Kolarski test wydolnościowy

Kolarski test wydolnościowy określa maksymalną średnią moc, jaką możesz utrzymać przez 60 minut. Jest on znany jako test wartości progowej mocy, FTP. Test ten można wykorzystać do określenia indywidualnych stref mocy. Po określeniu indywidualnych stref mocy łatwiej jest zoptymalizować trening. Test ten świetnie sprawdza się również przy śledzeniu rozwoju wydolności kolarskiej przez dłuższy okres czasu.

Poza 60-minutowym testem FTP możesz również wykonać krótszy test, który trwa 20, 30 lub 40 min. W takim przypadku oszacowany zostanie rezultat z 60 minut. Uwaga: wyniki krótszych testów mogą nie być tak dokładne jak wynik testu 60-minutowego. Krótszy test jest polecany w przypadku niedoświadczonych kolarzy oraz po kontuzji. Aby móc porównywać wyniki zawsze wykonuj taki sam rodzaj testu.

Aby otrzymać najdokładniejsze rezultaty zalecamy korzystanie z roweru stacjonarnego i sensora mocy, ale test można również wykonać na zewnątrz. Jeśli wykonujesz test w terenie, najlepiej wybrać jego krótszą wersję, aby zminimalizować przerwy i zmiany mocy. Wybierz trasę w płaskim terenie i unikaj świateł ulicznych oraz innych przeszkód, które wymuszają przerwę.

Aby wykonać kolarski test wydolnościowy wymagany jest kompatybilny sensor mocy. Pełna lista kompatybilnych sensorów mocy znajduje się w części Które sensory mocy innych firm są kompatybilne z Polar Vantage V3? Sensor mocy musi być połączony z zegarkiem. Dokładne instrukcje dotyczące łączenia są podane w punkcie Łączenie sensorów z zegarkiem.

Przebieg testu

Przed wykonaniem testu zapoznaj się z częścią Zdrowie i Trening w tej instrukcji obsługi lub z broszurą Ważne informacje załączoną w opakowaniu produktu. Test jest bardzo wymagający, więc nie wykonuj go, jeśli nie czujesz się w pełni sił. Pamiętaj o obuwiu kolarskim i ubraniu, które umożliwia swobodę ruchów.

Sprawdź również, czy Twoja waga jest odpowiednio ustawiona w danych osobistych. Jest to bardzo ważne, aby możliwe było długoterminowe porównanie rezultatów. Podczas pierwszego testu określimy moc docelową na podstawie Twoich danych osobistych. Pomoże Ci to utrzymać stałą moc podczas wykonywania testu. Przy kolejnym wykonywaniu testu, cel określony jest w oparciu o wcześniejsze rezultaty.

Test kolarski obejmuje rozgrzewkę, fazę testu oraz czas na schłodzenie. Rozgrzewka prowadzona jest w oparciu o moc, a czas na schłodzenie na podstawie tętna. Fazy rozgrzewki i schłodzenia są opcjonalne. Jeśli chcesz, możesz je opuścić.

  1. W zegarku przejdź do Testy > Test kolarski > Czas trwania i wybierz 20, 30, 40 lub 60 minut.
  2. Następnie przejdź do Testy > Test kolarski > Start i przesuń palcem w dół, aby zobaczyć przegląd testu. Kiedy jesteś gotów na rozpoczęcie testu, wybierz Dalej.
  3. Przeczytaj pytania dotyczące Twojego stanu zdrowia i zaakceptuj je, aby przejść do trybu przedtreningowego.
  4. Profil sportowy oznaczony jest na fioletowo w widoku testu. Wybierz odpowiedni profil sportowy (rower stacjonarny lub w terenie). Pozostań w trybie przedtreningowym do momentu, aż zegarek wykryje sensor mocy.
  5. Naciśnij wyświetlacz lub przycisk OK, aby rozpocząć.
  6. Test rozpoczyna się od rozgrzewki. Rozgrzewka powinna obejmować około 20 minut łatwej jazdy na początku. W środku rozgrzewki wykonaj 2-3 pełne sprinty, każdy o czasie trwania około 1 minuty wraz z regeneracją. Po takiej rozgrzewce jesteś gotowy na pełen test. Jeśli wybierzesz krótsza rozgrzewkę, upewnij się, że w dalszym ciągu obejmuje ona krótsze sprinty i regenerację. Rozgrzewka umożliwia również pełne sprawdzenie funkcjonalności roweru i jego optymalne dopasowanie.
  7. Po rozgrzewce, wybierz Rozpocznij test.
  8. Przyspiesz i znajdź moc maksymalną, którą potrafisz utrzymać przez cały czas trwania testu. Widok testu pokazuje Twoją moc w watach. Wartość czerwona określa bieżącą moc, a wartość biała to szacowana moc docelowa. Staraj się utrzymać prędkość zbliżoną do celu i upewnij się, że przez cały czas trwania testu pozostajesz na takim samym poziomie mocy. Zwolnienie sprawi, że wyniki będą mniej dokładne.
  9. Faza testu kończy się wraz z czasem na nią przeznaczonym.

Po wykonaniu testu zalecamy przejście fazy schłodzenia.

Wyniki testu

Podsumowanie testu pokazuje wartość FTP, która obejmuje moc w watach, Twoje tętno maksymalne i próg tlenowy znany jako VO2max. Ostatni wynik testu wyświetlany jest w menu Testy > Test kolarski > Najnowsze wyniki.

Waga kolarza podzielona przez FTP daje wartość, którą łatwo jest porównać. Nazywana jest ona współczynnikiem mocy do wagi i można porównać ją z wynikami innych kolarzy tej samej płci. Im więcej mocy możesz wyprodukować przy swojej obecnej wadze, tym lepszy Twój współczynnik mocy do wagi. Odzwierciedla to Twoją wydolność tlenową. Podczas zapewniania informacji zwrotnych na podstawie współczynnika mocy do wagi korzystamy z uproszczonej, 8-poziomowej tabeli rezultatów, od „Słabo” do „Klasa światowa”.

W pierwszym teście rezultat jest porównywany z wynikami innych osób tej samej płci. Powtarzając test, rezultat jest porównywany z Twoimi wcześniejszymi wynikami i na nich opierają się informacje zwrotne.

Jeśli chcesz skorzystać z Kolarskiego testu wydolnościowego, aby monitorować swoje wyniki i dobrać odpowiednią intensywność treningu, zalecamy powtarzanie testu maksymalnego co trzy miesiące, aby upewnić się, że strefy treningowe są zawsze uaktualnione.

Uwaga: aby zaktualizować strefy treningowe i tętno maksymalne musisz zsynchronizować rezultaty z aplikacją Polar Flow. Po otwarciu aplikacji Polar Flow po synchronizacji pojawi się pytanie, czy chcesz zaktualizować swoje wartości. Ustawienia profili sportowych dla wszystkich sportów rowerowych zostaną zaktualizowane za pomocą nowych wartości.

Szczegółowa analiza w serwisie i aplikacji Flow

Pamiętaj, aby zsynchronizować rezultat testu z Polar Flow. Dane treningowe są zgromadzone w serwisie Polar Flow, aby umożliwić długoterminowe śledzenie rezultatów. Na stronie testów zobaczysz rezultaty wszystkich testów, wykonanych do tej pory i porównasz je. Łatwo monitoruj swoje długoterminowe postępy i przeglądaj zmiany kondycji.