Batteri

Din klocka har ett internt, laddningsbart batteri. Laddningsbara batterier har begränsad livslängd som beror på olika faktorer, som batteriteknik, drifttemperatur, laddningsvanor och hur klockan används och sköts. Du kan maximera batteriets livslängd genom att hålla klockan i gott skick och ladda och förvara den enligt instruktionerna nedan.

 • Håll klockans laddningskontakter rena för att på ett effektivt sätt skydda din klocka från oxidering och andra eventuella skador, som orsakas av smuts och saltvatten (t.ex. svett eller havsvatten). Det bästa sättet att hålla laddningskontakterna rena är att skölja klockan med ljummet vatten efter varje träningspass. Klockan är vattentät och du kan skölja den under rinnande vatten utan att skada dess elektroniska komponenter.

 • Innan du laddar ska du se till att det inte finns fukt, damm eller smuts på klockans eller kabelns laddningskontakter. Torka försiktigt av smuts och fukt.

 • Ladda inte batteriet i temperaturer under 0 °C eller över +40 °C.

 • Ladda inte klockan i närheten av antändliga material eller på antändliga ytor.

 • Ladda inte klockan när den är fuktig.

 • Lämna inte klockan i extrem kyla (under -10 °C) eller värme (över 50 °C) eller i direkt solljus.

 • Undvik att låta batteriet laddas ur helt innan du laddar, och ladda batteriet fullt varje gång. Om du håller batteriladdningen mellan 10–90 % belastas batteriet mindre. Då kan det behålla optimala prestanda och får längre livslängd.

 • Lämna inte batteriet helt urladdat under en längre tid och håll det inte fulladdat hela tiden.

 • Förvara klockan delvis laddad på en sval och torr plats. Om du inte ska använda din klocka på ett tag bör du ladda den till ca 50 % innan du förvarar den. Stäng också av klockan från Inställningar > Om din klocka. Batteriet förlorar långsamt sin laddning när det förvaras. Om du ska förvara klockan i flera månader rekommenderar vi att du laddar batteriet efter några månader.

Laddningsbara batterier slits ut efter hand, och batterikapaciteten minskar. Den genomsnittliga livslängden för laddningsbara litiumjonbatterier som används i mobiler och sportklockor, inklusive Polars klockor, är ca 2–3 år. Då har batteriet omkring 80 % av sin ursprungliga kapacitet, och denna procent fortsätter minska med tiden och vid användning. Den faktiska livslängden för batteriet varierar beroende på användning och driftsmiljö.

I slutet av produktens livslängd rekommenderar Polar att du minimerar avfallets negativa effekter på miljön och människors hälsa genom att följa lokala bestämmelser om avfallshantering och, om möjligt, använda separat insamling av elektroniska apparater. Släng inte denna produkt som osorterat kommunalt avfall.

Ladda batteriet

Använd USB-kabeln som följer med produkten för att ladda batteriet via USB-porten på din dator.

Du kan ladda batteriet via ett vägguttag. När du laddar via ett vägguttag, använd en USB-nätadapter (ingår inte i produktpaketet). Om du använder en USB-laddare, ska du se till att adaptern är märkt med "output5Vdc" och att den ger minst 500mA. Använd endast en erforderligt säkerhetsgodkänd USB-strömadapter (Märkt med "LPS", "Limited Power Supply", "UL listed" eller "CE").

 1. Ladda klockan genom att ansluta den till en USB-port eller en USB-laddare med den anpassade kabeln som levererades i paketet. Kabeln fäster på plats magnetiskt.

 2. Laddar visas på displayen.

  Om batteriet är helt urladdat kan det ta flera minuter innan laddningsanimeringen visas på displayen.

 3. När batteriikonen är helt fylld, är klockan fulladdad.

Laddning under träning

Försök inte ladda din klocka under ett träningspass med en bärbar laddare, till exempel en powerbank. Om du ansluter din klocka till en strömkälla under ett träningspass laddas inte batteriet. När klockan är ansluten till laddningskabeln under träning kan svett och fukt orsaka korrosion och skada laddningskabeln och klockan. Om du påbörjar ett träningspass medan du laddar klockan stoppas laddningen.

Batteritid

 • Prestationsläge för träning: Upp till 43 träningstimmar med GPS i dubbelfrekvens (bättre precision) och optisk pulsmätning, GPS-registreringshastighet inställd till Var 1 sekund (hög).
 • Strömsparläge för träning: Upp till 140 timmars kontinuerlig träning med GPS med enkel frekvens (strömsparande), GPS-registreringsfrekvensen inställd på Varannan minut (ultraläge).
 • Smartklocksläge: Upp till 10 dygn i klockläge med kontinuerlig pulsmätning och telefonnotiser på.

Drifttiden är beroende av flera faktorer, som temperaturen i den miljö där klockan används, vilka funktioner och sensorer som du använder samt batteriets livslängd. Frekvent synkronisering med Flow-appen minskar också batteriets livslängd. Drifttiden minskar markant vid temperaturer en bra bit under fryspunkten. Om du bär klockan under jackan hålls den varmare och drifttiden ökar.

Mer information finns i supportdokumentet Vad är batteritiden för Polar Vantage V3?

Batteristatus och meddelanden

Batteristatusikon

Batteristatussymbolen visas när du vrider handleden för att titta på klockan eller återgår till klockfunktionen från menyn. Batteristatusikonen visar hur mycket laddning som finns kvar i batteriet, angivet i procent.

Batterimeddelanden

 • När batteriets laddning är låg: Svagt batteri. Ladda visas i klockläge. Du rekommenderas att ladda klockan.
 • Ladda före träning visas om laddningen är för svag för att registrera ett träningspass.

Meddelanden om svagt batteri under träning:

 • Svagt batteri visas när batteriets laddning blir svag. Meddelandet upprepas om laddningen blir för svag för att mäta puls och GPS-data, och pulsmätning och GPS är avstängda.
 • När batteriet är kritiskt svagt, visas Registrering avslutad. Din klocka stoppar träningsregistreringen och sparar träningsdata.

När displayen är tom är batteriet urladdat och klockan har gått i viloläge. Ladda din klocka. När batteriet är helt urladdat kan det ta ett tag innan laddningsanimeringen visas på displayen.