Bateria

Polar zachęca, aby po zakończeniu używania produktu ograniczyć do minimum wpływ odpadów na środowisko i zdrowie ludzi, przestrzegając lokalnych przepisów dotyczących usuwania odpadów oraz korzystając z selektywnej zbiórki urządzeń elektronicznych, jeśli jest dostępna. Nie należy usuwać tego produktu razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi.

Okres użytkowania i czas pracy baterii

Polar Unite jest wyposażony w wewnętrzną baterię wielokrotnego ładowania (akumulator). Akumulatory mają ograniczoną liczbę cykli ładowania. Spadek wydajności akumulatora stanie się zauważalny po ponad 500 ładowaniach i rozładowaniach. Liczba cykli ładowania różni się w zależności od warunków użytkowania i obsługi.

Czas pracy baterii to:

  • Do 50 godzin w trybie treningowym z optycznym pomiarem tętna i podłączonym GPS, lub
  • Do 4 dni w trybie zegarka z całodobowym pomiarem tętna.

Czas pracy baterii jest zależny od wielu czynników, takich jak temperatura otoczenia, w którym zegarek jest używany, wybrane funkcje i czujniki oraz zużycie akumulatora. Powiadomienia z telefonu i częste synchronizowanie danych z aplikacją Polar Flow również skracają czas pracy baterii. Czas pracy ulega znacznemu skróceniu w bardzo niskich temperaturach. Noszenie zegarka pod zewnętrzną warstwą ubrania pomaga utrzymać go w cieple i przedłuża czas pracy.

Całodobowy pomiar tętna jest domyślnie włączony w zegarku Polar Unite. Włączenie całodobowego pomiaru tętna w zegarku powoduje szybsze wyczerpywanie się baterii. Zastosowanie opcji Tylko w nocy przedłuża czas pracy baterii. Możesz włączyć całodobowy pomiar tętna, wyłączyć go, lub wybrać pomiar tylko w nocy korzystając z opcji zegarka Ustawienia > Ustawienia ogólne > Całodobowy pomiar tętna.

Podświetlenie zawsze włączone podczas treningu: W przypadku opcji „Zawsze wł.” ekran zegarka będzie podświetlony przez całą sesję treningową. Po zakończeniu sesji treningowej ustawienie podświetlenia powróci do wyboru automatycznego. Należy pamiętać, że opcja zawsze włączone spowoduje znacznie szybsze zużywanie baterii.

Ładowanie baterii

Przed ładowaniem sprawdź, czy styki zegarka lub adaptera USB do ładowania nie są wilgotne, zakurzone lub zabrudzone. Delikatnie zetrzyj wszelkie zabrudzenia i osusz wilgotne miejsca. Nie ładuj zegarka, gdy jest mokry.

Nie ładuj baterii w temperaturach poniżej 0°C/+32 °F, powyżej +40 °C/+104 °F ani wówczas gdy port USB jest wilgotny.
Podłącz adapter USB do ładowania do zegarka, zanim podłączysz go do źródła zasilania.
Nie pozostawiaj bez nadzoru adaptera USB do ładowania, który jest podłączony do źródła zasilania.

Używaj adaptera USB do ładowania, który został dostarczony razem z produktem, w celu ładowania zegarka z portu USB komputera. Możesz również naładować baterię używając zasilania z gniazdka ściennego. W przypadku ładowania z gniazdka ściennego użyj ładowarki USB (nie jest dołączona do zestawu).

Akumulator można również naładować przez podłączenie do gniazdka ściennego. W przypadku ładowania zegarka za pomocą gniazdka, użyj zasilacza USB (nie jest dołączony do zestawu). Jeśli używasz zasilacza USB, upewnij się, że posiada on oznaczenie „Output 5V DC” („Wyjście 5 V DC”) oraz zapewnia prąd o natężeniu co najmniej 500 mA. Używaj wyłącznie zasilacza USB posiadającego stosowne certyfikaty bezpieczeństwa (z oznaczeniem „LPS”, „Limited Power Supply”, „UL Listed” lub „CE”).

Nie ładuj produktów Polar za pomocą ładowarki 9 V. Korzystanie z ładowarki 9 V może doprowadzić do uszkodzenia Twojego produktu Polar.

Aby naładować baterię za pomocą komputera, po prostu podłącz zegarek do komputera. Jednocześnie możesz zsynchronizować go z FlowSync.

  1. Aby naładować zegarek, podłącz go do zasilanego portu USB lub do ładowarki USB, używając do tego dostarczonego w zestawie adaptera USB do ładowania. Wyrównaj styki adaptera USB do ładowania ze stykami zegarka i ustaw adapter we właściwym położeniu. Pamiętaj również o tym, aby podłączyć we właściwy sposób adapter USB do ładowania – cztery styki adaptera USB do ładowania zegarka Polar Unite muszą znajdować się naprzeciw czterech styków portu USB komputera lub ładowarki USB.

  2. Wyświetlony zostanie komunikat Ładowanie.
  3. Pełna ikona baterii oznacza, że akumulator zegarka został całkowicie naładowany.

Akumulator nie powinien pozostawać całkowicie rozładowany ani w pełni naładowany przez dłuższy czas, ponieważ może to wpłynąć na jego trwałość.

Stan akumulatora i powiadomienia

Symbol stanu akumulatora

Symbol stanu akumulatora jest wyświetlany, kiedy obrócisz nadgarstek, aby spojrzeć na zegarek, albo gdy wrócisz z menu do ekranu zegara. W menu Szybkie ustawienia jest również dostępna ikona stanu akumulatora, która wskazuje poziom naładowania w postaci procentowej.

Powiadomienia o poziomie naładowania akumulatora

  • Kiedy poziom naładowania akumulatora spada, w widoku zegara wyświetlany jest komunikat Niski poziom baterii. Naładuj. Zalecane jest naładowanie zegarka.
  • Jeśli poziom naładowania akumulatora jest zbyt niski, aby zarejestrować sesję treningową, wyświetlany jest komunikat Naładuj akumulator przed treningiem.

Powiadomienie o niskim poziomie naładowania akumulatora podczas treningu:

  • Kiedy poziom naładowania akumulatora spada, wyświetlany jest komunikat Niski poziom akumulatora. Powiadomienie wyświetli się ponownie, kiedy poziom naładowania akumulatora będzie zbyt niski, aby zmierzyć tętno i sygnał GPS, po czym pomiar tętna i funkcja GPS zostaną wyłączone.
  • Po osiągnięciu krytycznie niskiego poziomu akumulatora wyświetlony zostanie komunikat Zakończono rejestrowanie. Zegarek przerywa rejestrowanie treningu i zapisuje dane treningowe.

Pusty wyświetlacz oznacza, że akumulator jest rozładowany, a zegarek przeszedł w tryb uśpienia. Naładuj zegarek. Jeśli akumulator jest całkowicie wyczerpany, wyświetlenie animacji ładowania może potrwać pewien czas.

Czas działania akumulatora jest zależny od wielu czynników, takich jak temperatura otoczenia, w którym zegarek jest używany, wybrane funkcje i czujniki oraz zużycie akumulatora. Częste synchronizowanie z aplikacją Polar Flow również skraca czas działania akumulatora. Czas pracy ulega znacznemu skróceniu w bardzo niskich temperaturach. Noszenie zegarka pod odzieżą wierzchnią pomaga utrzymać wyższą temperaturę i wydłużyć czas działania.