Ortostatiskt test

Det ortostatiska testet är ett allmänt använt verktyg för att övervaka balansen mellan träning och återhämtning. Det gör att du kan spåra hur din kropp reagerar på träning. Förutom träningsframkallande förändringar finns det många andra faktorer som kan påverka dina ortostatiska testresultat, såsom mental stress, sömn, latent sjukdom och miljöförändringar (temperatur, höjd) för att nämna några.

Testet är baserat på mätning av puls och hjärtfrekvensvariation. Förändringar i puls och hjärtfrekvensvariation återspeglar förändringar i hjärtats autonoma reglering.

Utföra testet

Du kan göra det ortostatiska testet med en parkopplad Polar pulssensor eller EKG-mätning på handleden med klockan. Testet varar i fyra minuter, och för att försäkra dig om att dina resultat är så pålitliga som möjligt måste du utföra testet under samma förhållanden varje gång. Vi rekommenderar att du gör testet på morgonen före frukost. Gör testet regelbundet för att fastställa ditt individuella utgångsvärde. Plötsliga avvikelser från dina snitt kan innebära att något inte är som det ska. Se anvisningarna nedan:

Ortostatiskt test med Recovery Pro

Det ortostatiska testet är också en integrerad del av funktionen Recovery Pro som anger om ditt kardiovaskulära system har återhämtat sig eller inte. Det jämför dina ortostatiska testresultat med ditt utgångsvärde som samlats in över tid, och tar även hänsyn till din subjektiva återhämtning och din långsiktiga träningshistorik.