Recovery Pro

Recovery Pro er en unik løsning for restitusjonsmåling som forteller deg om det kardiovaskulære systemet er restituert og klart for kardiotrening. I tillegg gir funksjonen tilbakemelding på restitusjon, og treningsanbefaling basert på balansen mellom kortsiktig og langsiktig trening og restitusjon.

Recovery Pro jobber sammen med Training Load Pro, som gir deg en helhetlig oversikt over hvordan treningsøktene belaster forskjellige systemer. Recovery Pro forteller deg hvordan kroppen takler denne belastningen, og hvordan den påvirker hvor klar du er for kardiotrening den aktuelle dagen, samt kort- og langsiktig restitusjon.

Restitusjon og hvor klar kroppen er for kardiotrening

Det kardiovaskulære systemets restitusjon, som påvirker hvor klar kroppen er for kardiotrening den aktuelle dagen, måles med den ortostatiske testen. Verdiene for pulsvariabilitet som måles med testen, sammenlignes med din individuelle basislinje for å avdekke om det finnes avvik fra ditt gjennomsnittlige område.

Balanse mellom trening og restitusjon

Recovery Pro kombinerer dine målte og subjektive restitusjonsdata med langsiktig treningsbelastning (kardiobelastning) for å overvåke balansen mellom trening og restitusjon. Ved siden av treningsinduserte faktorer som påvirker restitusjon, tar Recovery Pro også hensyn til andre faktorer som dårlig søvn og mentalt stress ved hjelp av subjektive restitusjonsspørsmål om sårhet i muskler, hvor sliten du føler deg og hvordan du har sovet.

Tilbakemelding på restitusjon og daglig treningsanbefaling

Med Recovery Pro får du tilbakemelding om både det kardiovaskulære systemets gjeldende restitusjon og balansen mellom mer langsiktig trening og restitusjon. Den tilpassede treningsanbefalingen du får hver dag, er basert på begge deler. Det tar hensyn til verdiene dine for pulsvariabilitet fra den ortostatiske testen og restitusjonsspørsmålene innenfor rammene av din personlige basislinje og normalområdet for begge verdisett, sammen med status kardiobelastning fra treningsøktene dine.

Kom i gang med Recovery Pro

Når du begynner å bruke Recovery Pro, må du samle inn data en stund for å bygge opp din personlige basislinje og det typiske området før vi kan gi deg nøyaktig tilbakemelding om kroppens restitusjon. Tilbakemelding på restitusjon er tilgjengelig når:

 • Din Status kardiobelastning er tilgjengelig (du har gjennomført treningsøkter med pulsmåling i minst tre dager)
 • Du har tatt minst tre ortostatiske tester over de siste sju dagene
 • Du har svart på spørsmål om opplevd restitusjon tre ganger over et tidsrom på sju dager

1. Slå på Recovery Pro

Begynn å bruke Recovery Pro-funksjonen ved å slå på tilbakemelding på restitusjon. Dette gjøres på klokken. Gå til Innstillinger > Generelle Innstillinger > Restitusjons-registrering > Recovery Pro, og slå funksjonen . Recovery Pro-funksjonen og innstillingen for restitusjonsregistrering er bare tilgjengelig på klokken, den vises ikke i Flow-nettjenesten eller appen.

2. Legg inn en ortostatisk test i timeplanen minst tre morgener i uken

Når Recovery Pro er på, ber klokken deg planlegge en ortostatisk test minst tre morgener i uken (for eksempel på mandag, torsdag og lørdag). Hvis du vil ha så nøyaktig informasjon om restitusjon som mulig, anbefaler vi at du tar den ortostatiske testen hver morgen. Da får du informasjon om det kardiovaskulære systemets restitusjon hver dag, i tillegg til daglig tilbakemelding på restitusjon.

3. Ta den ortostatiske testen de planlagte morgenene.

Den ortostatiske testen måler puls og pulsvariabilitet. Pulsvariabilitet påvirkes av for høy treningsbelastning og av stress ved siden av treningen. Verdien påvirkes av stressfaktorer som mentalt stress, søvn, latent sykdom og miljøendringer (temperatur, høyde over havet) for å nevne noen. Recovery Pro bruker hvilepulsvariabilitet (RMSSD hvile) og pulsvariabilitet stående (RMSSD stående) som måles med testen, og sammenligner dem med ditt individuelle, normale område. Hvis verdiene dine for pulsvariabilitet avviker fra det normale området ditt, kan det bety at det er noe som forstyrrer restitusjonen.

Ditt normale område beregnes ut fra ditt individuelle gjennomsnittlige avvik og standardavvik som angitt av testresultatene de siste fire ukene. Hvis du har tatt testen mer enn fire ganger i løpet av denne perioden, beregnes standardavvik basert på dine egne, individuelle verdier. Hvis du har tatt testen mindre enn fire enn ganger i løpet de siste fire ukene, beregnes standardavviket basert på befolkningsgjennomsnitt. Minst ett testresultat er påkrevd i løpet av denne fireukersperioden.

Jo oftere du tar testen, jo mer nøyaktig blir resultatene. For å sikre at testresultatene blir så nøyaktige som mulig, må du ta testen under lignende forhold hver gang – vi anbefaler at du tar testen om morgenen før frokost.

Du får en påminnelse kvelden før en planlagt test. Den planlagte morgenen får du et varsel om å ta testen. Fra tidsvisning på klokken sveiper du oppover fra bunnen av displayet for å vise varslene, som omfatter påminnelsen om den ortostatiske testen. Testen kan startes direkte fra påminnelsen. Se detaljerte instruksjoner for hvordan du tar den ortostatiske testen her.

4. Svar på spørsmålene om restitusjon daglig

Du får spørsmål om restitusjon via daglige påminnelser på klokken, uansett om en ortostatisk test er planlangt denne dagen eller ikke. Fra tidsvisning på klokken sveiper du oppover fra bunnen av displayet for å vise varslene, som omfatter påminnelsen om restitusjonsspørsmål. På dager med ortostatisk test, får du spørsmålene om restitusjon på klokken rett etter testen. Ideelt sett skal de besvares rundt 30 minutter etter at du våkner.

Spørsmålene er utformet for å hjelpe deg med å fastslå om det finnes noe som påvirker restitusjonen din. Noen eksempler på faktorer som påvirker restitusjon er markert muskeltretthet, mentalt press eller kanskje bare en dårlig natts søvn. Se spørsmålene om restitusjon nedenfor:

 • Er du mer sår i musklene enn vanlig? Nei, Til en viss grad, Mye mer
 • Kjenner du deg mer overbelastet enn vanlig? Nei, Til en viss grad, Mye mer
 • Hvordan har du sovet? Svært godt, Godt, Okay, Dårlig, Svært dårlig.

Vis tilbakemelding på restitusjon

Tilbakemelding på restitusjon vises på klokken. Du får enkelt oversikt over daglig treningsanbefaling på visningen for Status kardiobelastning på klokken. Sveip mot venstre/høyre eller rulle med OPP/NED-knappene til du kommer dit.

 1. Trykk på displayet eller OK-knappen for å se ytterligere detaljer. Først ser du Status kardiobelastning (Underbelastet, Opprettholdt, Produktiv eller Overbelastet), som er en del av Training Load Pro. Når du har samlet inn nok restitusjonsdata, ser du din daglige treningsanbefaling i denne visningen.
 2. Sveip eller rull nedover med knappene til du kommer til Tilbakemelding på restitusjon. Trykk på Mer eller på OK-knappen for å se mer detaljert tilbakemelding på restitusjon. Det består av:

Et ikon som illustrerer hvor klar kroppen er for kardiotrening denne dagen, dette gjenspeiler den daglige treningsanbefalingen der vi gir deg råd om hvordan du kan trene. Et varselikon om økt skade- eller sykdomsrisiko erstatter treningsrådikonet når det er økt risiko for skade eller sykdom. Treningsanbefaling på kort sikt kan omfatte:

Daglig tilbakemelding som forteller om det kardiovaskulære systemet er restituert eller ikke*, etterfulgt av din daglige treningsanbefaling basert på dagens ortostatiske testresultat, og om tilgjengelig, spørsmålshistorikken med det du har svart på restitusjonsspørsmål, sammen med treningsdataene dine (kardiobelastning) over en lengre tidsperiode. Anbefalingen kan inneholde en advarsel om økt risiko for overtrening, eller den kan varsle deg om økt skade- og sykdomsrisiko.

*Du må utføre dagens ortostatiske test for å få vite om det kardiovaskulære systemet er restituert eller ikke.

Tilbakemelding om dine langsiktige treningsvaner og restitusjon. Den kan inneholde informasjon om hvordan du responderer på trening, om du har trent mer enn eller mindre enn vanlig, eller om du risikerer å bli skadet eller syk fordi du har trent mer enn vanlig. Den kan også inneholde tilbakemelding om at det kan virke som om du er stresset av noe annet enn trening. Langsiktig tilbakemelding er basert på:

 • Gjennomsnittlig humørverdi over de siste sju dagene, beregnet ut fra svarene dine på spørsmål om opplevd restitusjon.
 • Sju dagers rullerende gjennomsnitt av verdiene dine for pulsvariabilitet som måles med den ortostatiske testen, sammenlignet med de individuelle, normale verdiene dine fra de siste fire ukene.
 • Treningshistorikk (Status kardiobelastning)

En fraskrivelse hvis vi ikke ennå har nok data til å gi deg nøyaktig tilbakemelding. Jo mer du bruker funksjonen, jo nøyaktigere tilbakemelding på restitusjon får du.