Parring af en telefon med dit ur

Inden du kan parre en telefon med dit ur, skal du opsætte dit ur i Polar Flow-webservicen eller med Polar Flow-mobilappen, som beskrevet i kapitlet Opsætning af dit ur. Hvis du har udført opsætningen for dit ur med en telefon, er dit ur allerede blevet parret. Hvis du udførte opsætningen med en computer og kunne tænke dig at bruge dit ur med Polar Flow-appen, bedes du parre dit ur og telefon på følgende måde:

Inden parringen af en telefon skal du:

 • downloade Flow-appen fra App Store eller Google Play
 • sørge for, at bluetooth er slået til på din telefon, og flytilstand er ikke slået til.
 • Android-brugere: sørg for, at positionen er slået til for Polar Flow-appen i telefonens app-indstillinger.

Sådan parrer du en telefon:

 1. På din mobile enhed skal du åbne Polar Flow-appen og logge ind med din Polar-konto, som du oprettede, da du opsatte dit ur.

  Android-brugere: Hvis du har flere Polar-enheder, der er kompatible med Polar Flow-appen, i brug, skal du sørge for at have valgt Vantage V3 som den aktive enhed i Polar Flow-appen. På denne måde ved Polar Flow-appen, at den skal oprette forbindelse til dit ur. I Polar Flow-appen skal du gå ind under Enheder og vælge Vantage V3.

 2. På dit ur skal du trykke på TILBAGE i tidsvisning og holde den nede ELLER gå ind på Indstillinger > Generelle indstillinger > Par og synkroniser > Par og synkroniser telefon og trykke på OK.
 3. Åbn Flow-appen og før dit ur tæt på telefonen vises på dit ur.
 4. Når bekræftelsesmeddelelsen Anmodning om Bluetooth-parring vises på din mobile enhed, skal du kontrollere, at koden vist på din mobile enheder stemmer overens med den kode, der vises på dit ur.
 5. Acceptér anmodningen om Bluetooth-parring på din mobile enhed.
 6. Bekræft pinkoden på dit ur ved at trykke på OK.
 7. Parring udført vises, når parringen er udført.

Slet en parring

Sådan sletter du en parring med en telefon:

 1. Gå ind på Indstillinger > Generelle indstillinger > Par og synkroniser > Parrede enheder, og tryk på OK.
 2. Vælg den enhed, du ønsker at fjerne fra listen, og tryk på OK.
 3. Fjern parring? vises. Bekræft ved at trykke på OK.
 4. Parring fjernet vises, når du er færdig.