Nacházíte se tady: Důležité informace > Baterie

Baterie

Společnost Polar by vás chtěla požádat, abyste po skončení životnosti výrobku minimalizovali jeho možný dopad na životní prostředí a lidské zdraví tím, že se budete řídit místními předpisy o nakládání s odpady, a tam, kde je to možné, využijete samostatné sběrny elektronických zařízení. Nevyhazujte tento výrobek jako netříděný komunální odpad.

Nabíjení baterie

Snímač Verity Sense má vnitřní dobíjecí baterii. Dobíjecí baterie mají omezený počet nabíjecích cyklů. Baterii můžete vybít a znovu nabít více než 500krát, než dojde k viditelnému poklesu její kapacity. Počet cyklů dobíjení závisí také na způsobu používání baterie a na provozních podmínkách.

Před nabíjením snímače Verity Sense se ujistěte, že nabíjecí kontakty na snímači a nabíjecím adaptéru USB nejsou mokré, zaprášené ani znečištěné. Jakoukoli nečistotu nebo vlhkost jemně setřete. Snímač nenabíjejte, pokud je mokrý.

Baterii nenabíjejte při teplotách nižších než 0 °C a vyšších než +40 °C nebo když je USB port vlhký.
Nabíjecí adaptér USB připojte nejprve ke snímači a teprve poté ke zdroji napětí.
Nabíjecí adaptér USB nenechávejte připojený ke zdroji napětí bez připojeného snímače.

K nabíjení z USB portu počítače použijte přiložený nabíjecí adaptér USB. Baterii můžete nabíjet také ze zásuvky. Při nabíjení ze zásuvky používejte USB nabíječku (není součástí balení).

Baterii můžete nabíjet ze zásuvky. Při nabíjení ze zásuvky používejte USB nabíječku (není součástí příslušenství). Pokud používáte síťový adaptér USB, ujistěte se, že je na něm označení „výstup 5 V stejnosm.“ a poskytuje minimálně 500 mA. Používejte pouze síťové adaptéry USB s odpovídajícím schválením bezpečnosti (s označením „LPS“, „Limited Power Supply, „UL listed“ nebo „CE“).

Výrobky značky Polar nenabíjejte 9V nabíječkou. Používáním 9V nabíječky můžete výrobek značky Polar poškodit.

Pro nabíjení přes počítač stačí snímač Verity Sense připojit k počítači. Zároveň jej tak můžete synchronizovat pomocí aplikace FlowSync.

  1. Vložte snímač do adaptéru USB tak, aby senzory směřovaly nahoru a kontakty snímače se dotýkaly kontaktů adaptéru USB.

  2. Připojte adaptér USB k USB portu počítače nebo k nabíječce USB.

    Pokud je baterie úplně vybitá, může několik minut trvat, než se nabíjení spustí.

Neponechávejte baterii dlouho zcela vybitou ani ji neponechávejte stále plně nabitou, mohlo by to mít nepříznivý vliv na její životnost.