Jesteś tutaj: Trening > Podsumowanie treningu

Podsumowanie treningu

Po treningu

Bezpośrednio po zakończeniu treningu na ekranie zegarka wyświetlone zostanie podsumowanie. Bardziej szczegółowa i wzbogacona o elementy graficzne analiza dostępna jest w aplikacji lub serwisie Polar Flow.

Informacje zawarte w podsumowaniu zależą od profilu sportowego i zebranych danych. Podsumowanie treningu może na przykład zawierać następujące informacje:

Godzina i data rozpoczęcia

Czas trwania treningu

Dystans pokonany podczas treningu

Tętno

Tętno maksymalne i średnie podczas sesji treningowej

Obciążenie kardio z poprzedniej sesji treningowej

Strefy tętna 

Czas treningu w strefach tętna

Calories (kalorie)

Kalorie spalone podczas treningu

Procentowy udział spalonego tłuszczu w ilości spalonych kalorii:  Kalorie spalone z tłuszczu podczas treningu wyrażone jako wartość procentowa całkowitej liczby kalorii spalonych podczas treningu

Tempo/prędkość

Średnie i maksymalne wartości tempa/prędkości podczas treningu

Running Index: Klasa i wartość wydolności biegowej. Więcej informacji znajduje się w części Running Index.

Strefy prędkości

Czas treningu w strefach prędkości

Kadencja

Średnia i maksymalna kadencja podczas sesji treningowej

Pomiar kadencji biegowej z nadgarstka wykonywany jest za pomocą wbudowanego akcelerometru.

Wysokość n.p.m. 

Maksymalna wysokość n.p.m. podczas treningu

Wzniesienie w metrach/stopach podczas treningu

Spadek w metrach/stopach podczas treningu

Automat. okrążenia

Numer okrążenia

Najlepszy czas okrążenia

Średni czas okrążenia

Aby wyświetlić podsumowania treningu później na zegarku: 

W trybie wyświetlania czasu przesuń palcem w prawo lub w lewo, aby przejść do tarczy Ostatnia sesja trening., a następnie dotknij wyświetlacza.

Możesz wyświetlić podsumowania treningów z ostatnich 14 dni. Przejdź do wybranej sesji treningowej, przesuwając palcem w górę/w dół, a następnie dotknij tej sesji, aby wyświetlić podsumowanie. W zegarku można zapisać maksymalnie 20 podsumowań treningu.

Dane treningowe w aplikacji Polar Flow

Zegarek synchronizuje się automatycznie z aplikacją Polar Flow po zakończeniu sesji treningowej, jeżeli Twój telefon znajduje się w zasięgu Bluetooth. Możesz również zsynchronizować dane treningowe ręcznie z zegarka do aplikacji Flow poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku WSTECZ zegarka, gdy telefon z włączoną aplikacją jest w zasięgu Bluetooth. Po zakończeniu treningu w aplikacji dostępna jest analiza danych. Aplikacja umożliwia szybkie wyświetlenie podsumowania danych treningowych.

Więcej informacji znajduje się w części Aplikacja Polar Flow.

Dane treningowe w serwisie Polar Flow:

Planuj i analizuj każdy szczegół swojego treningu i dowiedz się więcej na temat swojej wydajności. Monitoruj swoje postępy i udostępniaj innym informacje na temat swoich najlepszych treningów.

Więcej informacji znajduje się w części Serwis internetowy Polar Flow.