Prestationstest för cykling

Prestationstest för cykling mäter den maximala snitteffekt som du kan hålla i 60 minuter. Detta kallas även funktionell tröskeleffekt, FTP-test. Testet kan användas för att fastställa dina individuella cykeleffektzoner. När du har fastställt de individuella effektzonerna blir det lättare att optimera träningen. Testet är även bra för att se din cykelprestandautveckling över tid.

Förutom FTP-testet på 60 minuter kan du även göra ett kortare test på 20, 30 eller 40 minuter. Då uppskattas resultatet för 60 minuter. Observera att med de kortare testerna kanske inte resultatet blir lika exakt som med 60-minuterstestet. Ett kortare test är bättre för oerfarna cyklister eller om du återhämtar dig efter en skada. Gör alltid samma typ av test för att resultaten ska vara jämförbara över tid.

Vi rekommenderar att du använder en inomhuscykel med effektsensor för att få de mest tillförlitliga resultaten, men det går att göra testet utomhus också. Om du gör testet utomhus är det bättre att göra ett kortare test för att minimera antalet stopp och effektförändringar. Välj en rutt i plan terräng och undvik trafikljus och andra orsaker till stopp.

För att kunna göra prestationstestet för cykling behöver du en kompatibel cykeleffektsensor. En fullständig lista med cykeleffektsensorer finns i Vilka effektsensorer från tredje part är kompatibla med Polar Vantage V3? Effektsensorn måste också vara parkopplad till din klocka. Anvisningar finns i Parkoppla sensorer med din klocka.

Utföra testet

Innan du gör testet läser du avsnittet Hälsa och träning i den här användarhandboken eller bladet Viktig information som medföljde produktpaketet. Testet är mycket krävande så gör inte testet om du inte känner dig helt återhämtad från träningen. Ha cykelskor på dig och kläder som ger rörelsefrihet.

Kontrollera också att din vikt är rätt inställd i dina fysiska inställningar. Detta är viktigt för att du ska kunna jämföra dina resultat över tid. I det första testet sätter vi upp ett effektmål som baseras på din bakgrundsinformation. Det hjälper dig att bibehålla en jämn effekt under hela testet. När du gör testet igen baseras målet på dina tidigare resultat.

Cykeltestet omfattar uppvärmning, test och nervarvning. Uppvärmningen är effektbaserad och nervarvningen är pulsbaserad. Observera att uppvärmnings- och nedvarvningsfaserna är valfria. Du kan hoppa över dem om du vill.

  1. På din klocka går du till Tester > Cykeltest > Träningstid och väljer 20, 30, 40 eller 60 minuter.
  2. Gå sedan till Tester > Cykeltest > Start och bläddra ner för att se en översikt över testet. När du är redo att starta testet väljer du Nästa.
  3. Kontrollera frågorna om din hälsa och godkänn för att gå till förträningsläget.
  4. Sportprofilen visas i lila i testvyn. Välj en lämplig sportprofil för inomhus- eller utomhuscykling. Stanna kvar i förträningsläget tills klockan har hittat din cykeleffektsensor.
  5. Tryck på displayen eller tryck på OK-knappen för att börja.
  6. Testet börjar med en uppvärmningsfas. Uppvärmningen bör vara ca 20 minuters enkel cykling i början. Gör 2–3 fullständiga sprinter i mitten av uppvärmningspasset, ca 1 minut vardera med återhämtning. Nu bör du vara ordentligt uppvärmd och redo att göra själva testet. Om du väljer att göra en kortare uppvärmning måste du ändå se till att ta med de snabba sprinterna och återhämtningen. Uppvärmningen ger dig också möjlighet att kontrollera att allt fungerar som det ska och att din cykel är optimalt justerad för dig.
  7. Efter en ordentlig uppvärmning väljer du Starta test.
  8. Öka farten och hitta den maxeffekt som du kan hålla under hela testet. Testvyn visar din effekt i watt. Det röda värdet visar din aktuella effekt och det vita värdet visar din uppskattade måleffekt. Försök hålla ditt tempo nära målet och se till att du håller samma effektnivå under hela testet. Om du saktar ner blir resultatet mindre tillförlitligt.
  9. Testfasen slutar när den fördefinierade tiden är slut.

Vi rekommenderar att du genomför nervarvningsfasen efter testet.

Testresultat

Testsummeringen visar ditt funktionella tröskeleffektvärde som visar effekten i watt, din maxpuls och din maximala syreupptagningsförmåga, VO2max. Ditt senaste testresultat visas i Test > Cykeltest > Senaste resultat.

När FTP delas med cyklistens vikt får man ett jämförbart värde. Värdet kallas effekt-till-vikt-förhållande och kan jämföras med andra cyklister av samma kön. Ju mer effekt du kan producera med din nuvarande vikt, desto bättre är ditt effekt-till-vikt-förhållande. Detta reflekterar din aeroba kondition. Vi använder en förenklad resultattabell med 8 nivåer, från otränad till världsklass, när vi ger feedback baserat på ditt effekt-till-vikt-förhållande.

I ditt första test jämförs ditt resultat med andra cyklister av samma kön som du. När du upprepar testet jämförs resultatet med dina tidigare testresultat, och din testfeedback baseras också på dem.

Om du vill använda Prestationstest för cykling för att spåra din utveckling och få hjälp att välja rätt träningsintensitet, rekommenderar vi att du upprepar maxtestet var tredje månad för att se till att dina träningszoner alltid är uppdaterade.

Observera att för att uppdatera dina träningszoner och ditt maxpulsvärde måste du synkronisera resultaten till Flow-appen. När du öppnar Flow-appen efter synkroniseringen blir du tillfrågad om du vill uppdatera dina värden. Sportprofilinställningarna för alla cykelsporter uppdateras med de nya värdena.

Detaljerad analys i Flow-webbtjänsten och appen

Glöm inte att synkronisera dina testresultat till Polar Flow. Som hjälp för långsiktig uppföljning har vi samlat alla testdata på ett ställe i Polar Flow-webbtjänsten. På testsidorna ser du alla tester du har genomfört och kan jämföra resultaten. Du kan se din långsiktiga utveckling och enkelt se förändringar i din prestation.