Sterowanie muzyką

Steruj muzyką i mediami na Twoim telefonie za pomocą zegarka podczas sesji treningowych i z ekranu zegara, jeśli nie trenujesz. Ustaw sterowanie muzyką za pomocą opcji Ustawienia > Ustawienia ogólne > Sterowanie muzyką. Możesz sterować muzyką z ekranu treningowego, z ekranu zegara lub z obu tych ekranów. Wybierz ekran treningowy, aby sterować muzyką podczas sesji treningowych i ekran zegara, aby robić to poza treningami, za pomocą tarczy sterowania muzyką, dostępnej na ekranie zegara. Dodaj tarczę sterowania muzyką za pomocą opcji Zestawy tarcz zegarka > Sterowanie muzyką.

Sterowanie muzyką jest możliwe w przypadku telefonów z systemami iOS i Android. Aby można było korzystać z funkcji sterowania muzyką, aplikacja Polar Flow musi być uruchomiona w telefonie i połączona z zegarkiem. Instrukcje znajdują się w punkcie Łączenie urządzenia mobilnego z zegarkiem. Sterowanie muzyką jest możliwe po połączeniu zegarka z telefonem przez aplikację Polar Flow. Jeżeli zegarek został już wcześniej skonfigurowany za pomocą aplikacji Polar Flow z poziomu telefonu, łączenie również zostało przeprowadzone.

Z ekranu zegara

Za pomocą tarczy sterowania muzyką możesz sterować muzyką i odtwarzaniem multimediów z tarczy sterowania muzyką na ekranie zegara, gdy nie ćwiczysz.

  • Na ekranie zegara przesuń palcem w lewo / w prawo, aż zostanie wyświetlona tarcza sterowania muzyką.
  • Zatrzymuj/odtwarzaj lub zmieniaj utwory.
  • Stuknij , aby regulować głośność

Podczas treningu

Jeśli wybierzesz sterowanie muzyką z widoku treningowego, włączone zostanie sterowanie muzyką z ekranu treningowego, kiedy odtwarzacz jest włączony i rozpoczęto sesję treningową.

  • Naciśnij przycisk W GÓRĘ, aby przesunąć do sterowania muzyką na ekranie treningowym podczas sesji.
  • Naciśnij przycisk OK, aby zobaczyć przycisk poprzedni/następny i pauza/odtwarzanie. Przejdź do poprzedniej lub następnej piosenki z przyciskiem W GÓRĘ/W DÓŁ i zatrzymaj przyciskiem OK. Stuknij przycisk PODŚWIETLENIE, aby regulować głośność.