Jesteś tutaj: Pierwsze kroki > Tarcze zegarka

Tarcze zegarka

Tarcze zegarka Polar Ignite przedstawiają dużo więcej informacji niż tylko godzina. Na tarczy zegarka wyświetlane są najważniejsze informacje, jak np. status aktywności, tętno, ostatnie sesje treningowe, status Nightly Recharge oraz podpowiedzi FitSpark. Aby zmienić tarczę zegarka, przesuń palcem w prawo lub w lewo. Dotknij tarczy, aby wyświetlić bardziej szczegółowe informacje.

W menu Ustawienia zegarka możesz wybrać tarczę analogową lub cyfrową.

Godzina

Podstawowa tarcza zegarka z godziną i datą.

 

Aktywność

Postęp realizacji dziennego celu aktywności jest wyświetlany jako zapełniający się słupek wokół daty i godziny oraz jako wartość procentowa pod godziną.

Dodatkowo, po otwarciu szczegółów, wyświetlane są następujące informacje na temat aktywności:

  • Liczba pokonanych kroków. Długość i rodzaj aktywności są rejestrowane i szacunkowo przeliczane na kroki.
  • Czas aktywności pokazuje łączny czas wysiłku, który korzystnie wpływa na Twój stan zdrowia.
  • Liczba kalorii spalonych podczas treningu, w wyniku aktywności i w związku z procesami metabolicznymi (minimalna aktywność metaboliczna wymagana do podtrzymania życia).

Więcej informacji znajduje się w części Całodobowy pomiar aktywności.

 

Tętno

Podczas korzystania z funkcji Całodobowy pomiar tętna Twój zegarek stale mierzy Twoje tętno i wyświetla jego wartość na tarczy Tętno.

Możesz sprawdzić najwyższe i najniższe odczyty tętna w danym dniu oraz zobaczyć najniższy odczyt tętna z poprzedniej nocy. Całodobowy pomiar tętna w zegarku można włączać, wyłączać i przełączać w tryb „Tylko w nocy” w menu Ustawienia > Ustawienia ogólne > Całodobowy pomiar tętna.

Więcej informacji znajduje się w części Całodobowy pomiar tętna.

Jeśli nie korzystasz z funkcji Całodobowy pomiar tętna, nadal możesz szybko sprawdzić swoje obecne tętno bez rozpoczynania treningu. Wystarczy zacisnąć pasek, wybrać tę tarczę zegarka, dotknąć wyświetlacza i po chwili odczytać tętno. Do tarczy Tętno możesz wrócić, naciskając przycisk WSTECZ.

 

 

Ostatnie treningi

Wyświetl czas od ostatniego treningu i uprawiany wtedy sport.

Dodatkowo, otwierając szczegóły, możesz wyświetlić podsumowania treningów z ostatnich 14 dni. Przejdź do wybranej sesji treningowej, przesuwając palcem w górę/w dół, a następnie dotknij ekranu, aby wyświetlić podsumowanie. Więcej informacji znajduje się w części Podsumowanie treningu.

 

Tarcza zegarka w trybie Nightly Recharge

Po przebudzeniu możesz sprawdzić swój status Nightly Recharge. Informuje on o tym, jak dobrze udało Ci się wypocząć w nocy. Funkcja Nightly Recharge podaje, jak bardzo Twój autonomiczny układ nerwowy (AUN) odpoczął w początkowych godzinach snu (status AUN) oraz jak dobrze Ci się spało (status snu). Dotknij opcji Szczegóły statusu AUN lub Szczegóły statusu snu, aby uzyskać więcej informacji.

Więcej informacji znajduje się w części Pomiar stopnia regeneracji Nightly Recharge™ lub Monitorowanie snu Sleep Plus Stages™.

 

Tarcza zegarka w trybie FitSpark

Zegarek podpowiada najbardziej optymalne cele treningowe bazujące na Twojej historii treningów, poziomie kondycji i bieżącym stanie regeneracji. Dotknij tarczy zegarka, aby wyświetlić wszystkie sugerowane cele treningowe. Dotknij wybranego celu treningowego, aby zobaczyć szczegóły danego celu.

Więcej informacji znajduje się w części Poradnik treningowy FitSpark.

Edycja tarcz zegarka ani ich zawartości nie jest możliwa.