Párování telefonu s hodinkami

Před spárováním telefonu s hodinkami musíte hodinky nejprve nastavit prostřednictvím webové služby Polar Flow nebo mobilní aplikace Polar Flow, jak je popsáno v kapitole Nastavení hodinek. Pokud jste nastavení hodinek prováděli pomocí telefonu, jsou již spárované. Pokud jste nastavení prováděli pomocí počítače a chtěli byste hodinky používat s aplikací Polar Flow, spárujte je s telefonem takto:

Před spárováním telefonu:

 • Z App Store nebo Google Play si stáhněte aplikaci Polar Flow.
 • Dbejte na to, aby v telefonu bylo zapnuté Bluetooth a aby byl vypnutý režim letadlo.
 • Uživatelé se systémem Android: zkontrolujte, zda je v nastavení telefonu pro aplikaci Polar Flow povoleno určování polohy.

Spárování telefonu:

 1. Otevřete si na mobilním zařízení aplikaci Polar Flow a přihlaste se přes účet u Polaru, který jste vytvořili při nastavování hodinek.

  Uživatelé se systémem Android: Pokud používáte několik zařízení značky Polar kompatibilních s aplikací Polar Flow, vyberte v aplikaci jako aktivní zařízení Polar Vantage V3. Aplikace Polar Flow tak bude vědět, že se má připojit k hodinkám. V aplikaci Polar Flow přejděte do nabídky Zařízení a vyberte Vantage V3.

 2. Na hodinkách v časovém režimu stiskněte a podržte tlačítko ZPĚT NEBO jděte do Nastavení > Obecná nastavení > Párování a synchronizace > Spárovat a synchronizovat telefon a stiskněte OK.
 3. Na hodinkách se zobrazí Otevřete aplikaci Flow a přibližte telefon k hodinkám.
 4. Jakmile se na mobilním zařízení zobrazí žádost o spárování zařízení Bluetooth, zkontrolujte, zda se kódy na hodinkách a mobilním zařízení shodují.
 5. Přijměte na mobilním zařízení žádost o spárování zařízení Bluetooth.
 6. Stisknutím tlačítka OK na hodinkách potvrďte kód PIN.
 7. Po dokončení párování se na displeji zobrazí Spárování dokončeno.

Zrušení spárování

Spárování s telefonem zrušíte následovně:

 1. Jděte do Nastavení > Obecná nastavení > Párování a synchronizace > Spárovaná zařízení a stiskněte OK.
 2. Vyberte zařízení, které chcete odebrat ze seznamu, a stiskněte OK.
 3. Zobrazí se dotaz Odstranit párování?. Potvrďte stisknutím OK.
 4. Na displeji se poté zobrazí Párování odstraněno.