Ustawienia tarczy zegarka

Wybierz styl tarczy zegarka i informacje, które będą na niej wyświetlane. Przesuń palcem w górę lub w dół, aby przejrzeć opcje i potwierdź swoje wybory, dotykając zielony symbol zaznaczenia. Jeśli w którejś chwili zechcesz wrócić do wprowadzonego ustawienia i zmienić je, naciśnij przycisk, aby wrócić do poprzedniego poziomu.

Układ

Wybierz układ tarczy zegarka z zestawu wstępnie skonfigurowanych opcji:

  • Analogowa tarcza zegarka z czterema widżetami

  • Cyfrowa tarcza zegarka z trzema widżetami

  • Cyfrowa tarcza zegarka z czterema widżetami

  • Cyfrowa tarcza zegarka z dwoma widżetami

Wskazówki i tło

Wybierz wskazówki i/lub styl tła. Wśród opcji znajdują się na przykład poniższe style:

Kolor przewodni

Wybierz kolor tarczy Twojego zegarka. Dostępne są następujące kolory: czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, fioletowy, różowy i szary.

Widżety

Dotknij ikony z plusem, aby dodać widżet do swojej tarczy zegarka. Przewiń listę dostępnych widżetów i dotknij tego, który chcesz używać, aby go wybrać. Kiedy zakończysz konfigurowanie tarczy, przesuń palec do góry, a następnie dotknij , aby potwierdzić wybrany układ.

Widżet Stan akumulatora wskazuje w jakim stopniu bateria jest jeszcze naładowana.

Widżet Kalorie pokazuje ile kalorii zostało spalonych podczas treningu, w wyniku aktywności i w związku z procesami metabolicznymi (minimalna aktywność metaboliczna wymagana do podtrzymania życia). Dotykając tego widżetu możesz szybko uzyskać dostęp do widoku Dzienna aktywność.

Dotykając widżetu Timer odliczania możesz szybko uzyskać dostęp do ustawienia timera odliczania. Ustaw czas odliczania, a następnie dotknij zielonego symbolu zaznaczenia, aby uruchomić timer odliczania. Zegarek powiadomi Cię wibracjami o zakończeniu odliczania. Dotknij , aby ponownie uruchomić timer, lub dotknij , aby anulować i wrócić do wyświetlania godziny i daty.

Widżet Tętno służy do wyświetlania aktualnego tętna na tarczy zegarka, gdy używana jest funkcja Całodobowy pomiar tętna. Dotykając tego widżetu możesz szybko uzyskać dostęp do widoku Dzienna aktywność. W widoku Dzienna aktywność możesz sprawdzić swoje bieżące tętno, najwyższe i najniższe odczyty tętna w danym dniu oraz zobaczyć najniższy odczyt tętna z poprzedniej nocy.

Widżet Pogoda pokazuje aktualną temperaturę. Dotykając tego widżetu możesz szybko uzyskać dostęp do widoku Pogoda.

Dotykając widżetu Ćwiczenia oddechowe możesz szybko uzyskać dostęp do ćwiczeń oddechowych Serene™ na Twoim zegarku.

Widżet Kroki pokazuje liczbę wykonanych dotychczas kroków. Liczba i rodzaj ruchów ciała są rejestrowane i szacunkowo przeliczane na kroki. Dotykając tego widżetu możesz szybko uzyskać dostęp do widoku Dzienna aktywność.

Widżet Aktywność pokazuje w postaci procentowej postępy w realizacji dziennego celu aktywności. Twój dzienny cel aktywności jest również przedstawiony w postaci okręgu, który zapełnia się podczas aktywności. Dotykając tego widżetu możesz szybko uzyskać dostęp do widoku Dzienna aktywność.

Inne opcje widżetów, które można wybrać to Analogowe sekundy, Cyfrowe sekundy, Data i logo Polar: