Musikkontroller

Styr uppspelning av musik och media på telefonen med din klocka under träningen och från vyn Musikkontroller när du inte tränar. Musikkontroller är tillgängliga för iOS- och Android-telefoner. Om du vill använda musikkontroller måste du ha Flow-appen igång på din telefon och den måste också vara parkopplad till din klocka. Anvisningar finns i Parkoppla en mobilenhet med din klocka. Om du gjorde inställningen för din klocka via Flow-appen har klockan redan parkopplats med telefonen.

Ställ in musikkontrollerna från Inställningar > Allmänna inställningar > Musikkontroller.

Musikkontrollerna visas efter att klockan har parkopplats med telefonen via Flow-appen.

Välj Träningsdisplay för att styra musiken under träningspassen och Vyer för att få åtkomst till kontrollerna när du inte tränar.

  • Under träningen kan du svepa åt vänster eller höger för att gå till träningsvyn för musikkontroller. Träningsvyn med musikkontrollerna är aktiverad när spelaren är på och ett träningspass har startats
  • När du inte tränar kan du svepa åt vänster eller höger på klockdisplayen för att gå till vyn Musikkontroller.
  • Justera volymen med volymkontrollerna.
  • Pausa/spela eller växla mellan låtar med kontrollerna.

 

Med musikkontrollwidgeten kan du pausa och spela musik direkt från klockdisplayen. Du kan lägga till den i klockdisplayen i Inställningar för klockdisplay.

Musikkontrollinställningar i Polar Flow-appen

Du kan även justera musikkontrollinställningarna från menyn Enheter menu i Polar Flow-appen:

  • Tryck på knappen bredvid Musikkontroller för att aktivera eller stänga av funktionen Musikontroller
  • Alltid PÅ: Du kan styra musiken från både träningsdisplayen och från vyn Musikkontroller.
  • Träning: På: Du kan styra musiken från träningsdisplayen.
  • Träning: Av: Du kan styra musiken från vyn Musikkontroller.

Om du ändrar inställningarna måste du komma ihåg att synkronisera din klocka med Flow-appen.