Bezpečnostní opatření

Výrobky značky Polar (tréninkové počítače, záznamníky aktivity a příslušenství) jsou navrženy tak, aby ukazovaly úroveň fyziologické zátěže a regenerace během cvičení a po něm. Tréninkové počítače a záznamníky aktivity Polar měří tepovou frekvenci a/nebo vás informují o vaší aktivitě. Tréninkové počítače Polar s integrovanou GPS ukazují rychlost, vzdálenost a polohu. Tréninkové počítače Polar s kompatibilním příslušenstvím Polar zobrazují rychlost a vzdálenost, kadenci, polohu a silový výkon. Na stránkách www.polar.com/en/products/accessories naleznete úplný seznam kompatibilního příslušenství. Tréninkové počítače Polar se snímačem barometrického tlaku měří nadmořskou výšku a další proměnné. Nejsou vyrobeny za žádným jiným účelem, přímým či nepřímým. Tréninkový počítač Polar se nesmí používat za účelem takových měření údajů o prostředí, která vyžadují profesionální nebo průmyslovou přesnost.

Rušení během tréninku

Elektromagnetické rušení a tréninkové vybavení

V blízkosti elektrických zařízení může docházet k rušení signálů. Rovněž stanice sítě WLAN mohou při tréninku s tréninkovým počítačem rušit signál. Abyste se vyhnuli nevypočitatelně zkresleným hodnotám měření, trénujte mimo dosah zdrojů možného rušení.

Tréninková vybavení s elektronickými nebo elektrickými komponenty, jako jsou např. LED displeje, motory a elektrické brzdy, mohou vysílat zbloudilé rušivé signály. Chcete-li tyto problémy vyřešit, zkuste následující:

 1. Odepněte si hrudní pás se snímačem tepové frekvence a používejte tréninkové vybavení jako obvykle.
 2. Pohybujte tréninkovým počítačem, dokud nenaleznete oblast, v níž se neobjevují žádné zbloudilé signály, nebo kde nebliká symbol srdce. Rušení je často nejhorší přímo před displejem přístroje, zatímco nalevo či napravo od něj bývá rušení relativně malé.
 3. Znovu si připněte hrudní popruh se snímačem tepové frekvence a zajistěte, aby tréninkový počítač zůstal v tomto prostoru bez rušivých signálů co nejvíce.

Pokud tréninkový počítač ani teď nespolupracuje s tréninkovým vybavením, je možné, že tréninkové vybavení vydává příliš velký šum na to, aby bylo možno provést bezdrátové měření tepové frekvence.

Zdraví a trénink

Trénink může představovat určitá rizika. Před započetím pravidelného tréninkového programu doporučujeme, abyste si odpověděli na následující otázky o vašem zdravotním stavu. Bude-li odpověď na všechny tyto otázky kladná, doporučujeme, abyste se před zahájením jakéhokoliv tréninkového programu poradili s lékařem.

 • Byli jste posledních 5 let fyzicky neaktivní?
 • Máte vysoký krevní tlak nebo vysokou hladinu cholesterolu?
 • Užíváte nějaké léky na krevní tlak nebo na srdce?
 • Trpěli jste nebo trpíte dýchacími potížemi?
 • Projevují se u vás příznaky nějakého onemocnění?
 • Zotavujete se po vážné nemoci nebo lékařském ošetření?
 • Používáte kardiostimulátor nebo jiné implantované elektronické zařízení?
 • Kouříte?
 • Jste těhotná?

Vezměte prosím na vědomí, že kromě intenzity tréninku mohou mít na tepovou frekvenci vliv také léky na problémy se srdcem, krevní tlak, psychické rozpoložení, astma, potíže s dýcháním atp. a také některé energetické nápoje, alkohol a nikotin.

Je důležité, abyste při tréninku věnovali pozornost signálům svého těla. Pocítíte-li při tréninku náhlou bolest nebo nadměrnou únavu, doporučujeme trénink ukončit nebo zmírnit jeho intenzitu.

Upozornění! Používáte-li kardiostimulátor nebo jiné implantované elektronické zařízení, výrobky značky Polar můžete také používat. Teoreticky by nemělo docházet k žádnému rušení kardiostimulátoru ze strany výrobků značky Polar. V praxi nebyl nikdy zaznamenán případ, že by se někdo s takovým rušením setkal. Vzhledem k veliké rozmanitosti sortimentu takových zařízení však nemůžeme poskytnout žádnou oficiální záruku ohledně vhodnosti našich výrobků pro trénink se všemi typy kardiostimulátorů ani s jinými implantovanými zařízeními. Budete-li mít jakékoli pochybnosti, anebo pocítíte-li při používání výrobků značky Polar jakékoli neobvyklé pocity, poraďte se prosím se svým lékařem nebo kontaktujte výrobce implantovaného elektronického zařízení, aby posoudil bezpečnostní hlediska ve vašem konkrétním případě.

Pokud máte alergii na jakoukoli látku, která přichází do kontaktu s pokožkou, nebo podezření, že alergická reakce nastala v důsledku používání našeho výrobku, prostudujte si materiály uvedené v Technické specifikace. Pokud snímač jakýmkoliv způsobem dráždí pokožku, přestaňte jej používat a poraďte se s lékařem. Zároveň o kožní reakci informujte oddělení péče o zákazníky společnosti Polar. Aby snímač tepové frekvence nedráždil pokožku, noste ho na triku. Triko však na místech doteku elektrod řádně navlhčete, aby byla zajištěna správná funkce snímače.

Kombinovaným působením vlhkosti a intenzivního tření může dojít ke stírání barvy z povrchu snímače tepové frekvence nebo řemínku a případně ke znečištění světlých oděvů. Může dojít také k uvolnění barvy z tmavšího oblečení a následnému znečištění tréninkových zařízení světlejší barvy. Chcete-li, aby váš tréninkový počítač světlé barvy zářil po mnoho let, noste při tréninku pouze takové oblečení, které nepouští barvu. Jestliže používáte parfém, pleťovou vodu, opalovací krém nebo repelent, je nutné dbát na to, aby tyto látky nepřišly do kontaktu s tréninkovým počítačem nebo se snímačem tepové frekvence. Pokud trénujete v nízkých teplotách (-20 °C až -10 °C), doporučujeme tréninkový počítač nosit pod rukávem bundy přímo na pokožce.

Varování – baterie uchovávejte mimo dosah dětí

Snímače tepové frekvence Polar (například H10 a H9) obsahují knoflíkové baterie. V případě spolknutí knoflíkové baterie může již za dvě hodiny dojít k vážným vnitřním popálením, která mohou být smrtelná. Nové i použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud se bateriový prostor bezpečně neuzavírá, přestaňte produkt používat a držte jej mimo dosah dětí. Pokud si myslíte, že mohlo dojít ke spolknutí baterie či k jejímu zasunutí do kterékoliv části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Vaše bezpečí je pro nás důležité. Krokoměr Polar Bluetooth® Smart svým tvarem minimalizuje možnost zachycení. V každém případě buďte opatrní, například když s krokoměrem běžíte v křovinatém porostu.