Ovládání hudby

Ovládejte hudbu a přehrávání médií v telefonu pomocí hodinek během tréninku i z náhledu Ovládání hudby, když zrovna netrénujete. Ovládání hudby je dostupné u telefonů se systémy iOS i Android. Chcete-li používat ovládání hudby, musíte na telefonu nechat zapnutou aplikaci Polar Flow a telefon musí být současně spárovaný s hodinkami. Pokyny najdete v části Spárování mobilního zařízení s hodinkami. Pokud jste nastavení hodinek prováděli pomocí aplikace Polar Flow, jsou již spárované s vaším telefonem.

Chcete-li zapnout ovládání hudby, přejděte do nabídky Nastavení > Obecná nastavení > Ovládání hudby.

Nastavení prvků ovládání hudby se zobrazí po spárování hodinek s telefonem prostřednictvím aplikace Polar Flow.

Vyberte Tréninkový displej, chcete-li ovládat hudbu během tréninků, a Náhledy, chcete-li hudbu ovládat i pokud netrénujete.

  • Chcete-li během tréninku zobrazit ovládání hudby v tréninkovém náhledu, potáhněte displej doleva nebo doprava. Náhled ovládání hudby se aktivuje, jakmile v telefonu spustíte přehrávač a zahájíte trénink.
  • Pokud netrénujete, můžete náhled ovládání hudby zobrazit přetažením ciferníku.
  • Můžete ovládat hlasitost přehrávání.
  • Můžete pozastavit/spustit přehrávání a přecházet mezi skladbami.

 

Widget ovládání hudby umožňuje pozastavit a přehrávat hudbu přímo z ciferníku hodinek. Na ciferník jej můžete přidat v Nastavení ciferníků.

Nastavení ovládání hudby v aplikaci Polar Flow

Nastavení ovládacích prvků hudby můžete upravit také z nabídky Zařízení aplikace Polar Flow:

  • Klepnutím na tlačítko vedle ovládacích prvků hudby zapnete nebo vypnete funkci ovládání hudby
  • Stále zapnuto: Hudbu můžete ovládat z tréninkového displeje a z náhledu ovládání hudby.
  • Trénink: Zapnuto: Hudbu můžete ovládat z tréninkového displeje.
  • Trénink: Vypnuto: Hudbu můžete ovládat z náhledu ovládání hudby.

Pokud změníte nastavení, nezapomeňte hodinky synchronizovat s aplikací Polar Flow.