtedy sport.

Dodatkowo, otwierając szczegóły, możesz wyświetlić podsumowania treningów z ostatnich 14 dni. Przejdź do wybranego treningu za pomocą przycisków W GÓRĘ/W DÓŁ i naciśnij OK, aby wyświetlić podsumowanie. Więcej informacji znajduje się w części Podsumowanie treningu.

 

Nightly Recharge

Po przebudzeniu możesz sprawdzić swój status Nightly Recharge. Informuje on o tym, jak dobrze udało Ci się wypocząć w nocy. Funkcja Nightly Recharge podaje, jak bardzo Twój autonomiczny układ nerwowy (AUN) odpoczął w początkowych godzinach snu (status AUN) oraz jak dobrze Ci się spało (status snu).

Funkcja jest domyślnie wyłączona. Pamiętaj, że włączona funkcja całodobowego pomiaru tętna spowoduje szybsze rozładowanie akumulatora zegarka. Funkcja Nightly Recharge zacznie działać po włączeniu funkcji całodobowego pomiaru tętna. Jeśli chcesz oszczędzać baterie i nadal korzystać z funkcji Nightly Recharge, możesz w ustawieniach zegarka ustawić całodobowy pomiar tętna w taki sposób, aby był włączony tylko w nocy.

Więcej informacji znajduje się w części Pomiar stopnia regeneracji Nightly Recharge™ lub Monitorowanie snu Sleep Plus Stages™.

 

FitSpark

Zegarek podpowiada najbardziej optymalne cele treningowe bazujące na Twojej historii treningów, poziomie sprawności i bieżącym stanie regeneracji. Naciśnij OK, aby wyświetlić wszystkie sugerowane cele treningowe. Wybierz jeden z sugerowanych celów treningowych, aby zobaczyć jego szczegóły.

Więcej informacji znajduje się w części Poradnik treningowy FitSpark.

 

Pogoda

Aktualna godzinowa prognoza pogody jest dostępna na Twoim nadgarstku. Naciśnij OK, aby zobaczyć bardziej szczegółową prognozę pogody, która obejmuje na przykład prędkość i kierunek wiatru, wilgotność powietrza i prawdopodobieństwo opadów, a także prognozę co 3 godziny na jutro i co 6 godzin na pojutrze.

Więcej informacji znajdziesz w części Pogoda.

 

Podsumowanie tygodnia

Zobacz podsumowanie tygodnia treningów. Na wyświetlaczu zobaczysz Twój całkowity czas treningów w danym tygodniu podzielony na różne strefy treningowe. Naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić szczegóły. Zobaczysz dystans, sesje treningowe, całkowitą liczbę spalonych kalorii i czas spędzony w każdej strefie tętna. Co więcej, możesz zobaczyć podsumowanie ubiegłego tygodnia i szczegóły oraz sesje zaplanowane na kolejny tydzień.

Przesuń w dół i przyciśnij OK, aby zobaczyć więcej informacji na temat pojedynczej sesji treningowej.

 

Imię

Wyświetlana jest godzina, data i Twoje imię.

 

Sterowanie muzyką

Steruj odtwarzaniem muzyki i multimediów za pomocą zegarka, gdy nie ćwiczysz.

Więcej informacji można znaleźć w punkcie Sterowanie muzyką

 

Lokalizacja

Sprawdź szybko swoją aktualną wysokość i kierunek. Naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić więcej szczegółów – profil wysokości w ciągu ostatnich 6 godzin, współrzędne ostatniej znanej lokalizacji i kompas.

Aby skalibrować aktualną wysokość, wybierz opcję Kalibruj i sposób kalibracji: Dodam bieżącą wys. n.p.m., Zezwól na kalibrację lub Użyj lokalizacji zegarka.

Wybierz Odśwież, aby uzyskać współrzędne aktualnej lokalizacji. Twoja aktualna lokalizacja jest oparta na informacjach GPS.

Jeśli naciśniesz OK, gdy jest wyświetlany ekran z kompasem, Twój aktualny namiar zostanie zablokowany. Odchylenie od tego zablokowanego namiaru będzie pokazywane na wyświetlaczu w kolorze czerwonym.

Aby skalibrować kompas, przewiń do końca w dół i wybierz Kalibruj.

 

Wschód i zachód słońca

Sprawdzaj godzinę wschodu i zachodu słońca oraz długość dnia w bieżącej lokalizacji. Naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić więcej szczegółów.

 • Zachód słońca - zmierzch
 • Świt - wschód słońca
 • Długość dnia

Dane o wschodach i zachodach słońca są automatycznie aktualizowane przez aplikację Polar Flow, jeśli zegarek został z nią połączony. Możesz również zaktualizować je ręcznie za pomocą GNSS, wybierając opcję Aktualizuj.

Należy zauważyć, że informacje na temat wschodu i zachodu słońca są dostępne wyłącznie na tarczy zegarka dotyczącej wschodów i zachodów słońca.

Tarcza zegarka z wschodem i zachodem słońca wygląda inaczej, w zależności od tego czy korzystasz z tarczy cyfrowej czy analogowej. Tarcza analogowa pokazuje dane o wschodzie i zachodzie słońca na kolejne 12 godzin, a tarcza cyfrowa — na kolejne 24 godziny.

Zmiana tarczy zegarka możliwa jest za pomocą Ustawienia > Ustawienia zegarka > Tarcza zegarka. Wybierz Analogową lub Cyfrową. Po zmianie tarczy zegarka uaktualniony zostanie widok ekranu wschodu i zachodu słońca.

Analogowa (widok 12 godzinny)

Cyfrowa (widok 24 godzinny)

Menu

Przejdź do menu za pomocą przycisku WSTECZ. Przyciski W GÓRĘW DÓŁ umożliwiają przejście do menu i przewijanie go. Przycisk OK służy do potwierdzenia wyboru, a przycisk WSTECZ do powrotu.

Rozpoczęcie treningu

Od tego punktu możesz rozpocząć swoje sesje treningowe. Naciśnij przycisk OK, aby włączyć tryb przedtreningowy. Wybierz następnie profil sportowy, którego chcesz używać.

Możesz też przejść do trybu przedtreningowego, naciskając i przytrzymując przycisk OK na ekranie wyświetlania czasu.

Szczegółowe instrukcje znajdują się w części Rozpoczynanie sesji treningowej.

Ćwiczenia oddechowe Serene

Aby rozpocząć ćwiczenia oddechowe, najpierw wybierz Serene, a następnie Rozpocznij ćwiczenie.

Więcej informacji znajdziesz w części Ćwiczenia oddechowe Serene™.

Segmenty Strava Live

Segmenty Strava Live

Zobacz informacje o segmentach Strava, które zostały zsynchronizowane z zegarkiem. Jeśli Twoje konto Flow nie jest połączone z kontem Strava lub jeśli żadne segmenty nie zostały jeszcze zsynchronizowane z zegarkiem tutaj znajdziesz odpowiednie wskazówki.

Więcej informacji znajdziesz w części Segmenty Strava Live.

Uzupełnianie energii

Uzupełnianie energii

Utrzymuj stały poziom energii podczas całej sesji treningowej dzięki asystentowi uzupełniania energii FuelWise™. FuelWise™ wykorzystuje trzy przypomnienia o potrzebie uzupełnienia energii i utrzymywania jej odpowiedniego poziomu podczas długich sesji treningowych. Są to Automatyczne przypomnienie o węglowodanach, Ręczne przypomnienie o węglowodanach oraz Przypomnienie o nawodnieniu.

Więcej informacji znajdziesz w części FuelWise.

Timery

W menu Timery znajdują się stoper i timer odliczania.

Stoper

Aby włączyć stoper, naciśnij OK. Aby dodać okrążenie, naciśnij OK. Aby zatrzymać stoper, naciśnij WSTECZ.

Timer odliczania

Możesz ustawić timer odliczania w celu odliczania wcześniej ustawionego czasu. Wybierz Ustaw Timer i ustaw czas odliczania, a następnie naciśnij OK, aby potwierdzić. Po zakończeniu wybierz Start i naciśnij OK, aby włączyć timer odliczania.

Timer odliczania jest dodawany do podstawowej tarczy zegarka z godziną i datą.

Zegarek powiadomi Cię wibracjami o zakończeniu odliczania. Naciśnij OK aby uruchomić ponownie timer, lub naciśnij WSTECZ, aby anulować i wrócić do wyświetlania godziny i daty.

Podczas treningu możesz używać timera interwałów i timera odliczania. Możesz też dodawać ekrany timerów do ekranów treningowych w ustawieniach profili sportowych w serwisie Flow i synchronizować te ustawienia z zegarkiem. Więcej informacji o używaniu timerów w czasie treningów znajdziesz w punkcie Podczas treningu.

Zestawy tarcz zegarka

Wybierz, które tarcze mają być używane w widoku zegara. Do wyboru: wyłącznie godzina, dzienna aktywność, status obciążenia kardio, ciągłe monitorowanie tętna, ostatnie sesje treningowe, sen ubiegłej nocy, przewodnik treningowy FitSpark, pogoda, Podsumowanie tygodnia, Twoje imię, Sterowanie muzyką, Lokalizacja oraz Wschód i zachód słońca.

Musisz wybrać przynajmniej jeden zestaw.

Testy

W menu Testy jest dostępny test ortostatyczny, test regeneracji nóg, test kolarski, test biegowy i test fitness.

Test ortostatyczny

Możesz wykonać test ortostatyczny (potrzebny jest sensor tętna H10), zobaczyć swoje ostatnie wyniki w porównaniu do średniej i zresetować okres testowy.

Szczegółowe instrukcje są podane w rozdziale Test ortostatyczny

Test regeneracji nóg

Test regeneracji nóg w zaledwie kilka minut i bez dodatkowego sprzętu sprawdzi, czy Twoje nogi są gotowe na trening o wysokiej intensywności. Potrzebujesz do niego tylko zegarka.

Więcej informacji można znaleźć w punkcie Test regeneracji nóg.

Test kolarski

Kolarski test wydolnościowy umożliwia personalizację stref mocy i określa Twoją wartość progową mocy. Wymagany kolarski sensor mocy.

Więcej informacji można znaleźć w punkcie Kolarski test wydolnościowy.

Test biegowy

Biegowy test wydolnościowy pozwoli Ci sprawdzić Twoją kondycję i personalizować strefy tętna, prędkości i mocy.

Więcej informacji można znaleźć w punkcie Biegowy test wydolnościowy.

Fitness Test

Wykonaj test wydolności w łatwy sposób dzięki pomiarowi tętna z nadgarstka, podczas spoczynku.

Więcej informacji znajduje się w części Test wydolności z pomiarem tętna na nadgarstku.

Ustawienia

Ustawienia

Możesz edytować następujące ustawienia zegarka:

 • Ustawienia ogólne

 • Ustawienia tarczy zegarka

 • Wybierz zestawy

 • Godzina i data

 • Dane osobiste

Oprócz ustawień, które są dostępne w zegarku, możesz edytować profile sportowe w serwisie i aplikacji Polar Flow. Możesz spersonalizować swój zegarek, wybierając ulubione dyscypliny sportu i informacje, które chcesz monitorować podczas sesji treningowych. Więcej informacji znajduje się w części Profile sportowe w Polar Flow.