Jesteś tutaj: Ważne informacje > Bateria

Bateria

Firma Polar zaleca przestrzeganie lokalnych przepisów dotyczących utylizacji odpadów, a tym samym ograniczenie możliwego niepożądanego wpływu odpadów na środowisko i zdrowie ludzi oraz, jeśli to możliwe, oddawanie produktów (po zakończeniu ich przydatności) do punktów zbiórki odpadów elektronicznych. Nie utylizować produktu razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi.

Ładowanie baterii

Przed rozpoczęciem ładowania upewnij się, że na stykach zegarka i kabla nie ma wilgoci, kurzu ani innych zanieczyszczeń. Delikatnie zetrzyj wszelkie zabrudzenia i osusz wilgotne miejsca. Nie ładuj zegarka, gdy jest mokry.

Zegarek jest wyposażony we wbudowany akumulator. Akumulatory mają ograniczoną liczbę cykli ładowania. Spadek wydajności akumulatora stanie się zauważalny po ponad 500 ładowaniach i rozładowaniach. Liczba cykli ładowania różni się w zależności od warunków użytkowania i obsługi.

Nie ładuj akumulatora w temperaturze poniżej 0°C, powyżej +40°C lub jeśli port USB jest wilgotny.

Użyj kabla USB dołączonego do zestawu, aby naładować zegarek, podłączając go do portu USB komputera. Akumulator można również naładować, podłączając go do gniazdka ściennego. W przypadku ładowania zegarka za pomocą gniazdka, użyj zasilacza USB (nie jest dołączony do zestawu).

Akumulator można również naładować przez podłączenie do gniazdka ściennego. W przypadku ładowania zegarka za pomocą gniazdka, użyj zasilacza USB (nie jest dołączony do zestawu). Jeśli używasz zasilacza USB, upewnij się, że posiada on oznaczenie „Output 5V DC” („Wyjście 5 V DC”) oraz zapewnia prąd o natężeniu co najmniej 500 mA. Używaj wyłącznie zasilacza USB posiadającego stosowne certyfikaty bezpieczeństwa (z oznaczeniem „LPS”, „Limited Power Supply”, „UL Listed” lub „CE”).

Nie ładuj produktów Polar za pomocą ładowarki 9 V. Korzystanie z ładowarki 9 V może doprowadzić do uszkodzenia Twojego produktu Polar.

Po podłączeniu do komputera możesz jednocześnie naładować akumulator i zsynchronizować urządzenie z oprogramowaniem FlowSync.

  1. Aby naładować zegarek, podłącz go do zasilanego portu USB lub ładowarki USB za pomocą kabla dołączanego do zestawu. Kabel zostanie ustawiony w odpowiednim miejscu za pomocą magnesów. Upewnij się, że występ na kablu został dopasowany do wgłębienia na zegarku (oznaczonego na czerwono).

  2. Wyświetlony zostanie komunikat Ładow.
  3. Pełna ikona baterii oznacza, że akumulator zegarka został całkowicie naładowany.

Akumulator nie powinien pozostawać całkowicie rozładowany ani w pełni naładowany przez dłuższy czas, ponieważ może to wpłynąć na jego trwałość.

Stan akumulatora i powiadomienia

Symbol stanu akumulatora

Symbol stanu akumulatora wyświetlany jest po obróceniu nadgarstka w celu spojrzenia na zegarek, po naciśnięciu przycisku WSTECZ w trybie wyświetlania czasu lub po powrocie z menu do trybu wyświetlania czasu. Ikona stanu akumulatora, znajdująca się również w menu szybkich ustawień, wskazuje poziom naładowania w postaci wartości procentowej.

Powiadomienia o poziomie naładowania akumulatora

  • Kiedy poziom naładowania akumulatora jest niski, w trybie wyświetlania czasu pojawia się komunikat Niski poz. ak. Naład.. Zalecane jest naładowanie zegarka.
  • Jeśli poziom naładowania akumulatora jest zbyt niski, aby zarejestrować sesję treningową, wyświetlany jest komunikat Naładuj akumulator przed treningiem.

Powiadomienie o niskim poziomie naładowania akumulatora podczas treningu:

  • Kiedy poziom naładowania akumulatora spada, wyświetlany jest komunikat Niski poziom akumulatora. Powiadomienie wyświetli się ponownie, kiedy poziom naładowania akumulatora będzie zbyt niski, aby zmierzyć tętno i sygnał GPS, po czym pomiar tętna i funkcja GPS zostaną wyłączone.
  • Po osiągnięciu krytycznie niskiego poziomu akumulatora wyświetlony zostanie komunikat Zakończono rejestrowanie. Zegarek zatrzyma rejestrowanie treningu i zapisze dane treningowe.

Gdy wyświetlacz zegarka nie reaguje, oznacza to, że akumulator wyczerpał się i urządzenie przeszło w tryb spoczynku. Naładuj zegarek. Jeśli akumulator jest całkowicie wyczerpany, wyświetlenie animacji ładowania może potrwać pewien czas.

Czas działania akumulatora jest zależny od wielu czynników, takich jak temperatura otoczenia, w którym zegarek jest używany, wybrane funkcje i czujniki oraz zużycie akumulatora. Częste synchronizowanie z aplikacją Polar Flow również skraca czas działania akumulatora. Czas pracy ulega znacznemu skróceniu w bardzo niskich temperaturach. Noszenie zegarka pod odzieżą wierzchnią pomaga utrzymać wyższą temperaturę i wydłużyć czas działania.