Jesteś tutaj: Ustawienia > Ustawienia zegarka

Ustaw. zegara

Aby zobaczyć i edytować swoje ustawienia zegarka, przyciśnij przycisk w widoku godziny, przesuń menu w dół i wybierz Ustawienia a następnie Ustawienia zegarka.

W menu Ustawienia zegarka znajdują się następujące pozycje:

  • Alarm
  • Tarcza zegara
  • Time (godzina)
  • Date (data)
  • Pierwszy dzień tygodnia

Alarm

Ustaw powtarzalność alarmu: Wyłączony, jednorazowy, pn – pt lub Codziennie. Jeśli wybierzesz Jeden raz, Od poniedziałku do piątku lub Codziennie, ustaw również godzinę alarmu.

Po ustawieniu alarmu na ekranie wyświetlania czasu pojawi się ikona zegara.

Tarcza zegarka

Wybierz tarczę zegara:

  • Analogowy
  • Cyfrowy

Godzina

Ustaw format zegara: 24-godz. lub 12-godz. Następnie ustaw godzinę.

Po zsynchronizowaniu urządzenia z aplikacją Flow i serwisem internetowym godzina zostanie automatycznie zaktualizowana.

Data

Ustaw datę. Ustaw również Format daty. Dostępne są następujące opcje: mm/dd/rrrr, dd/mm/rrrr, rrrr/mm/dd, dd-mm-rrrr, rrrr-mm-dd, dd.mm.rrrr lub rrrr.mm.dd.

Po zsynchronizowaniu urządzenia z aplikacją Flow i serwisem internetowym data zostanie automatycznie zaktualizowana.

Pierwszy dzień tygodnia

Wybierz pierwszy dzień tygodnia. Wybierz Poniedziałek, Sobota lub Niedziela.

Po zsynchronizowaniu urządzenia z aplikacją Flow i serwisem internetowym pierwszy dzień tygodnia zostanie automatycznie zaktualizowany.