Parkoppla en telefon med din klocka

Innan du kan parkoppla en telefon med din klocka måste du konfigurera din klocka i Polar Flow-webbtjänsten eller med Polar Flow-mobilappen enligt beskrivningen i kapitel Ställ in din klocka. Om du gjorde inställningen för din klocka med en telefon har din klocka redan parkopplats. Om du gjorde installationen med en dator och vill använda din klocka med Polar Flow-appen, ska din klocka och telefonen parkopplas på följande sätt:

Innan du parkopplar en telefon:

 • ladda ner Flow-appen från App Store eller Google Play.
 • ska du se till att din telefon har Bluetooth aktiverat och att flygplansläge inte är aktiverat.
 • Android-användare: Kontrollera att platsen är aktiverad för Polar Flow-appen i telefonens appinställningar.

Så här parkopplar du en telefon:

 1. I din mobilenhet öppnar du Flow-appen och loggar in med ditt Polar-konto, som du skapade när du installerade din klocka.

  Android-användare: Om du har flera Flow-app-kompatibla Polar-enheter som används ska du kontrollera att du har valt Vantage V3 som den aktiva enheten i Flow-appen. Flow-appen vet då att den ska ansluta till din klocka. I Flow-appen går du till Enheter och väljer Vantage V3.

 2. I din klocka, tryck på och håll in TILLBAKA i klockfunktionen ELLER gå till Inställningar > Allmänna inställningar > Parkoppla och synka > Parkoppla och synka telefonen och tryck på OK.
 3. Öppna Flow-appen och håll din klocka intill telefonen visas på din klocka.
 4. När bekräftelsemeddelandet Begäran om Bluetooth-parkoppling visas i din mobilenhet ska du kontrollera att koden som visas i din mobilenhet överensstämmer med koden i din klocka.
 5. Godkänn begäran om Bluetooth-parkoppling i din mobilenhet.
 6. Bekräfta PIN-koden på din klocka genom att trycka på OK.
 7. Parkoppling klar visas när länkningen är slutförd.

Radera en parkoppling

Så här raderar du en parkoppling med en telefon:

 1. Gå till Inställningar > Allmänna inställningar > Parkoppla och synka > Parkopplade enheter och tryck på OK.
 2. Välj den enhet du vill ta bort från listan och tryck på OK.
 3. Ta bort parkoppling? visas. Bekräfta genom att trycka på OK.
 4. Parkoppling borttagen visas när du är klar.