EKG-test på håndleddet

Vantage V3 har EKG-sensor på håndleddet som gjør det mulig å registrere elektrokardiogram (EKG) -signaler ved hjelp av klokken. EKG-sensoren registrerer timingen og styrken til hjertets elektriske signaler ved hjelp av to elektroder. Den ene er knappen øverst til venstre, og den andre er på baksiden av klokken. EKG-signalet hentes fra spenningsforskjellen mellom de to elektrodene.

Med EKG-testen kan du registrere EKG-signalet mens du hviler i løpet av 30 sekunder. Basert på testresultatet viser vi en graf med EKG-signalet samt gjennomsnittspuls, pulsvariabilitet, pulsintervall og pulsankomsttider (PAT). Du kan registrere dette for å holde øye med hjertehelsen og tilstanden til arteriene.

Med EKG-test på håndleddet kan du utføre ortostatisk test, som er basert på å måle puls og pulsvariabilitet, uten en sammenkoblet Polar-pulssensor.

EKG-test på håndleddet-funksjonen skal ikke brukes til medisinske formål, diagnostisering eller behandling (inkludert selvdiagnostisering eller konsultasjon med lege), og opplysningene skal ikke brukes til medisinske formål.

Slik utfører du testen

For en nøyaktig måling anbefaler vi at du har på deg klokken i minst ti minutter før du gjør målingen. Husk å bruke klokken på den hånden du har valgt i innstillingene. Innstillingen sjekker du under Innstillinger > Fysiske innstillinger > Jeg har klokken på (Venstre hånd / Høyre hånd). Ta testen mens du sitter og alltid til samme tid på dagen. Denne funksjonen er kun ment for måling mens du hviler. Du finner mer informasjon i støttedokumentet EKG-test på håndleddet.

 1. Ha på deg klokken slik at den sitter godt rundt håndleddet, rett bak håndleddsbenet. På klokken velger du Tester > EKG > Mål nå.

 2. Hold armene i ro i en åpen stilling på et bord eller i fanget. Plasser motsatt hånds pekefinger på knappen øverst til venstre (LYST) på klokken. Ikke trykk på knappen.

 3. Når klokken får signal, venter du til tidtakeren går ut.

 4. Etter testen vises følgende resultater på klokken:

  • Snittpuls (gjennomsnittspuls)
  • HRV (pulsvariabilitet)
  • Pulsintervall

  Typisk hvilepuls ligger mellom 40 og 100 slag per slag per minutt. Gjennomsnittsverdiene er alltid personlige, så du bør bare sammenligne pulsverdiene med dine egne registreringer. Pulsvariabilitet er variasjon i tid mellom påfølgende pulsslag. Gjennomsnittsintervallet mellom pulsslag kalles pulsintervall.

  Du kan vise det siste testresultatet ditt på klokken under Tester > EKG > Siste resultat.

  Mer detaljert informasjon om puls samt en graf over EKG-signalet er tilgjengelig i Polar Flow-appen etter å ha synkronisert klokken med den.

EKG-testresultater i Polar Flow-appen

Synkroniser klokken med Polar Flow-appen for å se EKG-testresultater i appen.

Merk at du må synkronisere klokken ved hjelp av Flow-appen. EKG-testresultater kan ikke synkroniseres med Polar FlowSync-programvaren på datamaskinen.

Du kan sjekke EKG-testresultatene for gjeldende dag i Dagbok. Trykker du på kortet, åpnes den detaljerte testresultatvisningen.

I den detaljerte testresultatvisningen får du se følgende resultater i tillegg til resultatene som vises på klokken:

 • PAT ved hvile og PAT ved sammentrekning: Pulsankomsttid (PAT) viser til tiden det tar for trykkbølgen generert av hjerteslaget å nå håndleddet. PAT ved sammentrekning og PAT ved hvile måler trykkbølgen på to forskjellige tidspunkter.

 • EKG-graf: I EKG-grafen representerer toppene pulsslagene. Sveip for å skrolle grafen vertikalt.

Du kan eksportere EKG-testresultater til en PDF-fil. Trykker du på listeikonet åpner du de forrige EKG-testresultatene i kalendersøkvisningen.

Finn ut mer om EKG-test på håndleddet.