Jesteś tutaj: Pierwsze kroki > Menu szybkich ustawień

Szybkie ustawienia

Menu szybkich ustawień

Przesuń palcem z góry ekranu na dół, aby rozwinąć menu szybkich ustawień. Przeciągnij w lewo lub w prawo, aby przeglądać i dotknij, aby wybrać alarm, blokadę ekranu, funkcję okresowego wyłączenia powiadomień lub tryb samolotowy:

  • Alarm: Dotknij ikony alarmu, aby ustawić alarm.
  • Blokada ekranu: Dotknij ikony blokady ekranu, aby włączyć blokadę. Wciśnij przycisk WSTECZ na 2 s, aby odblokować ekran.
  • Okresowe wył. powiadomień: Dotknij ikony okresowego wyłączania powiadomień, aby włączyć funkcję; dotknij ponownie, aby ją wyłączyć. Po włączeniu tej funkcji nie będziesz otrzymywać żadnych powiadomień z telefonu ani powiadomień o połączeniach telefonicznych. Wyłączona zostanie również funkcja podświetlenia.
  • Tryb samolotowy: Dotknij ikony trybu samolotowego, aby włączyć funkcję; dotknij ponownie, aby ją wyłączyć. Włączenie trybu samolotowego powoduje przerwanie komunikacji bezprzewodowej z zegarkiem. Możesz nadal korzystać z zegarka, lecz synchronizacja danych z aplikacją Polar Flow lub korzystanie z akcesoriów bezprzewodowych będzie niemożliwe.

Ikona stanu baterii wskazuje poziom naładowania.

Podczas treningu
  • Podświetlenie: Dotknij ikony podświetlenia, aby wybrać opcję Zawsze wł. lub Automatycznie. W przypadku opcji „Zawsze wł.” wyświetlacz zegarka będzie podświetlony przez całą sesję treningową. Po zakończeniu sesji treningowej podświetlenie powróci do ustawienia domyślnego (opcja „Automatycznie”). Pamiętaj, że stale włączone podświetlenie powoduje szybkie rozładowywanie się baterii.
  • Blokada ekranu: Dotknij ikony blokady ekranu, aby włączyć blokadę. Wciśnij przycisk WSTECZ na 2 s, aby odblokować ekran.