Menu

Garantii

Polari piiratud rahvusvaheline garantii

 • Polar Electro Oy annab Polari toodetele rahvusvahelise piiratud garantii.
 • USA-s või Kanadas müüdud toodetele annab garantii Polar Electro, Inc.
 • Polar Electro Oy / Polar Electro Inc. garanteerib Polari toote algsele tarbijale/ostjale, et tootel ei esine kahe (2) aasta jooksul ostukuupäevast arvestades materjali- või tootmisdefekte.
 • Garantii ei kata aku ja toote ootuspärast kulumist ega väärkasutusest, kuritarvitamisest, õnnetustest, ettevaatusabinõude eiramisest, sobimatust hooldamisest või ärilisest kasutusest tingitud kahjustusi ning mõranenud, purunenud või kriibitud ümbriseid/ekraane, tekstiilist käe- või randmerihmu, elastikpaelu (nt südame löögisageduse anduri rindkerevöö) ja Polari rõivaid.
 • Ühtlasi ei laiene garantii tootega seonduvatele otsestele, kaudsetele, juhuslikele ega erakorralistele kuludele, kahjudele, kulutustele ega väljaminekutele.
 • Garantii ei laiene kasutatuna ostetud toodetele.
 • Garantiiperioodi vältel parandatakse või asendatakse toode mõnes Polari volitatud keskteeninduses, olenemata riigist, kust toode osteti.
 • Ettevõtte Polar Electro Oy / Polar Electro Inc. antud garantii ei mõjuta tarbija seadusjärgseid õigusi riiklikul või omavalitsuse tasandil ega tarbija ostu-/müügilepingust tulenevaid õigusi edasimüüja ees.
 • Hoidke ostutšekk kindlasti alles!
 • Ükskõik millise toote garantii kehtib vaid riikides, kus selle tõi algselt turule Polar Electro Oy / Polar Electro Inc.
 • Täielikud garantiitingimused leiab kasutusjuhendist.

Change region

If your country is not listed on this page, please find your local contact details, retailers and stores and service points on our global site.