EKG på håndleddet-måling

Vantage V3 har en EKG-sensor til håndleddet, der gør det muligt at registrere elektrokardiogrammålinger (EKG) vha. dit ur. EKG-sensoren på håndleddet registrerer timingen og styrken af elektriske impulser, dit hjerte udsender, vha. to elektroder, hvor den ene er på den øverste venstre knap, og den anden er på urets bagside. EKG-signalet er afledt af spændingsforskellen mellem de to elektroder.

Med EKG-testen kan du registrere dit EKG-signal i hviletilstand på bare 30 sekunder. Som resultat på testen får du vist en graf over dit EKG-signal samt din gennemsnitspuls, pulsvariation, interval mellem hjerteslag og PAT (pulse arrival time). Du kan måle disse for at holde øje med hjertets og arteriernes tilstand.

EKG-målingen på håndleddet gør det muligt at udføre en Ortostatisk test, som er baseret på at måle pulsen og pulsvariationen, uden at have en parret Polar-pulsmåler.

Sensoren til måling af EKG på håndleddet og den tilhørende funktion er ikke beregnet til medicinsk brug, diagnose eller behandling (herunder selvdiagnose eller konsultation med en læge), og disse data bør ikke anvendes til medicinske formål.

Sådan udføres testen

Vi anbefaler, at du har uret på i mindst 10 minutter, før målingen begynder for at få en præcis måling. Sørg for, at du har uret på den hånd, du har valgt i indstillingerne. Du kan se indstillingerne i Indstillinger > Fysiske indstillinger > Jeg har mit ur på (Venstre hånd / Højre hånd). Tag testen siddende og altid på samme tid af dagen. Denne funktion er kun beregnet til målinger ved hvile. Få flere oplysninger i supportdokumentet EKG-måling på håndleddet (på engelsk).

 1. Du skal have dit ur tæt på den øverste del af dit håndled, lige bag håndrodsknoglen. Vælg Tests > EKG > Mål nu på dit ur.

 2. Hold armene afslappet i en åben stilling på et bord eller i skødet. Placer din modsatte hånds pegefingeren på den øverste venstre knap (LYS) på uret. Tryk ikke på knappen.

 3. Når uret har fundet signalet, skal du vente, indtil timeren løber ud.

 4. Efter testen vises følgende resultater på dit ur:

  • HR avg (gennemsnitspuls)
  • HRV (pulsvariation)
  • Interval mellem hjerteslag

  En typisk hvilepuls ligger mellem 40 og 100 slag pr. minut. De gennemsnitlige værdier er altid personlige, så du bør kun sammenligne pulsværdierne op imod dine egne tidligere aflæsninger. Pulsvariation er variationen i tid mellem på hinanden følgende hjerteslag. Det gennemsnitlige interval mellem hjerteslag kaldes interval mellem hjerteslag.

  Du kan se dit seneste resultat på dit ur i Tests > EKG > Seneste resultat.

  Du kan få flere oplysninger om din puls samt en graf over dine EKG-signaler i Polar Flow-appen, når du har synkroniseret dit ur med den.

EKG-testrestultater i Polar Flow-appen

Synkroniser dit ur med Polar Flow-appen for at se dine EKG-testresultater i appen.

Bemærk, at du skal synkronisere dit ur vha. Polar Flow-appen. EKG-testresultater kan ikke synkroniseres vha. Polar FlowSync-softwaren på din computer.

Du kan tjekke EKG-testresultaterne for den aktuelle dag i Dagbog. Hvis du trykker på kortet, åbnes visningen med detaljerede testresultater.

I visningen med detaljerede testresultater kan du se følgende resultater samt de resultater, der vises på dit ur:

 • PAT ved afslapning og PAT ved sammentrækning: PAT (pulse arrival time) henviser til den tid, det tager for den trykbølge, der genereres af dit hjerteslag, at nå til håndleddet. PAT ved sammentrækning og PAT ved afslapning måles ved to forskellige tidspunkter for trykbølgen.

 • EKG-graf: Svingningerne i EKG-grafen repræsenterer dine hjerteslag. Du kan scrolle vertikalt på grafen ved at stryge.

Du kan eksportere resultaterne af EKG-testen som en PDF-fil. Ved at trykke på listeikonet åbnes dine forrige EKG-testresultater i søgning i kalendervisningen.

Få mere at vide om EKG på håndleddet-måling.