Jesteś tutaj: Sensory > Sensor biegowy Polar Bluetooth® Smart

Sensor biegowy Polar Bluetooth® Smart

Łączenie sensora biegowego z pulsometrem V800

Sprawdź, czy sensor biegowy został prawidłowo przyczepiony do buta. Więcej informacji dotyczących instalacji sensora biegowego znajduje się w podręczniku użytkownika sensora biegowego.

Łączenie sensora biegowego z pulsometrem V800 można przeprowadzić na dwa sposoby:

 1. Naciśnij przycisk START z poziomu ekranu zegara, aby włączyć tryb przedtreningowy.
 2. Dotknij sensora biegowego pulsometrem V800 i zaczekaj, aż zostanie znaleziony.
 3. Wyświetlony zostanie komunikat z numerem identyfikacyjnym nadajnika Połącz Polar RUN xxxxxxxx. Wybierz Tak.
 4. Po zakończeniu operacji pojawi się komunikat Zakończono łączenie.

lub

 1. Przejdź do menu Ustawienia ogólne > Łączenie i synchron. > Łączenie z nowym urządzeniem i naciśnij przycisk START.
 2. Pulsometr V800 rozpocznie wyszukiwanie sensora biegowego.
 3. Po jego odnalezieniu wyświetlony zostanie komunikat Polar RUN xxxxxxxx.
 4. Naciśnij START. Pojawi się napis Łączenie.
 5. Po zakończeniu operacji pojawi się komunikat Zakończono łączenie.

Kalibracja sensora biegowego

Kalibracja sensora biegowego poprawia dokładność pomiarów prędkości, tempa i dystansu. Zaleca się przeprowadzenie kalibracji sensora biegowego przed jego pierwszym użyciem, jeśli styl biegu uległ znacznej zmianie lub jeśli zmieniło się położenie sensora biegowego na bucie (np. po założeniu nowych butów lub po przełożeniu sensora z prawego buta na lewy). Kalibrację należy przeprowadzać przy standardowej prędkości biegu. Jeśli biegasz z różnymi prędkościami, przeprowadź kalibrację, biegnąc ze średnią prędkością. Sensor biegowy można skalibrować ręcznie lub automatycznie.

Podczas treningu z wykorzystaniem sensora biegowego możesz wybrać wykorzystywanie danych dotyczących prędkości rejestrowanych przez GPS lub sensor biegowy. Aby ustawić odpowiednią opcję, wybierz Ustawienia > Profile sportowe > Bieganie > Sensor biegowy > Wybierz sensor do pomiaru prędkości, a następnie wybierz Sensor biegowy lub GPS.

Kalibracja ręczna

Ręczną kalibrację można przeprowadzić na dwa sposoby. Możesz przebiec znany sobie dystans i ustawić prawidłową odległość w Szybkie menu. Możesz również ustawić współczynnik kalibracji ręcznie, jeśli znasz jego wartość dla dokładnego dystansu.

Ustawianie prawidłowego dystansu okrążenia

Aby ręcznie skalibrować sensor, ustawiając prawidłowy dystans okrążenia, wybierz Ustawienia > Profile sportowe > Bieganie > Sensor biegowy > Kalibracja > Ręcznie > Ustaw prawidłowy dystans okr.

 1. Włącz tryb przedtreningowy, naciskając przycisk START z poziomu ekranu zegara, a następnie przewiń, aby odnaleźć profil Bieganie
 2. Rozpocznij sesję treningową i przebiegnij odcinek o znanym dystansie przekraczającym 400 metrów.
 3. Po przebiegnięciu dystansu naciśnij przycisk START, aby ustawić dystans okrążenia.
 4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk podświetlenia, aby otworzyć Szybkie menu, a następnie wybierz Sensor biegowy > Kalibracja > Ręcznie > Ustaw prawidłowy dystans okr.
 5. Ustaw rzeczywisty przebiegnięty dystans. Współczynnik kalibracji został zaktualizowany.

Ustawianie współczynnika

Aby ręcznie skalibrować sensor biegowy, ustawiając prawidłowy współczynnik, wybierz Ustawienia > Profile sportowe > Bieganie > Sensor biegowy > Kalibracja > Ręcznie > Ustaw współczynnik, jeśli znasz jego wartość dla dokładnego dystansu. Wyświetlony zostanie komunikat Skalibrowano. Współczynnik: xxxx.

Ręczną kalibrację można również rozpocząć podczas sesji, gdy w użyciu jest sensor biegowy. Naciśnij i przytrzymaj przycisk LIGHT, aby wyświetlić Szybkie menu, a następnie wybierz Sensor biegowy > Kalibracja > Ręcznie.

Kalibracja automatyczna

Automatyczna kalibracja sensora biegowego jest przeprowadzana na podstawie danych GPS jako proces w tle. Współczynnik kalibracji jest aktualizowany, jeśli dystans określony na podstawie danych GPS rożni się o więcej niż 3 procent od dystansu określanego na podstawie danych sensora biegowego. Po zakończeniu automatycznej kalibracji aktualne tempo, długość kroku oraz łączny dystans zostaną zaktualizowane i wyświetlone zostaną ich prawidłowe wartości. Prędkość będzie wyświetlać się w kolorze szarym aż do przebycia dystansu wymaganego do kalibracji. W przypadku ręcznej kalibracji sensora biegowego w późniejszym czasie, współczynnik kalibracji na podstawie GPS zostanie zastąpiony nowym.

Automatyczna kalibracja rozpoczyna się po przebyciu 100 metrów. Podczas przebywania dystansu potrzebnego do kalibracji (500 metrów) muszą zostać spełnione następujące warunki:

 • Dostęp do co najmniej 6 satelit
 • Prędkość wynosząca co najmniej 7 km/h
 • Wzniesienia i spadki terenu mniejsze niż 30 metrów

Aby automatycznie skalibrować sensor biegowy, wybierz

 • Ustawienia > Profile sportowe > Bieganie > Sensor biegowy > Kalibracja > Automatycznie

Automatyczną kalibrację można również rozpocząć podczas sesji, gdy w użyciu jest sensor biegowy. Naciśnij i przytrzymaj przycisk LIGHT, aby wyświetlić Szybkie menu, a następnie wybierz Bieganie > Sensor biegowy > Kalibracja > Automatycznie.

Kadencja biegu i długość kroku

Kadencję* określa liczba przedstawiająca, ile razy stopa z przypiętym sensorem biegowym* dotknie ziemi w ciągu minuty. Długość kroku* to średnia długość jednego kroku. Jest to dystans między prawą a lewą stopą mierzony w momencie ich kontaktu z podłożem. Prędkość biegu = 2 * długość kroku * kadencja. Istnieją dwa sposoby, aby biec szybciej: poruszanie nogami w wyższej kadencji lub stawianie dłuższych kroków. Wybitni długodystansowcy zazwyczaj biegają w wyższej kadencji wynoszącej 85–95. Podczas podbiegania pod wzniesienia wartości kadencji zmniejszają się. Podczas zbiegania ze zbocza wzrastają. Biegacze dopasowują długość kroku do wzrastającej prędkości: im większa długość kroku, tym większa prędkość. Jednym z najczęściej popełnianych błędów przez początkujących biegaczy jest stawianie zbyt dużych kroków. Najbardziej efektywna jest naturalna długość kroku – taka, która jest dla biegacza najbardziej wygodna. Poprzez wzmocnienie mięśni nóg, co skutkuje dłuższym krokiem, można osiągnąć szybsze tempo biegu w zawodach.

Oprócz tego należy pracować nad zmaksymalizowaniem wydajności kadencji. Kadencji nie poprawia się łatwo, ale gdy odpowiednio się ją trenuje, można utrzymywać ją na stałym poziomie podczas biegu oraz zmaksymalizować wydolność organizmu. Aby rozwijać kadencję, należy pracować nad połączeniem pomiędzy nerwami a mięśniami i robić to w miarę systematycznie. Dobrym początkiem jest przeprowadzenie sesji treningowych optymalizujących kadencję raz w tygodniu. Niech praca nad kadencją będzie częścią Twojego treningu przez resztę tygodnia. Uwzględnij zastosowanie szybszej kadencji co jakiś czas w trakcie długich i łatwych biegów. Dobrym sposobem na zwiększenie długości kroku są ćwiczenia siłowe, takie jak wbieganie pod wzniesienia, bieg w miękkim piasku lub wbieganie po schodach. Zauważalna poprawa dotycząca długości kroku powinna nastąpić po sześciu tygodniach treningu (włączając w to trening siłowy), a jeśli jest on połączony z treningiem zwiększającym szybkość nóg (np. krótkie kroki w tempie 5-kilometrowym), powinna się również poprawić ogólna szybkość.