Ställ in din klocka

Aktivera och ladda din klocka genom att ansluta den till en USB-port eller en USB-laddare med den anpassade kabeln som levererades i paketet. Kabeln fäster på plats magnetiskt. Observera att det kan ta en stund innan laddningsanimeringen visas på displayen. Vi rekommenderar att du laddar batteriet innan du börjar använda din klocka. Se Batteri för detaljerad information om hur du laddar batteriet.

Alternativt kan du aktivera din klocka genom att hålla in OK i 4 sekunder.

Ställ in din klocka genom att välja språk och önskad inställningsmetod. Klockan ger dig tre inställningsalternativ: Bläddra till det alternativ som passar dig bäst genom att svepa displayen upp eller ner. Tryck på displayen för att bekräfta ditt val.

A. I din telefon: Installation via en mobilenhet är praktisk om du inte har tillgång till en dator med en USB-port, men det tar lite längre tid. Den här metoden kräver internetanslutning.

B. På din dator: Installation via en dator med internetanslutning är snabbare och du kan samtidigt ladda din klocka, men då behöver du en dator. Den här metoden kräver internetanslutning.

Alternativen A och B rekommenderas. Du kan fylla i alla fysiska detaljer som krävs för korrekta träningsdata på en gång. Du kan även välja ditt språk och få den senaste firmware-versionen för din klocka.

C. I din klocka: Om du inte har en kompatibel mobilenhet och f.n. inte har tillgång till en dator med internetanslutning, kan du starta från klockan. Observera att när du gör inställningarna från klockan är klockan ännu inte ansluten till Polar Flow. Det är viktigt att du gör inställningarna senare via alternativ A eller B för att få de senaste firmware-uppdateringarna till din Ignite 3. I Flow kan du också se en mer detaljerad analys av din träning, aktivitet och sömndata.

Alternativ A: Ställ in med en telefon och Polar Flow-appen

Observera att du måste göra parkopplingen i Flow-appen och INTE i din telefons Bluetooth-inställningar.

 1. Håll din klocka och telefonen nära varandra under inställningen.
 2. Kontrollera att din telefon är ansluten till internet och aktivera Bluetooth.
 3. Ladda ner Polar Flow-appen från App Store eller Google Play på din telefon.
 4. Öppna Polar Flow-appen på din telefon.
 5. Flow-appen känner att din klocka är i närheten och uppmanar dig att påbörja parkoppling. Tryck på Start-knappen på Flow-appen.
 6. När bekräftelsemeddelandet Begäran om Bluetooth-parkoppling visas i din telefon ska du kontrollera att koden som visas i din telefon överensstämmer med koden i din klocka.
 7. Godkänn begäran om Bluetooth-parkoppling i din telefon.
 8. Bekräfta PIN-koden på din klocka genom att trycka på displayen.
 9. Parkoppling färdig visas när parkopplingen är slutförd.
 10. Logga in med ditt Polar-konto eller skapa ett nytt. Vi guidar dig genom registreringen och inställningen inom appen.

När du är klar med inställningarna trycker du på Spara och synka så synkroniseras dina inställningar med din klocka.

Om du uppmanas att uppdatera firmware ska du ansluta klockan till en strömkälla för att säkerställa en felfri uppdatering och sedan godkänna uppdateringen.

Alternativ B: Ställ in med din dator

 1. Gå till flow.polar.com/start och ladda ner och installera sedan dataöverföringsprogrammet Polar FlowSync på din dator.
 2. Logga in med ditt Polar-konto eller skapa ett nytt. Anslut din klocka till datorns USB-port med den anpassade kabeln som levererades i paketet. Vi guidar dig genom registreringen och inställningen på webbtjänsten Polar Flow.

Alternativ C: Inställning från klockan

Justera värdena genom att svepa displayen och trycka för att bekräfta ditt val. Om du vid ett senare tillfälle vill gå tillbaka och ändra en inställning, trycker du på knappen tills du kommer till den inställning som du vill ändra.

Observera att när du gör inställningarna från klockan är klockan ännu inte ansluten till Polar Flow. Uppdateringar av firmware för din klocka är endast tillgängliga via Polar Flow. För att vara säker på att du får ut det mesta möjliga av din klocka och de unika Polar-funktionerna är det viktigt att du senare gör inställningarna i Polar Flow-webbtjänsten eller med Polar Flow mobilapp genom att följa stegen i alternativ A eller B.