Jesteś tutaj: Trening > Menu podręczne

Menu podręczne

Aby wyświetlić menu podręczne w trybie przedtreningowym lub podczas wstrzymanej sesji treningowej, dotknij ikony menu podręcznego .

Opcje wyświetlane w menu podręcznym zależą od wybranej dyscypliny sportowej i faktu korzystania z GPS.

 

Sugestie treningowe:

Sugestie treningowe to wskazówki na każdy dzień wyświetlane przez funkcję FitSpark.

 

Dług. basenu:

W przypadku korzystania z profilu Pływanie/Pływanie w basenie ważne jest, aby wybrać właściwą długość basenu, gdyż wpływa to na pomiar tempa, dystansu i liczby ruchów, a także na wskaźnik SWOLF. Jeśli jest to potrzebne, dotknij opcji Dług. basenu, aby przejść do ustawienia długości basenu i zmień uprzednio ustawioną wartość. Domyślne długości to 25 m, 50 m i 25 jardów, ale możesz też ręcznie ustawić dowolną długość. Minimalna możliwa długość to 20 metrów/jardów.

Ustawienie długości basenu jest dostępne w menu podręcznym tylko w trybie przedtreningowym.

  Ulubione:

W menu Ulubione znajdziesz cele treningowe, które zostały zapisane jako ulubione w serwisie Flow i zsynchronizowane z zegarkiem. Wybierz ulubiony cel treningowy, który chcesz osiągnąć. Gdy dokonasz wyboru, zegarek wróci do trybu przedtreningowego, w którym możesz rozpocząć sesję treningową.

Więcej informacji znajduje się w części Ulubione.

 

Timer interwałów:

Możesz ustawić timery interwałów opartych na czasie i/lub dystansie, aby precyzyjnie wyznaczyć fazy treningu właściwego i regeneracji podczas sesji interwałowych.

Aby dodać timer interwałów do swoich ekranów treningowych dla danej sesji treningowej, wybierz Timer sesji trening. > Wł. Możesz użyć wcześniej ustawionego timera lub utworzyć nowy timer, wracając do menu podręcznego i wybierając Timer interwałów > Ustaw timery:

  1. Wybierz Na podstawie czasu lub Na podstawie dystansu: Na podstawie czasu: Ustaw minuty i sekundy timera, a następnie dotknij zielony symbol zaznaczenia. Na podstawie dystansu: Ustaw dystans dla timera i dotknij zielony symbol zaznaczenia. Zostanie wyświetlony komunikat Ustawić inny timer? Aby ustawić inny timer, dotknij zielony symbol zaznaczenia.
  2. Po zakończeniu zegarek wróci do trybu przedtreningowego, w którym możesz rozpocząć sesję treningową. Timer zostaje uruchomiony w momencie rozpoczęcia sesji treningowej.

Więcej informacji znajduje się w części Podczas treningu.

  Odliczanie czasu:

Aby dodać odliczanie czasu do ekranów treningowych dla danej sesji treningowej, wybierz Timer sesji trening. > Wł. Możesz użyć wcześniej ustawionego timera lub utworzyć nowy timer, wracając do menu podręcznego i wybierając Odliczanie czasu > Ustaw timer. Ustaw czas odliczania, a następnie dotknij zielony symbol zaznaczenia, aby potwierdzić. Po zakończeniu zegarek wróci do trybu przedtreningowego, w którym możesz rozpocząć sesję treningową. Timer zostaje uruchomiony w momencie rozpoczęcia sesji treningowej.

Więcej informacji znajduje się w części Podczas treningu.

Gdy wybierzesz cel treningowy dla sesji treningowej, opcje UlubioneSugestie treningowe w menu podręcznym zostaną przekreślone. Wynika to z tego, że można wybrać tylko jeden cel sesji treningowej. Aby zmienić cel, wybierz przekreśloną opcję, a zegarek zapyta, czy chcesz zmienić cel. Potwierdź inny cel, dotykając zielony symbol zaznaczenia.