Konfiguracja zegarka

Aby wybudzić i naładować zegarek podłącz go, za pomocą dostarczonego w pudełku adaptera USB do ładowania, do zasilanego portu USB lub ładowarki USB. Wyrównaj styki adaptera USB do ładowania ze stykami zegarka i zamocuj adapter we właściwym położeniu. Sprawdź, czy adapter USB do ładowania został prawidłowo podłączony, tzn. czy styki adaptera USB do ładowania Polar Unite mają kontakt ze stykami w porcie USB komputera lub ładowarki USB. Należy pamiętać, że może upłynąć trochę czasu, zanim na ekranie pojawi się animacja ładowania. Zalecamy naładować akumulator przed rozpoczęciem korzystania z zegarka. Szczegółowe informacje na temat ładowania baterii znajdują się w części Bateria.

Należy podłączyć adapter USB do ładowania do zegarka przed podłączeniem go do źródła zasilania. Nie należy zostawiać adaptera USB do ładowania podłączonego do źródła zasilania bez zegarka.

Aby skonfigurować zegarek, wybierz swój język i preferowaną metodę konfiguracji. Możliwe są trzy sposoby konfiguracji: Przejdź do żądanej opcji, przesuwając palcem na wyświetlaczu w górę lub w dół. Dotknij wyświetlacza, aby potwierdzić wybór.

A. Na telefonie: Konfiguracja za pomocą urządzenia mobilnego to wygodne rozwiązanie, z którego możesz skorzystać, jeśli nie masz dostępu do komputera z portem USB. Proces może jednak potrwać dłużej. Metoda ta wymaga połączenia z Internetem.

B. Na komputerze: Konfiguracja przewodowa jest szybsza i w trakcie jej trwania ładowany jest akumulator zegarka, ale do jej przeprowadzenia niezbędny jest komputer. Metoda ta wymaga połączenia z Internetem.

Zalecane są metody A i B. Umożliwiają one wpisanie od razu wszystkich informacji potrzebnych do określania danych treningowych. Pozwalają także wybrać język oraz pobrać najnowsze oprogramowanie sprzętowe dla zegarka.

C. Na zegarku: Jeśli nie masz kompatybilnego urządzenia mobilnego lub komputera z dostępem do Internetu, możesz rozpocząć konfigurację poprzez zegarek. Pamiętaj, że podczas konfiguracji z poziomu zegarka urządzenie nie jest jeszcze połączone z Polar Flow. Ważne jest, aby później wykonać konfigurację później za pomocą sposobu A lub B, aby uzyskać najnowsze aktualizacje oprogramowania sprzętowego Polar Unite. Aplikacja Flow umożliwia również wyświetlenie dokładniejszej analizy treningu, aktywności i snu.

Polar Unite nie ma wbudowanego GPS, ale może rejestrować trasy, prędkość i dystans podczas treningu na świeżym powietrzu korzystając z GPS telefonu komórkowego. Aby móc korzystać z podłączonego GPS, należy wykonać konfigurację w telefonie (A).

Sposób A: Konfiguracja z poziomu aplikacji Polar Flow i telefonu

Pamiętaj, że parowanie urządzeń należy wykonać z poziomu aplikacji Polar Flow, a NIE z poziomu ustawień Bluetooth telefonu.

 1. Na czas konfiguracji ustaw telefon i zegarek blisko siebie.
 2. Upewnij się, że telefon jest połączony z Internetem, a transmisja Bluetooth jest włączona.
 3. Pobierz aplikację Polar Flow ze sklepu App Store lub Google Play na swój telefon.
 4. Uruchom aplikację Polar Flow w telefonie.
 5. Po uruchomieniu aplikacja Polar Flow rozpozna znajdujący się w pobliżu zegarek i wyświetli komunikat z pytaniem, czy rozpocząć parowanie. Naciśnij przycisk Start w aplikacji Polar Flow.
 6. Gdy na telefonie wyświetlony zostanie komunikat Żądanie łączenia Bluetooth, sprawdź, czy kod na telefonie jest taki sam jak kod wyświetlany na zegarku.
 7. W telefonie zaakceptuj prośbę parowania przez Bluetooth.
 8. Potwierdź kod PIN na zegarku, dotykając wyświetlacza.
 9. Po zakończeniu parowania wyświetlany jest komunikat Łączenie zakończ.
 10. Zaloguj się na konto Polar lub utwórz nowe. W aplikacji zostaną wyświetlone wskazówki dotyczące rejestracji i konfiguracji.

Po zakończeniu konfiguracji wybierz Zapisz i synchronizuj, aby zsynchronizować ustawienia z zegarkiem.

Jeśli wyświetlone zostanie żądanie aktualizacji oprogramowania sprzętowego, podłącz zegarek do zasilania, aby zapewnić bezproblemowe działanie, a następnie zaakceptuj aktualizację.

Sposób B: Konfiguracja z poziomu komputera

 1. Odwiedź stronę flow.polar.com/start i pobierz oraz zainstaluj na komputerze oprogramowanie do transmisji danych Polar FlowSync.
 2. Zaloguj się na konto Polar lub utwórz nowe. Podłącz zegarek do portu USB komputera za pomocą dostarczonego w pudełku adaptera USB do ładowania. Poprowadzimy Cię przez proces rejestracji i konfiguracji w serwisie Polar Flow.

Sposób C: Konfiguracja z poziomu zegarka

Dostosuj wartości, przesuwając palcem na wyświetlaczu i dotknij, aby potwierdzić swój wybór. Jeśli zechcesz powrócić do wprowadzonego ustawienia i zmienić je, naciskaj przycisk WSTECZ aż do przejścia do żądanego ustawienia.

Pamiętaj, że podczas konfiguracji z poziomu zegarka urządzenie nie jest jeszcze połączone z Polar Flow. Aktualizacje oprogramowania sprzętowego zegarka są dostępne jedynie w Polar Flow. Aby móc w pełni cieszyć się funkcjonalnością swojego zegarka i unikalnymi funkcjami Polar, musisz później przeprowadzić pełną konfigurację w serwisie Polar Flow lub przez aplikację mobilną Polar Flow z użyciem metody A lub B.