Röstvägledning

Funktionen Röstvägledning hjälper dig att fokusera på din träning genom att ge vägledning direkt till dina hörlurar. Det gör att du inte behöver titta på klockan under träningen. Den information du får i ljudformat omfattar varvtider, förändringar i puls och vägledning under träningsfaser. Om du vill använda röstvägledning måste du ha Flow-appen igång på din telefon och den måste också vara parkopplad till din klocka. Anvisningar finns i Parkoppla en mobilenhet med din klocka.

Du kan ställa in röstvägledning i enhetsinställningarna för Polar Flow-appen. I Flow-appen går du till Enheter och väljer Polar Ignite 3 om du har fler än en Polar-enhet. Bläddra ner till Röstvägledning, tryck på det och aktivera funktionen. Välj sedan vilken information som ska ingå i röstvägledningen:

  • Välj Träningsvägledning för att få vägledning under faserna i dina träningsmål och få dagliga träningsförslag.

  • Välj Varvtider för att få varvtider när du tar ett varv manuellt eller om ett varv tas automatiskt baserat på tid, distans eller plats.

  • Välj Zoner för att få information om förändringar i puls.

Observera att förutom den information som du väljer från alternativen ovan får du även ljudfeedback när

  • du startar, pausar, fortsätter eller stoppar träningspasset och när du får en träningssummering

  • realtidsanslutningen mellan telefonen och klockan avbryts/återupptas

  • klockans batteri är svagt

Mer information finns i supportdokumentet Röstvägledning i Polar Flow-appen.