Cyklistický výkonnostní test

Cyklistický výkonnostní test měří maximální průměrný silový výkon, jaký dokážete udržet po dobu 60 minut Označuje se též jako test funkčního prahového výkonu (FTP). Tento test lze použít ke stanovení individuálních cyklistických silových zón. Pokud znáte své individuální cyklistické silové zóny, dokážete lépe optimalizovat své tréninky. Tento test je vhodný též ke sledování dlouhodobého rozvoje cyklistické výkonnosti.

Kromě 60minutového FTP testu můžete provádět i kratší testy (20, 30 nebo 40 minut), z jejichž hodnot se výsledek 60minutového testu odhaduje. Pamatujte, že kratší testy nemusí být tak přesné jako 60minutový test. Kratší test je lepší pro nezkušené cyklisty nebo pokud se zotavujete ze zranění. Chcete-li porovnávat své výsledky v průběhu času, vždy provádějte stejný typ testu.

Pro tento test doporučujeme navštívit cyklistickou halu a použít kolo se snímačem silového výkonu, ale můžete jej provést i venku. Pokud test provádíte venku, je lepší zvolit kratší, abyste měli co nejméně zastávek a změn silového výkonu. Zvolte trasu v rovinatém terénu bez semaforů či jiných důvodů k zastavování.

Chcete-li provést cyklistický výkonnostní test, potřebujete kompatibilní cyklistický snímač silového výkonu. Úplný seznam kompatibilních cyklistických snímačů silového výkonu naleznete v části Které snímače silového výkonu jiných výrobců jsou kompatibilní hodinkami Polar Vantage V3? Snímač silového výkonu musí být také spárovaný s hodinkami. Podrobné pokyny k párování naleznete v části Párování snímačů s hodinkami.

Provedení testu

Před provedením testu si přečtěte oddíl Zdraví a trénink v této uživatelské příručce nebo Důležité informace přiložené v obalu hodinek. Tento test je velmi náročný, a proto jej neprovádějte, pokud se po předchozích trénincích necítíte zregenerovaní. Použijte cyklistické boty a oblečení umožňující volnost pohybu.

Také zkontrolujte, zda máte ve fyzických nastaveních správně nastavenou svoji tělesnou hmotnost. To je důležité, abyste časem mohli porovnávat své výsledky. V prvním testu bude stanoven cíl, který vychází z vašich základních informací. To pomáhá s udržením stabilního silového výkonu po celý test. Při opakovaném testu je cíl založen na vašich dřívějších výsledcích.

Cyklistický test zahrnuje fáze zahřátí, testování a uvolnění. Fáze zahřátí má silový charakter, fáze uvolnění vychází z tepové frekvence. Pamatujte, že fáze zahřátí a uvolnění jsou volitelné. Chcete-li, můžete je přeskočit.

  1. Na hodinkách přejděte na Testy > Cyklistický test > Délka a vyberte 20, 30, 40 nebo 60 minut.
  2. Poté přejděte na Testy > Cyklistický test > Spustit. Posunutím dolů se zobrazí přehled testu. Pokud jste připraveni zahájit test, zvolte Další.
  3. Přečtěte si otázky týkající se vašeho zdraví a potvrďte přechod do předtréninkového režimu.
  4. Sportovní profil má v tomto náhledu testu fialovou barvu. Vyberte vhodný sportovní profil pro halovou nebo venkovní cyklistiku. V tomto předtréninkovém režimu setrvejte, dokud hodinky nenaleznou cyklistický snímač silového výkonu.
  5. Chcete-li začít, klepněte na displej nebo stiskněte tlačítko OK.
  6. Test začne zahřívací fází. Pro zahřátí byste měli na začátku testu jet asi 20 minut volným tempem. V polovině zahřívací fáze zařaďte 2 až 3 zhruba minutové sprinty na plný výkon. Po každém si chvíli odpočiňte. Nyní byste měli být dobře zahřátí a připraveni na zahájení samotného testu. Pokud chcete zahřívací fázi zkrátit, nevynechávejte sprinty a následné odpočinky. Během zahřívací fáze může také zkontrolovat, zda vše funguje tak, jak má, a zda máte optimálně nastavené kolo.
  7. Po důkladném zahřátí vyberte volbu Zahájit test.
  8. Zrychlujte a najděte maximální silový výkon, který dle svého odhadu dokážete udržet po celý test. V náhledu testu se zobrazuje silový výkon ve wattech. Červená hodnota udává váš aktuální výkon a bílá hodnota odhadovaný cílový výkon. Snažte se po celý test udržet tempo odpovídající cílovému silovému výkonu a tuto zátěž neměnit. Zpomalení sníží spolehlivost výsledků.
  9. Testovací fáze skončí po uplynutí zvolené doby.

Doporučujeme, abyste po samotném testu zařadili fázi uvolnění.

Výsledky testu

Výsledky testu ukazují vaši hodnotu FTP, která zobrazuje silový výkon ve wattech, maximální tepovou frekvenci a maximální spotřebu kyslíku označovanou jako VO2max. Výsledek posledního testu najdete v nabídce Testy > Cyklistický test > Poslední výsledek.

Vydělením hodnoty FTP hmotností cyklisty získáme porovnatelnou hodnotu, která se nazývá poměr výkonu k hmotnosti a kterou lze srovnat s ostatními cyklisty stejného pohlaví. Čím více energie dokážete při aktuální hmotnosti vyprodukovat, tím lepší bude váš poměr výkonu k hmotnosti. Tato hodnota odráží vaši aerobní kondici. Pro zpětnou vazbu k vašemu poměru výkonu k hmotnosti používáme zjednodušenou tabulku výsledků rozdělených do osmi kategorií, od Netrénovaných po Světovou třídu.

Výsledek prvního testu se porovnává s výsledky ostatních cyklistů stejného pohlaví. Při opakovaném testu se výsledek porovnává s vašimi předchozími výsledky, ze kterých vychází také zpětná vazba.

Pokud chcete prostřednictvím cyklistického výkonnostního testu sledovat své pokroky a pomoci se stanovením správné intenzity tréninku, doporučujeme opakovat maximální test každé tři měsíce, aby vaše tréninkové zóny zůstaly vždy aktuální.

Chcete-li aktualizovat své tréninkové zóny a hodnotu maximální tepové frekvence, musíte výsledky synchronizovat s aplikací Flow. Při otevírání aplikace Flow po synchronizaci budete dotázáni, zda chcete aktualizovat své hodnoty. Nastavení sportovního profilu pro všechny běžecké sporty bude aktualizováno na nové hodnoty.

Podrobná analýza ve webové službě a aplikaci Polar Flow

Nezapomeňte hodinky synchronizovat s aplikací Polar Flow. Abychom vám pomohli sledovat dlouhodobé pokroky, shromáždili jsme veškerá testovací data na jednom místě ve webové službě Polar Flow. Na stránce Testy jsou uloženy všechny testy, které jste provedli, a můžete tak porovnat jejich výsledky. Snadno tak uvidíte dlouhodobý rozvoj své kondice a změny výkonnosti.