EKG på handleden

Vantage V3 har en EKG-sensor på handleden som gör det möjligt att registrera elektrokardiogramsignaler (EKG) med din klocka. EKG-sensorn på handleden registrerar tid och styrka på de elektriska signaler som genereras av ditt hjärta med två elektroder, en på den övre väntra knappen och den andra på klockans baksida. EKG-signalen erhålls från spänningsskillnaden mellan de två elektroderna.

Med EKG-testet kan du registrera din EKG-signal vid vila på bara 30 sekunder. Utifrån testresultatet ger vi dig ett diagram över EKG-signalen, din snittpuls, hjärtfrekvensvariation, slag-för-slag-intervall och pulsankomsttid (PAT). Du kan spåra dem för att hålla ett öga på hur friska ditt hjärta och dina artärer är.

Med EKG på handleden kan du göra Ortostatiskt test, som baseras på mätning av puls och hjärtfrekvensvariation, utan en parkopplad Polar-pulssensor.

Funktionen för mätning av EKG på handleden är inte avsedd för någon medicinsk användning, diagnosticering eller behandling (inklusive självdiagnostisering eller konsultation med en läkare) och data bör inte användas för medicinska ändamål.

Utföra testet

För en korrekt mätning rekommenderar vi att du bär din klocka i minst tio minuter före mätningen. Se till att du bär klockan på den arm som valdes i inställningarna. Du kan kontrollera inställningen från Inställningar > Fysiska inställningar > Jag bär min klocka på (Vänster arm / Höger arm). Sitt ner när du gör testet, och gör det alltid vid samma tid på dagen. Den här funktionen är endast avsedd för mätning vid vila. Mer information finns i supportdokumentet EKG på handleden.

 1. Ha klockan tätt sittande på handleden, strax ovanför handledsbenet. Välj Tester > EKG-test > Mät nu på klockan.

 2. Håll armarna avslappnat i öppen position på ett bord eller i knät. Placera den andra handens pekfinger på den övre vänstra knappen på klockan (LYSE). Tryck inte på knappen.

 3. När klockan hittar signalen, vänta tills tiden går ut.

 4. Efter testet visas följande resultat på klockan:

  • Snittpuls (genomsnittlig puls)
  • Hjärtfrekvensvariation
  • Slag-för-slag-intervall

  En typisk vilopuls ligger på mellan 40 och 100 slag per minut. Snittvärdena är alltid personliga, så du bör bara jämföra pulsvärdena med dina egna tidigare värden. Hjärtfrekvensvariationen är variationen i tid mellan hjärtslag i följd. Snittintervallet mellan hjärtslag kallas slag-för-slag-intervall.

  Du kan se ditt senaste testresultat på din klocka i Tester > EKG-test > Senaste resultat.

  Mer detaljerad information om din puls och ett diagram över din EKG-signal finns i Polar Flow-appen efter att du har synkat klockan med den.

EKG-testresultat i Polar Flow-appen

Synka din klocka med Polar Flow-appen för att se dina EKG-testresultat i appen.

Observera att du måste synka klockan med Flow-appen. EKG-testresultat kan inte synkas med Polar FlowSync-programvara på datorn.

Du kan kolla EKG-testresultaten för innevarande dag från Dagbok. Tryck på kortet, så öppnas den detaljerade testresultatvyn.

I den detaljerade testresultatvyn ser du följande resultat förutom det resultat som visas på klockan:

 • PAT vid avslappning och PAT vid sammandragning: Pulsankomsttid (PAT) är den tid det tar för tryckvågen som ditt hjärta genererar att nå din handled. PAT vid sammandragning och PAT vid avslappning mäts vid två olika tidpunkter under tryckvågen.

 • EKG-diagram: I EKG-diagrammet representeras pulsen av topparna. Du kan bläddra i diagrammet vertikalt genom att svepa.

Du kan exportera EKG-testresultaten till en PDF-fil. Om du trycker på listikonen öppnas dina tidigare EKG-testresultat i kalendersökvyn.

Läs mer om EKG på handleden.